Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem Ābeļos

Lauku partnerība Sēlija

 Semināra LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

„Kā sagatavot projektu pieteikumus  LEADER  programmas  2016.gada projektu konkursam”

 PROGRAMMA.

 

Norises laiks: 2016.gada 26.aprīlis.

Norises vieta: Jēkabpils novads, Brodi, Ābeļu pagasta pārvaldes ēka.

 

Pl. 9 30 – Ierašanās, reģistrācija;

 

Pl. 10 00 – 10  20 –  Lauku partnerības „Sēlija” attīstības stratēģijas mērķi, 2016. Gada konkursā izsludinātās rīcības un līdzekļu apjoms. Skaidrīte Medvecka, LP Sēlija administratīvā koordinatore.

Pl. 10 20 – 12 00 –  MK noteikumi Nr.590. Projektu pieteikumu veidlapas un to aizpildīšanas nosacījumi. Judīte Podniece, Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja.

Pl. 12 00 – 12 30 – Kafijas pauze

Pl. 12 30 – 13 00 –  Rīcību rezultatīvie rādītāji un vērtēšanas kritēriji. Ieva Jātniece, LP Sēlija izpilddirektore.

Pl.13 00 – 13 30 – Būvnormatīvu prasības – kas jāzina projektu iesniedzējiem un īstenotājiem? Krustpils novada pašvaldības Būvvaldes pārstāve.

Pl. 13 00 – 14 00 – Diskusija – jautājumi un atbildes par LEADER projektu izstrādes un ieviešanas jautājumiem. .

 

Tos semināra dalībniekus, kuriem ir vieglāk strādāt ar informāciju papīra formātā,  aicinām paņemt līdzi izdrukātus MK noteikumus Nr.590., kā arī sev interesējošo projekta pieteikuma veidlapu. Visi minētie dokumenti atrodami www.partneribaselija.lv sadaļā „LEADER projektu iesniedzējiem” , kā arī www.lad.gov.lv

 

Ieva Jātniece