Zemnieku balle

13.decembrī plkst.19.00 Leimaņu Tautas namā notiks novada Zemnieku balle.

Par labu garastāvokli  gādās aktieris Andris Bērziņš un Madonas grupa  ,,Sveķi’’. Dalības maksa 5 Ls.

Lūgums novada lauksaimniekiem un uzņēmējiem pieteikties pagastu pārvaldēs vai pie novada lauku konsultantes Inas Sēles (26312414).