Komisijas

[collapse id=”collapse_5″]
[citem title=”Administratīvā komisija” id=”citem_8″ parent=”collapse_5″]

Priekšsēdētāja: Anita Lemaka, – tālrunis 28305492

Locekļi: Aļona Semeiko, Ingrīda Irbe, Rita Baltarunķe,  Sandra Vecumniece, Gints Audzītis.

[/citem]
[citem title=”Izsoles komisija” id=”citem_20″ parent=”collapse_5″]

Inga Bokāne, Dzidra Nartiša, Ligita Pētersone, Modris Pavārs, Andis Bikaunieks

[/citem]
[citem title=”Iepirkumu komisija” id=”citem_55″ parent=”collapse_5″]

Priekšsēdētāja: Maruta Cankale – tālrunis 29282318

Locekļi: Ilvija Daņiļeviča, Airīte Liepiņa, Uldis Auzāns, Jānis Subatiņš
[/citem]
[citem title=”Apbalvojumu piešķiršanas komisija” id=”citem_43″ parent=”collapse_5″]

Priekšsēdētājs: Edvīns Meņķis – tālrunis 26595678

Locekļi: Gints Audzītis, Uldis Auzāns, Modris Pavārs, Jānis Subatiņš.

[/citem]
[citem title=”Izglītības, kultūras un sporta konsultatīvā darba grupa” id=”citem_555″ parent=”collapse_5″]
Priekšsēdētāja: Inta Tomāne – tālrunis 26478498

Locekļi: Ludmila Bērziņa, Anita Ozoliņa, Līga Lācīte, Ināra Kantāne, Anda Ķiploka, Jānis Kokins, Arnolds Jakubovskis, Anda Svarāne, Ieva Jātniece, Juris Gaigals.

[/citem]
[citem title=”Interešu izglītības programmu un sporta skolu mērķdotāciju sadalīšanas komisija” id=”citem_86″ parent=”collapse_5″]
Ludmila Bērziņa, Ligita Pētersone ,Aivis Kokins.
[/citem]
[citem title=”Jēkabpils novada vēlēšanu komisija” id=”citem_35″ parent=”collapse_5″]

Priekšsēdētāja – Sarmīte Vanaga, tālr.: 29173028.

Sekretāre – Lolita Matuseviča

Locekļi -Inese Kalniškāne, Ina Sēle, Raisma Brandule, Vilnis Stūrītis, Inita Zaharevska


[/citem][citem title=”Pedagoģiski medicīniskā komisija” id=”citem_355″ parent=”collapse_5″]

Elga Ūbele – komisijas priekšēdētāja,

Sarmīte Jaševa – komisijas sekretāre, psihologs,

Sanda Kukle – komisijas locekle, logopēds,

Marija Zemīte – komisijas locekle, speciālais pedagogs,

Ingrīda Dreimane – komisijas locekle, speciālais pedagogs,

Jānis Breikšs – komisijas loceklis, ārsts – psihiatrs.

 

[/citem][citem title=”Nekustamo īpašumu komisija” id=”citem_315″ parent=”collapse_5″]

I.Feldmane – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste;

I.Bokāne – Īpašuma pārvaldīšanas speciāliste;

Dz.Nartiša –  Teritoriālās plānošanas speciāliste

[/citem]

[citem title=”Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā” id=”citem_125″ parent=”collapse_5″]

E.Meņķis – novada domes priekšsēdētājs;
A.Lemaka – novada domes deputāte;
G.Loča – juriskonsulte;
I.Feldmane – Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja;
I. Bokāne – Īpašuma pārvaldīšanas speciāliste;
Dz.Nartiša –  Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas Teritoriālās plānošanas speciāliste.
[/citem]

[citem title=”Jēkabpils novada medību koordinācijas komisija” id=”citem_129″ parent=”collapse_5″]

Komisijas priekšsēdētājs Andrs Baltaruņķs – Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvis;

Komisijas locekļi:
1) Juris Čaupjonoks – Sēlijas virsmežniecības vecākais mežzinis;
2) Gunārs Rubins – Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis;
3) Judīte Podniece – Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldes norīkota Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja
[/citem]
[/collapse]