Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2015. gada maijā, jūnija sākumā

Dignājas pagasts

 

08.05. plkst. 13.00 Dignājas pamatskolas zālē Māmiņdienas pasākums;

29.05. Dignājas pamatskolas pēdējā skolas diena, Pirmsskolas 6-gadīgo bērnu grupiņas izlaidums;

30.05. Dignājas estrādē Daugavas svētki:

plkst. 19.00 Svētku koncerts “Zelta Daugava”, pēc koncerta balle kopā ar grupu “Kontrakts”

13.06. Dignājas pamatskolas 9. klases izlaidums

27.06. plkst. 19.00 Dignājas estrādē Sēlijas novada ieskaņas koncerts “Baltica 2015”. Pēc koncerta Pēterdienas zaļumballe.

 

 

Dunavas pagasts

 

23.05. plkst. 14.00 Dunavas skolā, tradīciju zālē senioru pēcpusdiena „Ziedu laikā”.

Muzicēs un uz dziesmām mudinās Emīlija Balode.

04.06. plkst. 12.00 laukumā pie Dunavas pamatskolas Jēkabpils novada senioru aktīvās atpūtas diena. Kultūras programma – senioru deju kopu sadancis „Lai sirdī būtu prieks”.

 

Kalna pagasts

 

16.05. plkst. 22.00 kultūras namā groziņballe. Spēlē Jānis Ancāns (Janušeks).
21.05. plkst. 12.00 kultūras namā Kalna pagasta senioru un citu aktīvo iedzīvotāju pēcpusdiena “Ābeļziedu laikā…”. Visi mīļi aicināti! Piedalīsies kultūras nama pašdarbnieki un viesi.

Rubenes pagasts

 

01.05. plkst. 18.30 kultūras namā tematisks pasākums „Ar Raiņa vārdu pirms 50 gadiem”. Foto izstāde, vēstures mirkļi, koncerts, vizuāli muzikāls priekšnesums „Uguns un nakts” plkst. 22.30 Balle kopā ar „Kreicburgas ziķeriem”

31.05. plkst. 11.00 Rubenes parkā un brīvdabas estrādē „Bērnu un jauniešu svētki – ģimeņu diena”. Atrakcijas un stafetes, Lielformāta spēles, radošās darbnīcas, tikšanās ar policistiem Bebri un Rūdi, kinologu.

plkst. 14.00 Koncerts „Iekrāsojam pavasari”(piedalās bērnu un jauniešu pašdarbības kolektīvi). Ar „Pavasara koncertprogrammu” viesojas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mūziķi – Laine Liepiņa (vokāls), Zane Jankuna (vokāls), Māris Rozenfelds (akordeons).

Zasas pagasts

08.05. plkst. 14.00 kultūras namā koncerts ”Es savai māmiņai”. Piedalās Zasas v-skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.

08.05. plkst. 19.00 Zasā, kafejnīcā “Dzirnupe” Jēkabpils novada Zolītes čempionāta 7. posms – finālposms.

16.05. plkst. 16.00 Zasas kultūras namā Līksnas kultūras nama bērnu dramatiskā kolektīva ”Sprīdītis” A.Ūdra izrāde ”Septiņas pēdas zem zemes”.

16.05. plkst. 14.00 Jēkabpils novada muzejā muzeju naktij veltīts pasākums “Šeit zelta saule un āboli saldākie”.

16.05. plkst. 16.00 Zasas v-skolā viesosies Līksnas bērnu dramatiskais kolektīvs “Sprīdītis” ar A.Ūdra izrādi ”Septiņas pēdas zem zemes”. Režisore: S.Pinupe.

02.06. plkst. 11.00 Zasas k.nama izstāžu zālē S.Cipruses gleznu izstādes ”Sapņa ceļš”noslēgums kopā ar mākslinieci.

13.06. plkst.18.00 Zasas v-skolas 9. un 12. klases izlaidums. Balle kopā ar Ēriku Gruzniņu.

 

Izstādes:

Rubenes kultūras namā foto izstāde “ Raiņa atziņu gaisotnē”

Jēkabpils novada muzejā izstādes:

  • JMS Zasas filiāles audzēkņu darbu izstāde “Fovisms – pavasaris”
  • Grāmatu un preses izdevumu izstāde “Ko lasīja pagājušā gadsimta 1. pusē” (No Jura Krūmiņa privātās kolekcijas)
  • Fotoalbumu izstāde “Atmiņas par darba gadiem Mežgala 4- kl.skolā un Zasas vidusskolā” (Skolotājas Bonaventūras Romanovskas foto materiāli)
  • Kartes un bukleti. Izstāde “Cik mana zeme ir skaista” ( Apceļosim Latviju!)
  • No 15. maija ekspozīcija “ Slavenie novadnieki – Rainis, brāļi Aleksandrs (Jēkabs) un Jānis Grīni, Jānis Akuraters”
  • “ Baudi ārstniecības augu tējas un esi vesels”- iespēja iepazīties ar dažādu augu pielietojumu.

Informāciju apkopoja Inta Tomāne