Komitejas

[collapse id=”collapse_95″]
[citem title=”Finanšu komiteja 9 locekļu sastāvā” id=”citem_9″ parent=”collapse_95″]

Edvīns Meņķis – tālr.: 26595678, edvins.menkis@jekabpilsnovads.lv

Gints Audzītis

Andis Bikaunieks

Sandra Vecumniece

Uldis Auzāns

Ināra Blumberga

Olita Spēka

Anita Lemaka

Aivars Vanags

[/citem]

[citem title=”Attīstības un tautsaimniecības komiteja – 7 locekļu sastāvā:” id=”citem_11″ parent=”collapse_95″]

Aivars Vanags – tālr.: 29204384, aivars_van@inbox.lv

Aivis Kokins

Ieva Jātniece

Anita Lemaka

Modris Pavārs

Māris Balodis

Sandra Vecumniece

[/citem]

[citem title=”Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja  7 locekļu sastāvā:” id=”citem_4″ parent=”collapse_95″]

Ieva Jātniece – tālr.: 29548967, ieva.jatniece@gmail.com

Olita Spēka

Gints Audzītis

Armands Ķiploks

Uldis Auzāns

Aivis Kokins

Daiga Ģeidāne

[/citem]
[/collapse]