Veselība

[collapse id=”collapse_48″]
[citem title=”Ģimenes ārsta prakses vieta Zasas pagastā” id=”citem_29″ parent=”collapse_48″]

Prakses darba laiks:

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās – 9:00 – 17:00

Otrdienās – 11:00 – 19:00

Ceturtdienās – 8:00 – 16:00

Pacientu pieņemšana:

Diena

Laiks

Pirmdiena 10:00 – 14:00
Otrdiena 15:00 – 19:00
Trešdiena 10:00 – 14:00
Ceturtdiena 8:00 – 12:00 (prof. apskates)
Piektdiena 10:00 – 14:00

 

Mājas vizīšu pieteikšana un iepriekš pieraksts līdz 15:00. Tel. nr. 65231903.

Medicīnisko konsultāciju tel. nr. 66016001.

Neatliekamos gadījumos un ārpus pieņemšanas laika izsaukt ātrās medicīniskās palīdzības brigādi, tel. nr. 112, vai doties uz Jēkabpils slimnīcas uzņemšanas nodaļu, kur ir arī traumpunkts – Jēkabpilī, A. Pormaļa ielā 125, uzņemšanas nodaļas tel. nr. 65237816.

Doktorāta darbinieku prombūtnes laikā, iepriekš piesakoties pa tel. nr. 65258233, griezties Kalna pagasta doktorātā G. Boķa pieņemšanas laikā (skatīt Kalna pagasta ģimenes ārsta prakses darba laiku).

Prakses vietā ir pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem – ir uzbrauktuve, ar kuras palīdzību cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem var iekļūt ēkas 1. stāvā, kur atrodas kabinets, kurā ģimenes ārsts var sniegt visus nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus. Tualetes telpas cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem ir blakus ēkās – Zasas pagasta pārvaldes ēkā un Zasas vidusskolas sporta zālē.


[/citem]
[citem title=”Ģimenes ārsta prakses vieta Kalna pagastā” id=”citem_95″ parent=”collapse_48″]

Kalna pagasta „Doktorāta” – ģimenes ārsts Guntars Boķis – darba laiks.

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Prakses darba
laiks
8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00
Ārsta pieņemšana
Jēkabpilī,
Stadiona 1-302
8:00-12:00 15:00-19:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00
Telefonstunda 8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00
Pacientu pieņemšana
Kalna pagasta
„Doktorātā”
  8:00-12:00
(pēc iepriekšēja
pieraksta)
     

Mājas vizītes pieteikt pa telefonu 29246790 no 8:00-15:00.

Iepriekšējais pieraksts pa telefonu 29246790.

Ārsta prombūtnes laikā aizvieto Lonards Augusts – Jēkabpils, Stadiona 1 – 139. Tel. nr. 29269328. Vai Guna Zinere Zasas pagasta ģimenes ārsta prakses vietā (skatīt Zasas pagasta ģimenes ārsta prakses darba laiku).

Neatliekamos gadījumos un ārpus pieņemšanas laika izsaukt ātrās medicīniskās palīdzības brigādi, tel. nr. 112, vai doties uz Jēkabpils slimnīcas uzņemšanas nodaļu, kur ir arī traumpunkts – Jēkabpilī, A. Pormaļa ielā 125, uzņemšanas nodaļas tel. nr. 65237816.

Medicīnisko konsultāciju tel. nr. 66016001.

Kalna pagasta doktorāta ēkai ir uzbrauktuve, pa kuru cilvēki ar funkcionālajiem traucējumiem var nokļūt ģimenes ārsta prakses vietā. Lai informētu ārsta prakses personālu, pie ieejas ir uzstādīta zvana signālpoga. Tualetes telpa cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem prakses vietā pagaidām nav piemērota.Pacientus ar funkcionāliem traucējumiem apkalpo arī ģimenes ārsta G. Boķa prakses vietā Jēkabpils poliklīnikā.


[/citem]
[citem title=”Ģimenes ārsta prakses vieta Leimaņu pagastā” id=”citem_27″ parent=”collapse_48″]

Baibas Bērziņas ģimenes ārsta prakse – Jēkabpils novads, Leimaņu pagasts, Mežgale 3. Tel. nr. 65229702, mob.t. 28666967.

Ģimenes ārsta pieņemšanas laiks

Prakses darba laiks

Pirmdiena

8:00-12:00

8:00-16:00

Otrdiena

9:00-13:00

8:00-16:00

Trešdiena

9:00-13:00

8:00-16:00

Ceturtdiena

15:00-19:00

11:00-19:00

Piektdiena

13:00-17:00

9:00-17:00

Pieņemšanas laika pirmajā stundā akūto pacientu pieņemšana

 

Pierakstīšanās uz pieņemšanām obligāta.

Telefons ārsta palīgam Ingai Martinovai: 28666967.

Mājas vizītes pieteikt darba dienās līdz plkst. 15:00 pa augstāknorādītajiem tel. nr.

Ģimenes ārstu prombūtnes laikā aizvieto dr. Rita Zdūne – Jēkabpils poliklīnikā 145. kabinetā, Jēkabpils, Stadiona iela 1. Tel. nr. 65237842, mob. t. 26559184.

Diennakts medicīnisko palīdzību sniedz:

 • Jēkabpils RS uzņemšanas nodaļa, Jēkabpilī Pormaļa ielā 125. Tel. nr. 65237816.
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes. Tel. nr. 113, 112, 03.
 • ir pieejams dežūrārsts Jēkabpilī Pormaļa ielā 125. Tel. nr. 65237816, bērniem un pieaugušajiem sestdienās no 9:00 – 18:00.
 • Iespējams zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

 

Ģimenes ārsta prakses vieta ir pieejama arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (ir uzbrauktuve ratiņkrēslam). Pieejama arī speciāli aprīkota tualete.


[/citem]
[citem title=”Dignājas pagasta ģimenes ārsta prakses vieta” id=”citem_84″ parent=”collapse_48″]

Ģimenes ārsta Valērija Bolotova tel. nr. 29152928

Ģimenes ārsta palīga Ivetas Vilcānes tel. nr. 27707335.

 

Prakses darba laiks

Mājas izsaukumi

Pirmdiena

9:00-11:00

Otrdiena

12:00-16:00

9:00-12:00

Trešdiena

9:00-11:00

11:00-14:00

Ceturtdiena

9:00-11:00

Piektdiena

9:00-11:00

11:00-14:00

 

Ģimenes ārsta V. Bolotova pieņemšanas laiks Dignājā: Otrdien no plkst. 12:15 – 16:15.

Ģimenes ārsta V. Bolotova pieņemšanas laiks Jēkabpils poliklīnikā:

Pirmdiena 8:00-12:00
Trešdiena 9:00-12:00
Ceturtdiena 15:00-19:00
Piektdiena 9:00-13:00

 

Diennakts medicīnisko palīdzību sniedz:

 • Jēkabpils RS uzņemšanas nodaļa, Jēkabpilī Pormaļa ielā 125. Tel. nr. 65237816.
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes. Tel. nr. 113, 112, 03.
 • ir pieejams dežūrārsts Jēkabpilī Pormaļa ielā 125. Tel. nr. 65237816, bērniem un pieaugušajiem sestdienās no 9:00 – 18:00.
 • Iespējams zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

 

Ģimenes ārsta prakses vieta cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pagaidām nav pieejama (ar ratiņkrēslu nav iespējams iekļūt). Pacientus ar funkcionāliem traucējumiem ģimenes ārsts V.Bolotovs apkalpo Jēkabpils poliklīnikā.


[/citem]
[citem title=”Dunavas pagasta ģimenes ārsta prakse” id=”citem_87″ parent=”collapse_48″]

Valērija Bolotova ģimenes ārsta prakses darba laiks:

Pirmdiena 7:30-15:30
Otrdiena 7:30-15:30
Trešdiena 7:30-15:30
Ceturtdiena 7:30-15:30
Piektdiena 7:30-15:30

Ārsta mob. tel. 29152928

Ārsta palīga mob. tel. 29256436

Ģimenes ārsts V. Bolotovs Dunavas pagasta ģimenes ārsta prakses vietā pieņem: Otrdien no plkst. 9:00-13:00.

Mājas vizītes pieteikt no plkst. 7:30-15:00 pa tel. nr. 29152928 vai 29256436.

Ārsta prombūtnes laikā Jēkabpils poliklīnikā aizvieto dr. L. Martuzāne.

Ģimenes ārsta V. Bolotova pieņemšanas laiks Jēkabpils poliklīnikā:

Pirmdiena 8:00-12:00
Trešdiena 9:00-12:00
Ceturtdiena 15:00-19:00
Piektdiena 9:00-13:00

 

Diennakts medicīnisko palīdzību sniedz:

 • Jēkabpils RS uzņemšanas nodaļa, Jēkabpilī Pormaļa ielā 125. Tel. nr. 65237816.
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes. Tel. nr. 113, 112, 03.
 • ir pieejams dežūrārsts Jēkabpilī Pormaļa ielā 125. Tel. nr. 65237816, bērniem un pieaugušajiem sestdienās no 9:00 – 18:00.
 • Iespējams zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

 

Ģimenes ārsta prakses vieta cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pagaidām nav pieejama (ar ratiņkrēslu nav iespējams iekļūt).  Pacientus ar funkcionāliem traucējumiem ģimenes ārsts V.Bolotovs apkalpo Jēkabpils poliklīnikā Stadiona ielā 1, 211.kab.

Aptiekas nr.45 filiāle Dunavā

Pirmdiena – Piektdiena: 7:30-15:30

Telefons uzziņām: 65228380


[/citem]
[citem title=”Rubenes pagasta ģimenes ārsta prakse” id=”citem_56″ parent=”collapse_48″]

Ivara Eiduka ģimenes ārsta prakse – Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, „Zelta sietiņš”. Tālrunis 65228176

Ivara Eiduka ģimenes ārsta prakses darba laiks:

Prakses darba laiks

Ārsta pieņemšanas laiks

Māsas, ārsta palīga pieņemšanas laiks

Pirmdiena

8:00-16:00

12:00-16:00

8:00-10:00

Otrdiena

8:00-16:00

8:00-12:00

12:00-14:00

Trešdiena

11:00-19:00

15:00-19:00

11:00-13:00

Ceturtdiena

8:00-16:00

8:00-12:00

13:00-15:00

Piektdiena

8:00-16:00

8:00-12:00

13:00-15:00

 

Aizvietotājs primārās veselības ārsta Ivara Eiduka prombūtnes laikā – ģimenes ārste Edīte Elekse – Aknīste, Skolas iela 9. Tel. nr. 65237792.

Pirmajā pieņemšanas stundā akūto pacientu pieņemšana. Pārējo pacientu pieņemšana pēc pieraksta. Konsultācijas pa tel. nr. 65228176 no plkst. 13:00-14:00.

Telefons konsultācijām Slatē: 65229738.

Mājas vizīšu pieteikšana darba dienās no plkst. 8:00-15:00, izņemot trešdienas 11:00-18:00.

Tuvāko diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību var saņemt Jēkabpils Reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļā A. Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī. Tel. nr. 65237816.

Medicīniskās konsultācijas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams medicīnisks padoms vienkāršu saslimšanu gadījumā, var saņemt zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tel. nr. 66016001 darba dienās no plkst. 17:00-8:00, bet brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti.

Ģimenes ārsta prakses vieta cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pagaidām nav pieejama (ar ratiņkrēslu nav iespējams iekļūt).  Pacientus ar funkcionāliem traucējumiem apkalpo Aknīste,Skolas iela 9.

Rubeņu aptieka

Pirmdiena – Piektdiena: 8-15

Telefons uzziņām: 65228159


[/citem]
[/collapse]