Satiec savu meistaru “Rūmē”!

Ap Lieldienu laiku senie latvieši gāja putnus dzīt mežā, tad tika lietotas rakstiem izgrieztas koka šautras un svilpaunieki.

Šogad 1.,2.,3. aprīlī A/C “Rūme” norisinājās ikgadējais pasākums “Satiec savu meistaru”, kurā šoreiz tika veidoti svilpaunieki. Šos māla sīkplastikas darinājumus katrs meistars veido citādi. Atšķirīgi ir svilpaunieku ārējie veidoli un arī skanējums ir dažāds.

Ar savām prasmēm dalījās trīs meistari: Arūns Augutis no Lietuvas (Rokišķi), keramiķe Anda Svarāne un Daina Alužāne.

Interesentiem bija iespēja veidot svilpauniekus ar pildītu korpusu, ar dobu viduci, arī “lakstīgalas”, kuras īpaši dzidri vītero, kad svilpē ielej ūdeni.

Darbnīcas dalībniekiem bija krietni jānopūlas, lai māla zvēriņam vai putnam iekšā dabūtu “dziesmu” – tas prasa lielu meistarību un pieredzi. Tika zīmētas shēmas , rēķināti leņķu slīpumi, pa kuriem plūdīs gaiss, arī daudzi citi amata noslēpumi atklājās, darinot šos sīkos māla darbiņus. Paldies Arūnam, kurš ļoti meistarīgi tika galā ar mācekļu nedrošajiem mēģinājumiem iesvilpināt vārnas, aunus, zirgus un pīles, visu parādot un izdarot tā, ka telpa trīc no skaņas.

Meistardarbnīcas dalībnieki bija sabraukuši no Rubenes, Zasas, Leimaņu, Dignājas pagastiem, Krustpils novada – pavisam astoņi mācekļi. Visi esam gandarīti par apgūtajām prasmēm, jo, ticiet vai nē, svilpaunieku uzveidot nav nekāds joks!

Keramikas meistare

 Anda Svarāne

K.Sēļa foto