Aicina atjaunot senas tautiskās jostas

Varbūt Tev mājās glabājas kāda ģimenē mantota tautiskā josta no seniem laikiem? Jēkabpils novada – sevišķi Ābeļu, Dignājas un Sudrabkalna un Slates puses – iedzīvotāji tiek aicināti meklēt un iesniegt izpētei austas senās jostas vai to fragmentus, tādejādi iepazīstot kādreiz apvidū austo jostu dažādību un aušanas paradumus. Tām tiks veidotas kopijas, un jostu reprodukcijas ar informāciju, no kurienes tās nākušas, iesniegtas novada muzejam. Oriģinālās jostas tiks atdotas īpašniekiem.

Plašāka informācija vēršoties pie Valijas Flanderes Dunavas pagastā, mob. tel. 26208125 .