Jēkabpils novadā darbu uzsākusi jaunatnes lietu-projektu speciāliste

Februāra beigās un marta sākumā Jēkabpils novadā tika izsludināts konkurss uz jaunatnes lietu-projekta speciālista vakanci. Līdz šim šāds amats pašvaldībā nav bijis. 25 kandidātu konkurencē par piemērotāko tika izraudzīta Jurgita Bareika.

Meitene par dzimto vietu sauc Dignājas pagastu, bet kādu laiku dzīvojusi Rīgā un izmēģinājusi arī iespējas ārpus valsts robežām.

Kā viņa izlēma pieteikties jaunatnes lietu speciālista amatam? „Cilvēks ir fobiska būtne, mēs baidāmies no visa jaunā, nezināmā, bet izkāpšana no komforta zonas nes dzīvē jaunas iespējas. Ceļš līdz jaunatnes lietu speciālista amatam bija pārdomāts, jo vēlējos attīstīt sevi, apgūt un pierādīt sevi jomās, kuras mani interesē,” teic jaunā speciāliste.

Jurgita arī pati ir jauniete, tādēļ apzinās galvenās problēmas un saredz arī iespējas: „Līdz šim vairāk esmu līdzdarbojusies kā dalībnieks, tādēļ šī ir lieliska iespēja iegūt pieredzi organizatores lomā. Mūsu novadā ir lieliski jaunieši, tādēļ es domāju,ka mēs spēsim, sadarboties un mācīties viens no otra.”

Jurgitas mērķis, darbojoties šajā amatā, ir nevis uzspiest jauniešiem iesaistītes, bet gan sniegt viņiem jaunas iespējas: „Protams, uzsākot darbu, katrs izvirza grandiozas vīzijas, reizēm pat utopiskas, tomēr es ceru, ka pēc kāda laika, atskatoties uz paveikto, redzēšu pozitīvus rezultātus.   Viens no primārajiem uzdevumiem ir veicināt jauniešu vēlmi iesaistīties un līdzdarboties, kā arī uzlabot komunikāciju starp pašvaldību un jaunatni. Man sķiet, ka viens no svarīgākajiem ceļiem, kā veicināt novada attīstību, ir iesaistīties ikvienam, izteikt savas idejas, un tad arī kopā strādāsim, lai tās realizētu.”

Jurgita zināšanas ir guvusi, studējot Rīgas Stradiņa universitātē, multimediju komunikācijas studiju programmā. Paralēli studijām iesaistījusies dažādos konkursos un projektos, apguvusi jaunas zināšanas, apmeklējot lekcijas un izstādes. Kā galvenās interešu jomas Jurgita min kino, teātri un  mākslu, tādēļ cer, ka laika gaitā izdosies ieviest jaunas tradīcijas un brīvā laika pavadīšanas iespējas Jēkabpils novadā.

Vēlam Jurgitai veiksmi un izdošanos, un aicinām iedzīvotājus, īpaši jauniešus, aktīvi sadarboties ar jauno darbinieci, vērsties pēc padoma, un kopā īstenot visdažādākās idejas!

 

Jurgitas kontaktinformācija:

tel. 29354160

e-pasts: jurgita.bareika@jekabpilsnovads.lv

 

K.Sēlis

Jurgitas personīgā arhīva foto