Attīstības programma

pdfico Aktualizēts Rīcības plāns 2016.-2018. gadam
pdfico Aktualizēts Investīciju plāns 2016.-2108. gadam
wordico Ziņojums par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam ieviešanu 2013.-2014.g.
pdfico Investīciju plāns 2015. – 2017.
pdfico Investīciju plāns 2014. – 2016.
pdfico Jēkabpils novada attīstības
programma 2012. – 2018.
pdfico Jēkabpils novada attīstības programmas
2012. – 2018. gadam investīciju plāns 2012.g. – 2014.g.
pdfico Jēkabpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāns 2013.g. – 2015.g
wordico Pārskats par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.g. īstenošanu 2012.gadā