Kultūras iestādes

Kontaktpersona- Inta Tomāne, m.t.26478498, e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada pašvaldībā darbojas:

Jēkabpils novada tradīciju pasākumi:

 • Politiski represēto atceres pasākums
 • Bērnības svētki
 • Novada svētki
 • Senioru diena
 • Stipro ģimeņu godināšanas pasākums
 • Zemnieku balle
 • Valsts svētki

 

[collapse id=”collapse_77″]
[citem title=”Rubenes  kultūras nams- vadītāja Inta Tomāne” id=”citem_42″ parent=”collapse_77″]

Kontakti: m.t.26478498; e-pasts- rubeneskn@jekabpilsnovads.lv

Pirmdiena -9.30-18.00
Otrdiena- 8.30-16.00
Trešdiena-8.30- 16.00
Ceturtdiena-8.30- 16.00
Piektdiena- 9.30 -15.00

17.00-22.00

Atpūtai un pusdienām- 12.00- 12.30

Sestdiena, svētdiena- pēc pasākumu plāna

( Ja kādā no šīm dienām ir pasākums- pirmdiena – brīvdiena)

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Otrdiena- 9.00-12.00

Ceturtdiena-13.00-16.00

 

Kultūras namā darbojas:

 • Sieviešu vokālais ansamblis „ Kantilēna”- vadītāja Sandra Radiņa;
 • Jauktais vokālais ansamblis „ Āre”- vadītāja Sandra Radiņa;
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Rasa” – vadītāja Inta Tomāne;
 • Jauniešu deju kolektīvs „ Laude”- vadītāja Sandra Vaitķeviča;
 • Folkloras kopa „ Kāre” – vadītāja Aīda Bikauniece;
 • Senioru dāmu deju kopa „ Draiskās Peonijas”- vadītāja Ināra Rudeviča;
 • Bērnu teātra pulciņš „ Dadzīši”- vadītāja Ilona Kantāne;
 • Bērnu vokālais ansamblis „ Puķuzirņi”- vadītāja Sandra Radiņa;
 • Lietišķās mākslas pulciņš ( aušana)- vadītāja Anita Vērdiņa;
 • Sporta pulciņš- vadītājs Juris Rubiķis;
 • Interešu kopa „ Gardēdis”– vadītāja Inta Tomāne;

 

Tradīciju pasākumi:

 • Kultūras nama pašdarbnieku tematisks pasākums- balle.
 • Vokālo ansambļu saiets-koncerts.
 • Joku koncerts „ Raibais karuselis” veltīts joku mēnesim aprīlim( ar pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.)
 • Bērnu un jauniešu svētki „ Nāc nākdama vasariņa”
 • Mūzikas festivāls „ Mazā ziņģe”

  Vasaras pasākumi notiek brīvdabas estrādē un dabas un atpūtas parkā.   Kultūras namā darbojas sporta zāle, galda spēļu istabas.


[/citem]


[citem title=”Zasas kultūras nams- vadītāja Krista Cankale” id=”citem_2″ parent=”collapse_77″]

Kontakti-20371520;e pasts-zasaskn@jekabpilsnovads.lv

Pr. – Pk. 8.00 – 16.00
Sestdienas, svētdienas – pēc pasākumu plāna. (ja kādā no šīm dienām ir pasākums, pirmdiena – brīvdiena!)
Pieņemšanas laiki: Pirmdienās plkst. 9.00 – 12.00
Ceturtdienās plkst. 13.00 – 16.00

Kultūras namā darbojas:

 • Pirmsskolas deju kolektīvs “Solītis”, vad. Daiga Ģeidāne
 • Bērnu dramatiskais kolektīvs “Maskas”, vad. Ingūna Klaucāne
 • Bērnu vokālais ansamblis “Smaidiņi”, vad. Anita Ķikute
 • Jauniešu deju kolektīvs “Landi”, vad. Daiga Ģeidāne
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Solis”, vad. Daiga Ģeidāne
 • Sieviešu vokālais ansamblis “Tonis”, vad. Santa Kasparsone
 • Amatierteātris, vad. Ieva Malteniece

Zasas kultūras namā otrdienās darbojas novada koris ”Putni”. Diriģente  Santa Kasparsone.

Vairāk par kori lasi šeit >>

Tradīciju pasākumi:

 • “Sadancis pie Amora”
 • Pasākums “Labi būt kopā”
 • Balle “Vasarai aizejot”
 • Dzejas dienām veltīts pasākums
 • Pasākums-konkurss “Atnāc ar savu dziesmu”
 • Valsts svētkiem veltīts koncerts
 • Ziemassvētku pasākums


[/citem]

[citem title=”Leimaņu  tautas nams – vadītājs Gints Audzītis” id=”citem_43″ parent=”collapse_77″]

Tālr.65233845; m.t. 28315265; e-pasts – gintsaudzitis@inbox.lv

Kolektīvi:

IMG_4927(1)

Tautas namā darbojas vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Deldze’’ ( dibināts 16.01.1997.), vadītāja Daiga Ģeidāne.

Dziedoši radošā grupa

Tradicionālie pasākumi:
Zinību dienai veltīta ziedu izstāde „Sarunas ar ziediem”

[/citem]

[citem title=”Ābeļu  tautas nams- vadītāja Svetlana Koriņeva” id=”citem_48″ parent=”collapse_77″]

Telefons 65207284, 28316164, e- pasts abelutn@jekabpilsnovads.lv

Darba laiki:
P. 10-17
O. 13-17
T.  8-17
C.  8-12
P.  8-14.30
Pusdienas pārtraukums pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās 12.00 – 12.30

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 10-12
Trešdienās 13-15

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās vakara nodarbības no 18-22
Sestdienās un svētdienās – pēc pasākuma plāna.
(ja kādā no šīm dienām ir pasākums – pirmdiena – brīvdiena).

Darba dienas laikā divas reizes pa 15 minūtēm var tikt izmantotas atpūtai.
Pirmssvētku dienās darba laiks tiek samazināts par divām stundām.

 

  Tautas namā darbojas:

 • Vīru ansamblis „Pieci plus…”, vad. Romāns Ķielbickis
 • Ābeļu amatierteātris, vad. Pēteris Draņevičs
 • Eiropas deju kopa senioriem, vad. Maija Vilka
 • Sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija”
 • Rokdarbu klubiņš „Ābeļzieds”, vad. Maija Mieze
 • Ābeļu pagasta novadpētniecības muzejs, vad. A.Jakubovskis
 • Biedrība „Ābeļzieds”, vad. Mārīte Rocēna

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18.00 – 21.00 1. stāva foajē visi interesenti tiek aicināti uz novusa un tenisa nodarbībām, (iespējams arī citās dienās, iepriekš vienojoties ar Tautas nama vadītāju).

Lielākie tradicionālie pasākumi:

 • J.Akuratera atceres pasākumi un Akuratera dzimtas saieti
 • Senioru pēcpusdiena un apaļo gadu jubilāru sumināšana
 • Lieldienas
 • Amatierteātra pirmizrāde
 • Izlaidums Ābeļu pamatskolā
 • Jāņu dienas ielīgošana
 • Pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts
 • Populāro mākslinieku koncerts Ābeļu skolas estrādē
 • Ražas svētki un Miķeļdiena
 • Lāčplēša dienas skrējiens
 • Valsts svētki
 • Tematiskās izstādes
 • Ziemassvētku pasākumi un koncerti
 • Rokdarbu izstādes – tirdziņi
 • Ziemassvētku labdarības akcijas (Ābeļu pamatskolas bērniem, pansionāta iemītniekiem (pagasta), vientuļiem pensionāriem)
 • Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem
 • Vecgada balle

[/citem]

[citem title=”Kalna  kultūras nams – vadītāja Sandra Vecumniece” id=”citem_58″ parent=”collapse_77″]

Tālr.65229541;m.t. 26824411; e-pasts – sandraniece2@inbox.lv

 

Kolektīvi:

01 A (7)

03

 • Vokālais ansamblis „Līksma” – vadītāja Vita Avotiņa
 • Dramatiskais kolektīvs „Vienība” – vadītāja Sandra Vecumniece
 • Bruno Groninga draugu kopa- vadītāja Marina Boksberga

Kultūras nama tradīcijas:

 • Teātru dienām veltīts pasākums „ Teātru karuselī”;
 • Jāņu ielīgošana;
 • Dramatiskā kolektīva pirmizrāde;
 • Pagasta senioru pēcpusdiena;
 • Pagasta senioru ekskursija;
 • Svecīšu vakaru organizēšana Kalna pagasta kapsētās;
 • Lāčplēša dienas pasākims A. Grīna piemiņas vietā;
 • Egles iedegšana pie kultūras nama;
 • Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem;
 • Ziemassvētku pasākums ar pašdarbnieku piedalīšanos

 

[/citem]

[citem title=”Dunavas kultūras nams- vadītāja Anita Ozoliņa” id=”citem_59″ parent=”collapse_77″]

Tālr.: 20239071; e-pasts – dunavaskn@jekabpilsnovads.lv, dunavaskn@inbox.lv

DSC02501   DSCF3983

 

IMG_3984

Otrdienās vakara nodarbības no 19-22
Sestdienās un svētdienās – pēc pasākuma plāna

Darba dienas laikā divas reizes pa 15 minūtēm var tikt izmantotas atpūtai.
Pirmssvētku dienās darba laiks tiek samazināts par divām stundām.

Darba laiki:

 1. 8:00 – 16:00
 2. 8:00 – 16:00
 3. 8:00 – 16:00
 4. 8:00 – 16:00
 5. 9:00 – 17:00

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Otrdiena 9:00 – 12:00

Trešdiena 12:00 – 16:00

 

Kolektīvi:

 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “ Luste ”  vad. Anita Ozoliņa
 • Amatierteātris “ Sateka ”   vad. Silvija Krēsliņa
 • Senioru dāmu deju kopa “ Cielavas ”   vad. Inese Straume
 • Vokālais ansamblis “ Variācija ” – vad. Santa Kasparsone
 • Aktīva dzīvesveida klubiņš – vad.  Jurgita Gruberte
 • Biedrība “ Dzīves prasme ”     vad. Anita Ozoliņa
 • Līnijdeju grupa

 

Tradīciju pasākumi pagastā:

 • Martā   “Ak sievietes, sievietes, sievietes…”
 • Lieldienas
 • 21. jūnijā     Vasaras saulgrieži
 • Vasarassvētku sestdienā    senioru dāmu deju kopu draudzības pasākums “Lai sirdī bītu prieks!”
 • Amatierteātra pirmizrāde
 • Valsts svētki
 • Tematiskas izstādes
 • Ziemassvētku pasākumi un koncerti
 • Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
 • Rokdarbu izstādes – tirdziņi
 • Vecgada balle

 

Dunavas kultūras namā tiek svinēti valsts svētki, gadskārtu ieražu svētki, tradīciju svētki, amatierkolektīvu jubilejas, senioru pēcpusdiena, izstādes, vieskoncerti, viesizrādes atpūtas un izklaides pasākumi.

Dunavas pagastā tiek rīkoti dažādi sporta pasākumi, galda spēles, zolītes turnīrs, zemledus makšķerēšanas sacensības.

[/citem]

[citem title=”Dignājas sabiedriskais centrs” id=”citem_69″ parent=”collapse_77″]

dignaja@jekabpilsnovads.lv

 

SAM_0975ILG_1275DSC00701

 

Kolektīvi:

 • Folkloras kopa “Dignōjīši” vadītāja Aīda Bikauniece;
 • Folkloras kapella, vadītāja Aīda Bikauniece
 • Aktīvā dzīvesveida klubiņš “Sprīdis labākai dzīvei” vadītāja Gita Namiņa;

Tradicionālie pasākumi :

 • “Daugavas svētki”
 • “Futbola diena”

[/citem]
[/collapse]