2012.g. atskaites

 

[collapse id=”collapse_92″]
[citem title=”Kultūras nami” id=”citem_6″ parent=”collapse_92″]
Kultūras darbība 2012.gadā Jēkabpils novada pašvaldībā

Jēkabpils novada Dunavas pagasta kultūras nama darbības pārskats 2012.gadā

Atskaite par 2012. gada pasākumiem-aktivitātēm kalna pagastā

Atskaite par Ābeļu Tautas nama darbību 2012. gadā

Dignājas pagasta pārvalde, Kultūras pasākumi 2012. gada pārskats

Rubenes kultūras nama vadītājas Intas Tomānes pārskats par 2012.gadu

Leimaņu tautas nama pārskats par 2012.gadu

Zasas kultūras nama pārskats par 2012.gadu
[/citem]
[citem title=”Skolas” id=”citem_91″ parent=”collapse_92″]
Dunavas pamatskolas pārskats par 2012. gadu

Rubeņu pamatskolas pārskats par 2012. gadu

Dignajas pamatskolas pārskats par 2012. gadu

Zasas vidusskolas pārskats par 2012. gadu

Bērzgala pamatskolas pārskats par 2012. gadu
[/citem]
[citem title=”Bibliotēkas” id=”citem_67″ parent=”collapse_92″]
Jēkabpils novada Mežzemes bibliotēkas darba pārskats par 2012. gadu

Jēkabpils novada Rubenes pagasta Rubeņu bibliotēka

Ābeļu bibliotēkas darbs 2012. gadā

Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas darbība 2012.gadā

Pārskats par Liepu bibliotēkas darbību 2012.gadā

Pārskats par Dunavas bibliotēkas darbību 2012.gadā

Pārskats par Zasas bibliotēkas darbību 2012.gadā

Pārskats par Slates bibliotēkas darbību 2012.gadā

Pārskats par Dignājas bibliotēkas darbību 2012.gadā

Pārskats par Leimaņu bibliotēkas darbību 2012.gadā

Pārskats par Tadenavas bibliotēkas darbību 2012.gadā


[/citem]
[citem title=”Pārvaldes un administrācija” id=”citem_8″ parent=”collapse_92″]
Jēkabpils novada pašvaldības administrācija

Rubenes pagasta pārvalde

Leimaņu pagasta pārvalde

Ābeļu pagasta pārvalde

Dignājas pagasta pārvalde

Dunavas pagasta pārvalde

Kalna pagasta pārvalde

Zasas pagasta pārvalde
[/citem]
[/collapse]