PAZIŅOJUMS PAR JĒKABPILS NOVADA KALNA PAGASTA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „BULĪŠI” DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTO PRIEKŠLIKUMU UN INSTITŪCIJU ATZINUMU IZSKATĪŠANAS SANĀKSMI

2016.gada 13.maijā plkst.13.00 Kalna pagasta pārvaldē (“Atvari”, Vidsala, Kalna pagasts Jēkabpils novads) notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma “Bulīši” detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Aicinām visus interesentus piedalīties sanāksmē.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālās plānošanas speciālisti Dzidru Nartišu, tālr. 28698128, e-pasts: dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada pašvaldība