Simbolika

 Jēkabpils novada simboli.

Ģerbonis. Jekabpils

Kā ģerboņa centrālā figūra ir izvēlēta saule – tas saistīts ar mūsu novadā dzimušā dzejnieka  Raiņa daiļradi – viņš savu dzimto pusi dēvējis par „Saules zemi”. Neiztrūkstošs motīvs ģerbonī ir arī mūsu likteņupe Daugava, jo Jēkabpils novada teritorijā ietilpst 60 kilometri Daugavas krasta. Daugavu simbolizē ģerboņa vidējā, sudrabotā krāsu josla. Sarkanā un zaļā krāsa simbolizē Sēlijas karoga krāsas.

Ģerboņa ideja tika izstrādāta, neilgi pēc novada izveidošanās 2009. gadā izsludinot Jēkabpils novada Logo izstrādes un ģerboņa ideju konkursu. Šai konkursā kā ieteikumi ģerbonim dominēja Daugavas, mežu un zemes motīvi. Respektējot iesniegtos ierosinājumus, ģerboni izstrādāja mākslinieks V. Ladusāns.

 

logoLogo.

Jēkabpils novada logo veido septiņas bišu šūnas, kas simbolizē septiņus pagastus, kuri 2009. gadā apvienojās vienotā novadā. Tāpat šī logo ideja atspoguļo novada cilvēku čaklumu, vienotību un sadarbību, kā arī kopīgi paveiktā darba – medus pienesuma- saldumu. Logo robežlīnijas ir veidotas zilā krāsā, kas simbolizē Daugavas ūdeņus. Arī logo ideja tika izstrādāta, neilgi pēc novada izveidošanās 2009. gadā izsludinot Jēkabpils novada Logo izstrādes un ģerboņa ideju konkursu. Šai konkursā tika apstiprināts Rubeņu pamatskolas un Jēkabpils mākslas skolas Zasas filiāles audzēknes Marikas Ošānes iesniegtais logo.