Teritorijas plānojums

 

Jēkabpils novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam

 

I daļa „Paskaidrojuma raksts” 

II daļa „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

III „Grafiskā daļa”

1.daļa.

Jēkabpils novada teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas     

Ābeļu ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas

Brodu ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas

Dubultu ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas

Dunavas ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas

Kaldabruņas ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas

Lašu ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas

Leimaņu ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas

Liepu ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas

Mežgales ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas

Rubeņu ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas

Slates ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas

Sudrabkalna ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas

Vandānu ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas

Vidsalas ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas

Zasas ciema teritorijas  funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas, objekti un to aizsargjoslas

2. daļa.

Jēkabpils novada vienkāršotā topogrāfiskā karte

Jēkabpils novada teritorijas esošā izmantošana

Jēkabpils novada teritorijas transporta infrastruktūra

Jēkabpils novada teritorijas īpašumpiederības struktūra

Brodu ciema inženiertehniskā infrastruktūra

Dubultu ciema inženiertehniskā infrastruktūra

Dunavas ciema inženiertehniskā infrastruktūra

Kaldabruņas ciema inženiertehniskā infrastruktūra

Liepu ciema inženiertehniskā infrastruktūra

Mežgales ciema inženiertehniskā infrastruktūra

Rubeņu ciema inženiertehniskā infrastruktūra

Slates ciema inženiertehniskā infrastruktūra

Sudrabkalna ciema inženiertehniskā infrastruktūra

Vandānu ciema inženiertehniskā infrastruktūra

Vidsalas ciema inženiertehniskā infrastruktūra

Zasas ciema inženiertehniskā infrastruktūra

 

IV daļa „Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi” – apkopota teritorijas plānojuma izstrādes dokumentācija –

Pētījums „Applūstošo teritoriju noteikšana Jēkabpils novadā” (L.Eņģele, 2013.) 

 

 

 

[collapse id=”collapse_62″]
[citem title=”Jēkabpils novada teritorijā ietilpstošo pagastu teritorijas plānojumi, kas bija spēkā līdz 14.11.2013″ id=”citem_44″ parent=”collapse_62″]

Ābeļu pagasts

pdfico

Dignājas pagasts

pdfico

Dunavas pagasts

pdfico

Kalna pagasts

pdfico

Leimaņu pagasts

pdfico


Rubenes pagasts

pdfico

Zasas pagasts

pdfico


[/citem]
[/collapse]