Tadenavas bibliotēkā atvērts dabas lieguma „Eglone” informācijas centrs

LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS ietvaros pabeigta dabas lieguma „Eglone” informācijas centra izveide. Aktivitātes ietvaros tika izstrādāts centra dizains, veikti remontdarbi vienā no Tadenavas bibliotēkas telpām, kā arī veikta centra mākslinieciskā noformēšana. Informācijas centrā izvietota informācija par dabas liegumā “Eglone” sastopamajām dabas vērtībām.

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdien – no 8:00 – 13:00 un trešdien, piektdien – no 8:00 – 16:00 .

Uldis Valainis

LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS

vadītājs