Lūdzam pieteikties uz radošajām studijām Rūmē

Amatniecības centrā „Rūme” turpināsies darbs pagājušā gadā uzsāktajās keramikas un aušanas studijās, tādēļ lūdzam jau savlaicīgi pieteikties šā gada darbam, jo vietu skaits studijās ir ierobežots.

Sakarā ar meistaru lielo aizņemtību, studijas varēs uzsākt darbu ne agrāk kā maijā. Tāpat kā pērn, studijas darbosies 6 mēnešus, vienu reizi nedēļā. Novada pašvaldība ar savu finansējumu atbalsta meistaru darba atalgojumu, bet materiālu izmaksas jābūt gataviem segt pašiem studiju dalībniekiem. Kā jau iepriekš, aktīvi piedalīsimies izstādēs. Pagājušā gada izstādes bija pieprasītas un labi apmeklētas arī kaimiņu novados, tādēļ esiet gatavi strādāt ar lielu atdevi, lai darbos ir jūtama izaugsme.

Atsaucoties uz vecāku iniciatīvu, Ieva Svarāne Rūmē arī šogad vada sestdienas skoliņu pirmsskolas vecuma bērniem, kurā bērni strādā ar ļoti dažādiem materiāliem.

Vecāki, redzot, cik darbīgi ir viņu bērni, ir izteikuši vēlmi apgūt gleznošanas pamatus. Ņemot vērā darba specifiku un kvalitatīvās prasības, šāda studijas grupa nevar būt lielāka par 6 dalībniekiem. Uz šo brīdi esam saņēmuši 3 pieteikumus gleznošanas nodarbībām, tādēļ lūdzam pieteikties uz brīvajām vietām gleznošanas studijā.

Par gleznošanas studijas laiku varēs vienoties ar studijas vadītājiem, kad grupa būs pilnībā nokomplektēta.

Pieteikties radošajām studijām var uz vietas amatniecības centrā „Rūme”, pa tālruni 22335439, vai e-pastu daina.aluzane@gmail.com.

 

Amatniecības centra „Rūme” koordinatore

Daina Alužāne

Kaspara Sēļa foto