„Satiec savu meistaru! 2016” svilpaunieki Rūmē

Drīz būs klāt putni, kā tad mēs lai viņiem svilpjam pretī, ja nebūs, ar ko?

Gaidām pieteikumus dalībai svilpaunieku darbnīcai Rūmē, kas notiks Eiropas lielā amatnieku pasākuma “Satiec savu meistaru!” ietvaros.

Darbnīcas laiks – no plkst.10:00 līdz 16:00, 1. – 3. aprīlis (piektdien, sestdien, svētdien).
Dalība darbnīcā ir bezmaksas.

Darbnīcas uzdevums – izgatavot dažādus svilpauniekus, saprast – kā un kāpēc svilpaunieks skan. Uzveidot, ielikt svilpi, izžāvēt un izdedzināt.
Lietuvas mākslinieks Arūns Augutis dalīsies svilpaunieku noslēpumos. Viņš gan zina par svilpauniekiem visu, un dažādus svilpaunieku veidus apkopojis un aprakstījis zinātniski pētnieciskā darbā “Baltu keramikas tradīcija – svilpaunieks”.
Paša Arūna svilpaunieki ir atpazīstami uzreiz – tās ir sarežģītas kompozīcjas ar cilvēku un dzīvnieku figūrām – viens svilpaunieks var tikt būvēts pat no 3 dzīvnieku un 9 cilvēku figūrām – ik uz katra zirga pa trim jātniekiem!
Taču, ne izskatā slēpjas svilpaunieku īstās atšķirības – tās ir atkarīgas no paša svilpojamā aparāta uzbūves.
Posieties, tās būs trīs dienas rūpīga un uzmanīga, bet ļoti interesanta darba!
Lūdzu pieteikties pa tālruni 22335439 , vai uz e-pastu daina.aluzane@gmail.com.

Amatniecības centra „Rūme” koordinatore

Daina Alužāne

Ievas Svarānes foto