Par vērtībām savā ciemā un aiz apvāršņa

Pie svētku egles LIDO.

Noslēgumam tuvojas biedrības “Lauku partnerība Sēlija” īstenotais projekts “Aiz apvāršņa”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds. Gada laikā bērni savās  grupās partnerības teritorijas 5 novadu ciemos Dunavā, Asarē, Biržos, Ritā un Vīpē iepazinās ar sava ciema vērtībām – cilvēkiem, vēsturiskiem notikumiem un vietām, nozīmīgākajām aktivitātēm. Nodarbībās projekta dalībnieki apguva dažādas praktiskas iemaņas, piemēram, veidošanu no māla un citiem dabas materiāliem, arī prasmes izklāstīt savu domu prezentācijā. Šīs iemaņas bērni pielietoja, veidojot individuālās un grupu ekspozīcijas “Mana ciema nākotne”. Šo darbu organizēja un vadīja bērnu grupu vadītāji: Ilze Setkovska Ancenē, Vija Pazuha Biržos, Uģis Vārslavāns Dunavā, Gunta Dobrovska un Aina Guoģe Ritē, Daiga Vilcāne Vīpē. Bērni maketos rāda savus sapņus un ieceres – radošo un sporta nodarbju iespējas Biržos nākotnē, piemēram, rukšubola sacensības, bet anceniešu maketā redzams pilnīgs ciema plānojums. Skatītāju uzmanību saista arī Tadenavas Raiņa muzeja makets, Vīpes bērnu veidotās oriģinālās norādes zīmes ar Krustpils novada jauno simbolu – cimdiņu, skaistāko Rites vietu attēlojums zīmējumos. Veiksmīgākos darbus varēja apskatīt un arī vērtēt projekta konferencē “Lauki – vide, kur vērts dzīvot visām paaudzēm”, kas notika 2015.gada 25.novembrī Jēkabpils un Krustpils novada domes ēkā. Atbilstoši projektā plānotajam, ceļojošā izstāde nonāca arī pie vecākās paaudzes cilvēkiem partnerības teritorijā esošajās Aknīstes un Leimaņu pagasta Mežgales sociālās aprūpes iestādēs. Pašlaik ceļojošā izstāde ir apskatāma Krustpils novada Jaunajāmuižā. Lūk, ko izstādes atsauksmju grāmatā ir ierakstījusi Intas kundze:

„Darbiņi ir interesanti – prieks skatīties! Interesants Biržu bērnu darbs „Rukšubols”, arī citi bērnu darbi. Patika dunaviešu Tadenavas māja. Paldies!”

Apjomīgais Ancenes ciema nākotnes variants atrodas Aknīstes domes ēkā, apliecinot, ka bērnu skatījumā ciema nākotne nebūt nav bezcerīga.

Bērnu domas par sava ciema vērtībām un ierosinājumi ciema attīstībai nākotnē tiks apkopoti un analizēti, veidojot īpašu metodisko materiālu ar praktiskiem ieteikumiem Latvijas lauku plānotājiem par to, kā mūsu jaunāko paaudzi var iesaistīt teritorijas attīstības plānošanā, turklāt – to darot bērniem saistoši un interesanti.

Par labi padarītu darbu pienākas atalgojums. Šoreiz projekta dalībniekiem tas bija brauciens uz Rīgas Zooloģisko dārzu. Kaut arī dzīvnieki ziemas salā ir mazāk pieejami, bērniem radās īpaši mīluļi. Dunavas mazākajām meitenēm siltajā subtropu mājā patika graciozās žirafes, kas ēda sienu no kokos iestiprinātiem groziem, apmeklētājiem nepievēršot nekādu uzmanību. Lielākās bailes bija no milzu čūskām. Rites zēni Andris un Horens pētīja zirnekļus un flamingo. Ancenietei Aivai ir ļoti žēl, ka dārzā vairs nav ziloņu. Par bērnu lielākajiem draugiem kļuva apburošais tīģeru pāris, kas pienāca pie stikla nožogojuma sienas, uzmanīgi aplūkoja bērnus un arī paši ļāvās gan aplūkošanai, gan labprāt pozēja daudzajām bildēm. Tīģeri ilgi skatījās, kā bērni viņiem māja ardievas.

Pēc pastaigas labi garšoja pusdienas atpūtas kompleksā “LIDO”. Bērni iepazinās ar kompleksā radītajām atpūtas iespējām, īpaši priecājoties par slidotājiem un krāšņo egli.

Brauciena laikā bērni varēja paskatīties, kas notiek ārpus ciema un novada robežām – aiz apvāršņa.

Par bērnu darbiem priecājas Jaunāsmuižas iemītnieki.
Bērnu emocijas Rīgas Zooloģiskajā dārzā.

Skaidrīte Medvecka

projekta vadītāja

Autores foto