Represēto piemiņas pasākums Dunavā

Par tevi, māte Latvija, mēs gājām moku ceļus,
No tēvu zemes pavarda sirds sāpēs spēku smeļot –
Ar tevi kopā dalījām mēs smago verga jūgu,
Lai atdzimšanas rītausmā tu balta, skaidra būtu.

/Anna Rode/

2016. gada 23. martā Dunavā tika pieminēti padomju varas okupācijas represijās cietušie Jēkabpils novada iedzīvotāji. Oficiālais datums šajai dienai Latvijā ir 25. marts, taču šogad tas sakrita ar Lielo piektdienu, līdz ar to novadā piemiņas pasākums tika rīkots agrāk. Diena sākās ar aizlūgumu Dunavas Romas katoļu baznīcā, kurā atcerējāmies 1949. (kā arī 1941.) gada Padomju Savienības okupācijas iestāžu veikto masveida Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšanu uz attāliem PSRS reģioniem. Aizlūgumā mācītājs lika aizdomāties arī par šobrīd valstī un pasaulē notiekošo, kā arī aicināja neaizmirst savu dzimteni un tuviniekus, īpaši liekot uzvaru uz jauno paaudzi.

Pēc tam Dunavas pagasta tradīciju zālē represijās cietušie pulcējās uz kopīgu atceres pēcpusdienu ar zīmīgu nosaukumu „Neaizmirstamais stāsts”. Lai vairotu prieku par atkal atgriešanos dzimtenē, tika dziedātas dažādas dziesmas, notika kopīga sadziedāšanās. Pasākumu ar skaistām balsīm papildināja Dunavas vokālais ansamblis „Variācija”, kā arī mūziķes Ilze un Ieva Savickas no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas.

Represijās dzīvi palikušo skaits katru gadu kļūst arvien mazāks, un drīz var pienākt tāds brīdis, kad šiem skarbajiem notikumiem vairs nebūs tiešu liecinieku. Tādēļ ir pēdējais laiks apciemot šos cilvēkus, un uzklausīt viņu stāstus; tos atcerēties un no tiem mācīties. Mācīties ne tikai izdzīvot, bet mīlēt dzimteni.

Atmiņu stāstu netrūka arī šogad. Uz pasākumu klātienē bija ieradušies: Rita Bartkeviča no Ābeļu pagasta, Maigonis Greiselis no Dignājas pagasta, Helēna Nešpore, Rita Ķimse, Ainis Baltmanis, Rita Klaucāne un Jāzeps Kurmis no Dunavas pagasta, Lonija Līce un Anna Guļajevska no Rubenes pagasta, kā arī Raisma Brandule un Vija Roze no Zasas pagasta. Pasākuma dalībnieki saņēma dažādas piemiņas veltes gan no novada domes priekšsēdētāja, gan pagastu pārvalžu vadītājiem.

Paldies ikvienam, kas spēja rast laiku un piedalījās šajā pasākumā. Īpašs paldies Anitai Ozoliņai un Dunavas pagasta pārvaldei par šī pasākuma organizēšanu!

Laikā, kad pie mūsu dzimtenes robežām siro tās bagātību alkstošs un vērtību nicinošs naidnieku pulks, mums jābūt stiprākiem kā vēl nekad: jāmācās no izsūtīto pieredzes un jādzen dziļas saknes šeit pat mūsu dzimtajā zemē, lai neviens ”varas buldozers” mūs vairs neizstumtu no mājām, kā tas bija vairākus gadu desmitus atpakaļ…

 

Ar foto galeriju no piemiņas pasākuma var iepazīties šeit >>>.

 

K.Sēlis

Autora foto