Biedrība „Pūpols” realizē kārtējo projektu

Biedrībā „Pūpols” 2015. gada 31.oktobrī noslēdzās projekts „Manas Liepas manā novadā”, kas tika realizēts ar Jēkabpils novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Projekta mērķis – vēsturiskās vides saglabāšana un pieejamība ikvienam sabiedrības indivīdam.

Viena no projekta aktivitātēm bija pieredzes apmaiņas brauciens uz Ilūkstes novadu, lai uzzinātu, kā citviet darbojas nevalstiskās organizācijas un, kā šai novadā mēģina saglabāt, uzturēt un celt godā senču mantojumu.Viesojāmies biedrībā „Saulriets” ( Dvietes pag.) , Ilūkstes jaunrades namā, kā arī apmeklējām Dvietes pagasta „Apsītes”, kur dzīvojis un strādājis selekcionārs Pauls Sukatnieks. Uzzinājām, ka viņš ne tikai audzēja vīnogas, bet bija literāts un novadpētnieks. Ciemojāmies Ilūkstē pie senlietu kolekcionāres Birutas Čamānes, kur kolekciju veido visdažādākie eksponāti no lauku un amatnieku darbiem.

Projekta noslēguma pasākumā tika atzīmēta gadskārtējā mežsaimnieku diena, kurā bija iespēja aplūkot foto izstādi „Liepas laiku lokos”, ieklausīties dziesminieces Lauras Bicānes dziedājumā un sumināt pensionēto mežniecības grāmatvedi Veroniku Adamiaku.

Biedrības „Pūpols ” pateicas projekta dalībniekiem par sirsnību un jauko kopā būšanu!

Biedrība „Pūpols”

Biedrības foto