Administrācija

Jēkabpils novada pašvaldība


Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202
Reģ.Nr. 90009116789
AS Swedbank HABALV22
LV51 HABA 0551 0341 2525 1


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus


nm_1029420Vārds, Uzvārds: Edvīns Meņķis

Amats: Priekšsēdētājs

Tālrunis: 65220732, 26595678

e-pasts: edvins.menkis@jekabpilsnovads.lv

Pieņemšanas laiks:
Trešdien 13.00-16.00

izpilddirektorsVārds, Uzvārds: Jānis Subatiņš

Amats: Izpilddirektors

Tālrunis: 65220733, 29126223

e-pasts: janis.subatins@jekabpilsnovads.lv

Pieņemšanas laiks:
Trešdien 13.00-16.00

[collapse id=”collapse_44″]
[citem title=”Lietvedības nodaļa” id=”citem_31″ parent=”collapse_44″]

Lietvedības nodaļas vadītāja
Ilze Kalniņa
29235274, ilze.kalnina@jekabpilsnovads.lv
Sekretāre
Linda Raginska
65220730, 65220731(fakss), novads@jekabpilsnovads.lv
Datorspeciālists
Andris Savickis
28330079, andris.savickis@jekabpilsnovads.lv
Sekretārs-Arhivārs
Sekretārs-Arhivārs Aļona Semeiko (prombūtnē)
Sekretāra-Arhivāra pienākumu izpildītāja
Alda Beinaroviča, 27829666; 65220739
Informācijas un sabiedrisko attiecību speciālists
Kaspars Sēlis
26075540, kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv
Jurists-Iepirkumu speciālists
65220738, 26445523


[/citem]
[citem title=”Finanšu un ekonomikas nodaļa” id=”citem_49″ parent=”collapse_44″]

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja
Ligita Pētersone
65220734
27843245
ligita.petersone@jekabpilsnovads.lv
Nodaļas vadītājas vietniece
Ilvija Daņiļeviča
65220734
26547033
ilvija.danilevica@jekabpilsnovads.lv
Vecākā grāmatvede
Inese Geižāne
65220820
inese.geizane@jekabpilsnovads.lv
Algu grāmatvede
Valda Lukjanova
28620193
valda.lukjanova@jekabpilsnovads.lv
Materiālu uzskaites grāmatvedis
Jānis Spravnieks
65220734
janis.spravnieks@jekabpilsnovads.lv
Grāmatvede
Gunita Lācīte
65233101
20268095
gunita.lacite@jekabpilsnovads.lv
Galvenais kasieris
Dzintra Skujiņa
65233101
20268095
dzintra.skujina@jekabpilsnovads.lv
Vecākais nodokļu administrators
Airīte Liepiņa
65220820
26675100
airita.liepina@jekabpilsnovads.lv
Projektu speciāliste
Gunta Dimitrijeva
26625480
65220823
gunta.dimitrijeva@jekabpilsnovads.lv


[/citem]
[citem title=”Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļa” id=”citem_63″ parent=”collapse_44″]

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Īpašuma pārvaldīšanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītāja
Ingrīda Feldmane
65220822
26367939
ingrida.feldmane@jekabpilsnovads.lv 
Īpašuma pārvaldīšanas speciāliste
Inga Bokāne
65220822
29359866
 inga.bokane@jekabpilsnovads.lv
Būvinženieris
Līga Koržeņevska
26155190
liga.korzenevska@jekabpilsnovads.lv
Teritoriālās plānošanas speciālists
Dzidra Nartiša
28698128
65220823
 dzidra.nartisa@jekabpilsnovads.lv
Atbildīgais par autotransportu – autovadītājs
Aleksandrs Mikulka
29350911
 
Darba drošības speciālists
Oksana Uvarova
25406417
oksana.uvarova@jekabpilsnovads.lv
Elektriķis
Jurijs Merzļakovs
27878984

[/citem]
[citem title=”Juriskonsults” id=”citem_14″ parent=”collapse_44″]

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Juriskonsults
Gita Loča
65220738
29344497
gita.loca@jekabpilsnovads.lv


[/citem]
[citem title=”Lauku attīstības speciālists” id=”citem_77″ parent=”collapse_44″]

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Lauku attīstības konsultants
Ina Sēle
26312414
ina.sele@inbox.lv


[/citem]
[citem title=”Izglītības un kultūras pārvalde” id=”citem_144″ parent=”collapse_44″]

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Elga Ūbele 65220736 elga.ubele@jekabpilsnovads.lv
Galvenā speciāliste izglītības jautājumos Brigita Užule 65220737 brigita.uzule@jekabpilsnovads.lv
Speciāliste kultūras un interešu izglītības jautājumos Ludmila Bērziņa 65220737 ludmila.berzina@jekabpilsnovads.lv
Grāmatvede Ženija Bezdele 65220736 zenija.bezdele@jekabpilsnovads.lv


[/citem][citem title=”Novadpētniecības ekspozīciju organizators” id=”citem_146″ parent=”collapse_44″]

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Novadpētniecības ekspozīciju organizators
Edīte Balode
25465787
edite.balode@jekabpilsnovads.lv

[/citem][citem title=”Sporta koordinātors” id=”citem_3421″ parent=”collapse_44″]

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Sporta koordinātors
Baiba Čākure
 28677242
baiba.cakure@jekabpilsnovads.lv

[/citem][citem title=”Jaunatnes lietu speciālists” id=”citem_34221″ parent=”collapse_44″]

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
e-pasts
Jaunatnes lietu speciālists
Jurgita Bareika
29354160
jurgita.bareika@jekabpilsnovads.lv

[/citem]
[/collapse]