Piedalies Jēkabpils novada 2016. gada NVO iniciatīvu konkursā!

Arī šogad nevalstiskajām organizācijām, kas reģistrētas vai veic darbību Jēkabpils novadā, ir iespēja piedalīties iniciatīvu konkursā. Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir līdz 700 euro. Kopējā projektam atvēlētā summa – 4500 euro.

Šogad konkursa prioritārās jomas ir:

– radošās iniciatīvas/radošā daiļrade, tās interpretācija novada mūsdienu kultūrvidē (t.sk. mākslinieki, fotogrāfi, literāti, tēlnieki, u.c.),

– veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana, tā pieejamības nodrošināšana,

– sociāli mazāk aizsargāto sabiedrības grupu aktivizēšana un izglītošana,

– vides labiekārtošanas pasākumi,

taču atbalstu var saņemt arī projekti citās jomās, ja vērtēšanas darba grupa tos atzīst par nozīmīgiem novada attīstībā. Vēlams projekta īstenošanā iekļaut arī kādu to popularizējošu pasākumu, lai iedzīvotāji laicīgi var iepazīties ar projektā plānotajām aktivitātēm un arī paši tajās iesaistīties.

Pieteikšanās termiņš – 2016. gada 1. aprīlis.

 

NOLIKUMS

Pieteikumaveidlapa

Atskaites veidlapa