Zināmi Jēkabpils novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti par administratīvā centra atrašanās vietu

pdficoRezultātu grafiskais attēlojums

Tabula

Kopā tika saņemtas 1345 anketas. No tām derīgas – 1328.

Anketās izteiktais viedoklis par Jēkabpils novada administratīvā centra atrašanās vietu ir šāds:

1.       “Astras”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads – 329 jeb 25% no kopējā respondentu skaita.

2.       Rīgas iela 150a, Jēkabpils (pašreizējā atrašanās vieta) – 960 jeb 72% no kopējā respondentu skaita.

3.       Citas nosauktās administratīvā centra atrašanās vietas – 39 jeb 3% no kopējā respondentu skaita:

 

Kalna pagasta Liepkalni – 1

Dignājas pagasta Kamenes – 5

Leimaņu pagasta Bērzgala skola – 13

Jēkabpils, Brīvības iela 2 – 1

Ābeļu pagasta Brodi – 14

Ābeļu pagasts – 3

Cita adrese – 2

 

Dzidra Nartiša

Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste

Saistītie raksti:

Piedalies iedzīvotāju APTAUJĀ par Jēkabpils novada administratīvā centra atrašanās vietu!