Dunavā ilustrē Raiņa dzejoļus

Aprīlī kā nekad agrāk bibliotēkā vislielākais pieprasījums bija pēc Raiņa bērnu dzejas grāmatām. „Puķu lodziņš”, Zirņa bērni”, kopoto rakstu sējums –šīs un citas grāmatas tika pārlapotas, lai ikviens sagatavošanas grupas un pamatskolas skolēns sameklētu kādu, viņaprāt, saistošāko un interesantāko dzejoli. Nākamais darbiņš – pārrakstīt to savā vislabākajā rokrakstā un rūpīgi uzzīmēt ilustrāciju. Ar vislielāko atbildības sajūtu visi veica šo uzdevumu, jo ilustrētie dzejoļi tika apkopoti  un iesieti  pašu izveidotā grāmatā „Raiņa dzeja”.

Turpinot projekta „Aiz apvāršņa” nodarbību ciklu „Vērtības”, 28.aprīlī pirmsskolas bērni, skolēni, vecāki u.c. interesenti pulcējās uz grāmatas atvēršanas pasākumu. Projekta aktivitāšu koordinators Uģis Vārslavāns informēja par paveikto. Šai reizē Dunavā ciemojās arī citu projekta dalīborganizāciju pārstāvji, klātesošos uzrunāja projekta vadītāja Skaidrīte Medvecka. Skanēja dzejas kompozīcija un dziesmas ar Raiņa vārdiem. Daži skolēni nolasīja savus izvēlētos Raiņa dzejoļus un pastāstīja, kāpēc tieši tiem zīmējuši ilustrāciju. Septiņgadīgās Esteres mīļākais Raiņa dzejolis ir „Lellīte Lolīte”, jo viņai patīk spēlēties ar lellēm. Rudenī Estere uzsāks skolas gaitas, un tad lelles būs noliktas plauktā. 6.klases skolniekam Dāvim vislabāk paticis dzejolis „Pasaka par jūras braucienu”, jo tas saistās ar vasaru un dabu, bet 9.klases skolniecei Lūcijai visvairāk paticis dzejolis „Sniega diena”- tas atgādina bērnību un ziemas priekus. Viens iesietās grāmatas eksemplārs tika arī projekta kopējo aktivitāšu koordinatorei Ievai Jātniecei. To saņemot, viņa atzina, ka tas ir bibliogrāfisks retums un viņai patiess gandarījums par bērnu radošumu.

Pasākuma otrajā daļā Tadenavas bibliotēkas vadītāja Aina Timofejeva  pastāstīja par Raiņa bērnības gadiem Tadenavā, tad sekoja radošās darbnīcas : Raiņa aforismu iepazīšana, ilustrācijas – puzles salikšana, dzejoļu  „Grāmata” un „12 mēneši” rindiņu  sakārtošana pareizā secībā, Raiņa dzīvesvietu kartes zīmēšana, kā arī herbārija gatavošana no kaltētiem Tadenavas pļavās salasītiem augiem. Darbojās visi, uz vietas tika sagatavots teatrāls priekšnesums Raiņa dzejolim „Kaķenīte”. Pasākums aizritēja darbīgā un patīkamā gaisotnē.

Projektu „Aiz apvāršņa” finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO” fonds.

 

Astra Liopa

Autores foto