Deputāti

 

Nr. Uzvārds Vārds Kontakti
1. Audzītis Gints tālr.: 28315265, gintsaudzitis@inbox.lv
2. Auzāns Uldis tālr.: 29229147, uldis.auzans@inbox.lv
3. Bikaunieks Andis tālr.: 29139712, andisbikaunieks@inbox.lv
4. Blumberga Ināra tālr.: 26350652, inarablumberga@inbox.lv
5. Māris Balodis tālr.: 29447867, lejasjerani@inbox.lv
6. Ģeidāne Daiga tālr.: 28377907, daigageidane@inbox.lv
7. Jātniece Ieva tālr.: 29548967, ieva.jatniece@gmail.com
8. Kokins Aivis tālr.: 22023767, aiviskokins@inbox.lv
9. Ķiploks Armands tālr.: 27199192, armands.kiploks@inbox.lv
10. Lemaka Anita tālr.: 28305492, anilem@inbox.lv
11. Meņķis Edvīns tālr.: 26595678, edvins.menkis@jekabpilsnovads.lv
12. Pavārs Modris tālr.: 26483754, modris2109@inbox.lv
13. Spēka Olita tālr.: 27008981, olita.speka@inbox.lv
14. Vanags Aivars tālr.: 29204384, aivars_van@inbox.lv
15. Vecumniece Sandra tālr.: 26824411; sandraniece2@inbox.lv