Nereglamentētie iepirkumi

 JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IEKŠĒJĀ KĀRTĪBA PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ NEREGLAMENTĒTO IEPIRKUMU VEIKŠANAI

 

2016. gads

Iepirkuma identifikācijas numurs Līguma priekšmets, iepirkuma uzvarētājs un piedāvātā līgumcena Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Kontaktpersona Iesniegšanas adrese
JNP 2016/1.2-3/19 

“Dignājas pamatskolas “Mazās skolas”, Dignājas pagasts,

Jēkabpils novads, ieejas lieveņa izbūve pēc skices”

NOLIKUMS

Pielikums

Pielikums

Pielikums

14.09.2016. plkst.14:00

Līga Korženevska,

26155190

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab.,

novads@jekabpilsnovads.lv

JNP 2016/1.2-3/18 

“Dignājas pamatskolas “Mazās skolas”, Dignājas pagasts,

Jēkabpils novads, ieejas lieveņa izbūve pēc skices”

PĀRTRAUKTS

06.09.2016. plkst.14:00

 

Līga Korženevska,

26155190

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab.,

novads@jekabpilsnovads.lv

 

 JNP 2016/1.2-3/17 

Finanšu revīzijas veikšana Jēkabpils novada pašvaldībā un tās iestādēs un

zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par 2016.gada pārskatu”

Uzvarētājs: SIA “PAGRABNIECES AUDITORU BIROJS”

Līgumcena: EUR 3 400.10 ( bez PVN)

06.09.2016. plkst.12:00

Ilvija Daņiļeviča

65220734

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab.,

novads@jekabpilsnovads.lv

 

 JNP 2016/1.2-3/16

 

Cenu aptauja piena un piena produktu piegādei Jēkabpils novada pašvaldības Zasas vidusskolai

Uzvarētājs : “Lazdonas piensaimnieks”

Līgumscena: EUR 2801.10 ( bez PVN)

29.08.2016. plkst.16:00

 Inita Nereta

26445523

 

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab.,

novads@jekabpilsnovads.lv

 

JNP 2016/1.2-3/15 

Cenu aptauja piena un piena produktu piegādei Jēkabpils novada pašvaldības Dignājas pamatskolai un Rubenes pamatskolai

 

29.08.2016. plkst.16:00

 Inita Nereta

26445523

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab.,

novads@jekabpilsnovads.lv

 

JNP 2016/1.2-3/14 

Mājas “Mežvijas”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, iekšpagalma ceļa remonts

Uzvarēājs: SIA “Ošukalns”

Līgumcena: EUR 3676.00(bez PVN)

23.08.2016. plkst.11:00

Ingrīda Feldmane

26367939

 

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab.,

novads@jekabpilsnovads.lv

 

 JNP 2016/1.2-3/13

 Aptauja par dārzeņu un augļu piegādi Jēkabpils novada ašvaldības Rubeņu pamatskolai, Dignājas pamatskolai un Zasas vidusskolai laika posmā no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam

Uzvarētājš: z/s„CIELAVAS”

18.08.2016. plksts.12:00

Inita Nereta

26445523

 

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab.,

novads@jekabpilsnovads.lv

 

JNP 2016/1.2-3/12 

Kadastrālā uzmērīšana pēc detālplānojuma apstiprināšanas “Bulīši” un “Bites”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads

Uzvarētājs: SIA „GEO Mērniecība”

Līgumcena: EUR 3841.80(bez PVN)

 

 

16.08.2016. plkst.11:00

Ingrīda Feldmane

26367939

 

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab.,

novads@jekabpilsnovads.lv

 

 JNP 2016/1.2-3/11

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpu remonts Jēkabpils novada Kalna pagastā un Rubenes pagastā.

Uzvarētājs : Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “J-Būve”

Līgumscena:EUR5269,89( bez PVN)

07.06.2016.

plkst.14:00

Līga Korženevska,

26155190

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,1.st., 2.kab.,

novads@jekabpilsnovads.lv

 JNP 2016/1.2-3/10

Zāles pļāvēja – raidera iegāde Jēkabpils novada Kalna pagasta pārvaldes vajadzībām”

Uzvarētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sedumi”

Līgumcena: EUR 3180,99 ( bez PVN)

25.04.2016. plkst.13:00 Maruta Cankale 29282318

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,

1.st., 2.kab.

 

JNP 2016/1.2-3/9 

Gruntsūdens monitoringa veikšana 2016.gada Jēkabpils novadā rekultivētajās izgāztuvēs “Sīpulāni”, “Prūsāni”, “Siliņi”, “Starenieki””

Uzvarētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GEO CONSULTANTS”

Līgumcena: EUR 2010,00 (bez PVN)

26.04.2016

plkst.11:00

Ingrīda Feldmane

26367939

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,

1.st., 2.kab.

.

 JNP 2016/1.2-3/8

“Sociālās mājas “Mežvijas” telpu remonts”

Uzvarētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “J-Būve”

Līgumcena: EUR 6862,19 (bez PVN)

 

 

11.04.2016

plkst.11:00

Līga Korženevska,

26155190

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,

1.st., 2.kab.

 

JNP 2016/1.2-3/7 

 Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzības veikšana biroja ēkas 1.stāva telpu grupas atjaunošana „Kamenēs”, Vandānos, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā

Uzvarētājs: Akciju sabiedrība “Komunālprojekts”

Līgumcena: EUR 1390,00 (bez PVN)

 

21.03.2016.

plkst.10:00

Līga Koržeņevska, 26155190

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,

1.st., 2.kab.

JNP 2016/1.2-3/6 

„Jēkabpils novada pašvaldības Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, telpu Nr.4, Nr.13, Nr.12, Nr.2 remonts” 

 

Uzvarētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „J-Būve”

Līgumcena: EUR 4050,37  (bez PVN)

 

 

29.02.2016.

plkst.12:00

Līga Koržeņevska, 26155190

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,

 

JNP 2016/1.2-3/5 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektam ““Slates pamatskola”

fasādes vienkāršotā atjaunošana un ēkas lietošanas veida maiņa bez pārbūves”

Uzvarētājs: Akciju sabiedrība “Komunālprojekts”

Līgumcena: EUR 1910,00 (bez PVN)

 

25.02.2016.

plkst.10:00

 

Līga Koržeņevska, 26155190

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,

1.st., 2.kab.

 

JNP 2016/1.2-3/4 

„Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas darbi”

Uzvarētājs: SIA „MIKOR”

Līgumcena: EUR 2999,89 (bez PVN)

11.02.2016.

plkst.10:00

 

 Ingrīda Feldmane,  26367939

Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,

1.st., 2.kab.

 

JNP 2016/1.2-3/3 

„Jēkabpils novada pašvaldības ēku/būvju apdrošināšana”

Uzvarētājs: AAS „BTA Insurance Company”

Līgumcena: EUR 1817,00 (bez PVN)

 

 21.01.2016.

plkst.10:00

Inga Bokāne,

tālrunis 65220822, mob.tālr. 29617966

  Jēkabpils novada pašvaldība

Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202,

1.st., 2.kab.

JNP 2016/1.2-3/2 

„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana ielu apgaismojumam Jēkabpils novada, Dunavas pagasta, Dunavas ciemā 

 

Uzvarētājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AVITON”

Līgumcena: EUR 1850,00   (bez PVN)

 21.01.2016.

plkst.10:00

 

Līga Koržeņevska, 26155190

Jēkabpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150a, Jēkabpils,

LV-5202

1st.2.kab.

 

 

JNP 2016/1.2-3/1

„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana ielu apgaismojumam Jēkabpils novada, Dunavas pagasta, Dunavas ciemā

PĀRTRAUKTS

 13.01.2016.

plkst.10:00

Līga Koržeņevska, 26155190

Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils,

LV-5202

2015. gads

N.p.k. Līguma priekšmets,  iepirkuma uzvarētājs un piedāvātā līgumcena Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Kontaktpersona Iesniegšanas adrese
23.

Jēkabpils novada pašvaldības Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,

telpas Nr.14 remonts

Uzvarētājs: SIA “BūvMax”

Līgumcena: EUR 1039,06 (bez PVN)

17.11.2015.

plkst.10:00

 

Līga Koržeņevska, 26155190 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
22.

 Kluba ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana
(jumta seguma maiņa)

Uzvarētājs: SIA “LC būve”

Līgumcena: EUR 8 728,17 (bez PVN)

 17.11.2015.

plkst.10:00

Līga Koržeņevska, 26155190 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
21.

Pārtikas produktu piegāde Rubeņu pamatskolas vajadzībām

Nolikums

 16.11.2015.

plkst.16:00

Ināra Kantāne, 29388480 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
20.

 Pārtikas produktu piegāde Rubeņu pamatskolas vajadzībām

1.daļa – izbeigts;

2.daļa – izbeigts;

3.daļa – Uzvarētājs: SIA “Futurus Food”

Līgumcena: EUR 1277,58  (bez PVN)

 02.11.2015.

plkst.10:00

 Ināra Kantāne, 29388480 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
19.

Skolēnu mēbeļu komplektu iegāde  Zasas vidusskolas vajadzībām

Uzvarētājs: SIA „Ritmeks”

Līgumcena: EUR 2196,00 (bez PVN)

26.10.2015.

plkst.10:00

Gita Loča

26445523

Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
18.

Pārtikas produktu piegāde Rubeņu pamatskolas vajadzībām

16.10.2015 plkst.10.00 Ināra Kantāne, 29388480 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
17.

Augļu un dārzeņu piegāde Dignājas pamatskolas vajadzībām

Uzvarētājs: SIA “Kabuleti Fruit”

Līgumcena: EUR 541,00  (bez PVN)

16.10.2015 plkst.10.00 Anda Ķiploka, 26406844 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
16.

Kurināmo ogļu iegāde Dignājas pagasta pārvaldes
vajadzībām

Uzvarētājs: SIA “AKVARIUS”

Līgumcena: EUR 1554,00 (bez PVN)

13.10.2015 plkst.17.00 Jānis Raubiška, 29426300 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
15.

Daudzdzīvokļu mājas “Vārpas”, Vandāni, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, dūmvada remonts

Uzvarētājs: SIA „Dūmvadu meistars”

Līgumcena: EUR 2230,99 (bez PVN)

16.09.2015 plkst.17.00 Aivars Gross  28307399  Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
14.

Daudzdzīvokļu mājas “Veldres”, Vandāni, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, dūmvada remonts

Uzvarētājs: SIA „Dūmvadu meistars”

Līgumcena: EUR 2230,99 (bez PVN)

 

16.09.2015 plkst.17.00

 Aivars Gross 28307399  Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
 13.

Finanšu revīzijas veikšana Jēkabpils novada pašvaldībā un tās iestādēs un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par 2015.gada pārskatu

Uzvarētājs: SIA “PAGRABNIECES AUDITORU BIROJS”

Līgumcena: EUR 3190,00(bez PVN)

26.08.2015 plkst.10.00      Ilvija Daņiļeviča 65220734  Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
12.

Aptauja par dārzeņu un augļu piegādi Jēkabpils novada ašvaldības Rubeņu pamatskolai, Dignājas pamatskolai un Zasas vidusskolai laika posmā no 2015.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.augustam

Uzvarētājs: Zasas pagasta Liepiņa zemnieku saimniecība „CIELAVAS”

Līgumcena: EUR 4500,00(bez PVN)

20.08.2015 plkst.17.00

Solvita Bogdanoviča

26445523

 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
 11.

 Sociālās mājas “Mežvijas” telpu remonts

Uzvarētājs: SIA “BūvMax”

Līgumcena: EUR 13918,78 (bez PVN)

07.07.2015
plkst.10.00
  Līga Koržeņevska, 26155190 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
 10.

 Rubeņu ūdens atdzelžošanas stacijas remonts

Uzvarētājs: SIA “WATEX”

Līgumcena: EUR 3803,97 (bez PVN)

30.06.2015
plkst.12.00
Guntars Čuriška, 29390073 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
 9.

Gruntsūdens monitoringa veikšana 2015.gadā  Jēkabpils novadā rekultivētajās izgāztuvēs „Sīpulāni”, „Prūsāni”, „Siliņi”, „Starenieki”

Uzvarētājs: SIA “DGE LATVIA”

Līgumcena: EUR 3073,10 (bez PVN)

30.06.2015
plkst.12.00
Ingrīda Feldmane,  26367939 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
8.

 Rubeņu pamatskolas telpu remonts

Uzvarētājs: SIA “J-Būve”

Līgumcena: EUR 8463,85 (bez PVN)

15.06.2015
plkst.10.00
 Līga Koržeņevska, 26155190 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
7.

Topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšana detālplānojuma izstrādei

Uzvarētājs: SIA “METRUM”

Līgumcena: EUR 1650,72 (bez PVN)

25.05.2015
plkst.12.00

Dzidra Nartiša,

28698128

Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
6.

 Jēkabpils Mākslas skolas Zasas filiāles telpu remonts

Uzvarētājs: SIA “BūvMax”

Līgumcena: EUR 5776,77 (bez PVN)

06.05.2015
plkst.10.00
Līga Koržeņevska, 26155190 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
5.

 Būvprojekta „Siltumtrases pārbūve Jēkabpils novada Dunavas pagasta Dunavas ciemā” izstrāde

Uzvarētājs: AS “Kumunālprojekts”

Līgumcena: EUR 2750,00 (bez PVN)

18.03.2015
plkst.10.00
Andris Baltaruņķis, 29578562 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
4.

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu

Uzvarētājs: SIA “MIKOR”

Līgumcena: EUR 3990,00 (bez PVN)

16.02.2015
plkst.12.00
Ingrīda Feldmane,  26367939 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
3.

Jēkabpils novada pašvaldības ēku/būvju apdrošināšana

Uzvarētājs: SIA “BTA Insurance Company

Līgumcena: EUR 1750,00 (bez PVN)

 09.02.2015
plkst.12.00
Rasma Mazulāne,
26311373
Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
2.

 Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Kalna pagastā

Uzvarētājs: SIA “JuN”

Līgumcena: EUR 3506,61 (bez PVN)

 30.01.2015
plkst.10.00
Maruta Cankale, 29282318 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
1.

Būvprojekta „Ambulance-aptieka, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, pārbūve” izstrāde”

Uzvarētājs: AS “Kumunālprojekts”

Līgumcena: EUR 3770,00 (bez PVN)

 02.02.2015
plkst.10.00
Juris Krūmiņš,
26800957
Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv

2014. gads

N.p.k. Līguma priekšmets (pievienots preču saraksts/tehniskā specifikācija, piedāvājuma veidlapa) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Kontaktpersona Iesniegšanas adrese
38.

Zāliena traktora iegāde Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes vajadzībām

15.12.2014
plkst.12.00
Ināra Kantāne, 29388480  Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
37.

Jēkabpils
novada pašvaldības Zasas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana
2014./2015.gada ziemas periodā

05.12.2014
plkst.12.00
Ingrīda Feldmane,  26367939 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
36.

Tautas tērpu elementu iegāde projekta „Bringing old traditions to modern life“ /Crafts&Culture/ (Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē) ietvaros

14.10.2014
plkst.12.00
Gunta Dimitrijeva, 26625480  Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
35.

 Kurināmo ogļu iegāde Dignājas pagasta pārvaldes vajadzībām

13.10.2014
plkst.12.00
Jānis Raubiška, 29426300 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
34.

 Pārtikas produktu piegāde Rubeņu pamatskolas vajadzībām

22.09.2014
plkst.10.00
Ināra Kantāne, 29388480 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
33.

 Piena produktu piegāde Dignājas pamatskolas vajadzībām

22.09.2014
plkst.10.00
Anda Ķiploka,  26406844 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
32.

Gruntsūdens monitoringa veikšana Jēkabpils novadā rekultivētajās izgāztuvēs „Sīpulāni”,
„Prūsāni”, „Siliņi”, „Starenieki”

03.09.2014
plkst.12.00
Ingrīda Feldmane,  26367939 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
31.

 Piena produktu piegāde Zasas vidusskolas vajadzībām

02.09.2014
plkst.12.00
Olita Spēka,    27008981 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
30.

 Finanšu revīzijas veikšana Jēkabpils novada pašvaldībā un tās iestādēs un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par 2014.gada pārskatu

27.08.2014
plkst.12.00
Biruta Vaivode, 65220734 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
29.

 Ūdens torņa remonts Jēkabpils novada Dunavas pagastā

21.07.2014
plkst.10.00
 Andris Baltaruņķis, 29578562  Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
28.

Ūdens torņa remonts Jēkabpils novada Dunavas pagastā

04.07.2014
plkst.10.00
Andris Baltaruņķis, 29578562 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
27.

 Saimniecības ēkas būvniecība Jēkabpils novada Kalna pagasta vajadzībām

26.06.2014
plkst.12.00
Maruta Cankale, 29282318 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
26.

Afišu izveide un iespiešana projekta „Bringing old traditions to modern life“ /Crafts&Culture/ (Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē) ietvaros

18.06.2014
plkst.10.00
Gunta Dimitrijeva, 26625480 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
25.

Lietotas vieglās pasažieru automašīnas iegāde Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes vajadzībām

17.06.2014
plkst.12.00
Intra Kurme, 29461988 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
24.

Pārvietojamo āra tualešu iegāde projekta „Bringing old traditions to modern life“ /Crafts&Culture/ (Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē) ietvaros

11.06.2014
plkst.10.00
Gunta Dimitrijeva, 26625480 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
23.

Saulessarga/nojumes ar galdu komplektu āra
tirdzniecībai iegāde projekta „Bringing old traditions to modern
life“ /Crafts&Culture/ (Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē) ietvaros

09.06.2014
plkst.10.00
Gunta Dimitrijeva, 26625480 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
22.

 Daudzstāvu dzīvojamās mājas balkonu remonts Jēkabpils novada Dunavas pagastā

10.06.2014
plkst.10.00
Andris Baltaruņķis, 29578562 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
21.

Āra mēbeļu komplekta iegāde projekta „Bringing old traditions to modern
life“ /Crafts&Culture/ (Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē) ietvaros

30.05.2014
plkst.10.00
Gunta Dimitrijeva, 26625480 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
20.

Kāpņu telpas un vējtvera telpas remonts Jēkabpils novada Leimaņu pagasta pārvaldes vajadzībām 

07.05.2014
plkst.12.00
Antons Tropiks, 29452995 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
19.

Jēkabpils novada Ābeļu pamatskolas iekštelpu remonts 

09.05.2014
plkst.10.00
Raimonds
Jaudzems, 26587126
Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
18.

Tautas tērpu iegāde
projekta „Bringing old traditions to modern life“ /Crafts&Culture/
(Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē) ietvaros

 29.04.2014
plkst.12.00
Gunta Dimitrijeva, 26625480  Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
17.

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana projekta „Bringing old traditions to modern life“ /Crafts&Culture/
(Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē) ietvaros

16.04.2014
plkst.10.00
 Gunta Dimitrijeva, 26625480  Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
16.

Tautas tērpu iegāde
projekta „Bringing old traditions to modern life“ /Crafts&Culture/
(Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē) ietvaros

14.04.2014
plkst.10.00
Gunta Dimitrijeva, 26625480 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
15.

Pārvietojamo stendu iegāde
projekta „Bringing old traditions to modern life“ /Crafts&Culture/
(Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē) ietvaros

 25.03.2014
plkst.12.00
 Gunta Dimitrijeva, 26625480   Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
14.

Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma komplekta iegāde
projekta „Bringing old traditions to modern life“ /Crafts&Culture/
(Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē) ietvaros

24.03.2014
plkst.10.00
Gunta Dimitrijeva, 26625480  Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
13.

Brošūras „Dialogs – māksla būt kopā” /„Dialogue – the art to be together”/ izveide un druka

18.03.2014
plkst.12.00
Gunta Dimitrijeva, 26625480 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
12.

Datortehnikas piegāde Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām

17.03.2014
plkst.12.00
Andris Savickis,
28330079
Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
11.

Ierakstu reproducēšana projekta „Kompaktdiska
„Pī Daugavas loba dzeive” izdošana”
ietvaros

  13.03.2014
plkst.12.00
 Ieva Dreimane,  26439901  Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
10.

Malkas iegāde Kalna pagasta pārvaldes vajadzībām

 10.03.2014
plkst.12.00
Maruta Cankale, 29282318 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
9. Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu ciemā” 17.03.2014
plkst.12.00
Maruta Cankale, 29282318  Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
8.  Radošās attīstības centra rekonstrukcija Rubenes kultūras nama ēkā  10.03.2014
plkst.10.00
 Ingrīda Feldmane,  26367939 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
7.

Aktīvās atpūtas laukuma izveide un aprīkošana ar bortiem
Jēkabpils novada Rubeņu ciemā

 10.03.2014
plkst.10.00
Intra Kurme, 29461988  Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
6.

Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Rubenes pagasta Slates ciemā”

 17.03.2014
plkst.12.00
Intra Kurme, 29461988 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
5. Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas darbi 07.02.2014
plkst.12.00
Ingrīda Feldmane, 26367939 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
4. Telpu remontdarbu veikšana Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām 03.02.2014
plkst.10.00
Līga Koržeņevska,
26155190
Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
3. Traktora iegāde Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām
Instrukcija
27.01.2014
plkst.12.00
Juris Krūmiņš,
26800957
Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
2. Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas darbi
Instrukcija
27.01.2014
plkst.12.00
Ingrīda Feldmane, 26367939 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv
1. Dokumentu vadības sistēmas „Namejs” licenču uzturēšanas pakalpojumi
Instrukcija
24.01.2014
plkst.12.00
Andris Savickis,
28330079
Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202; novads@jekabpilsnovads.lv

2013. gads

N.p.k. Līguma priekšmets (pievienots preču saraksts/tehniskā specifikācija, piedāvājuma veidlapa) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Kontaktpersona Iesniegšanas adrese
43. Jēkabpils novada pašvaldības ēku/būvju apdrošināšana
Instrukcija
Finanšu piedāvājums
Ēku saraksts
16.12.2013
plkst.12.00
Rasma Mazulāne,
26311373
Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
42. Tehniskā projekta izstrāde etnogrāfiskās klēts būvniecībai projekta „Klēts – latviskās dzīvesziņas krātuve” ietvaros un autoruzraudzība 20.11.2013
plkst.12.00
Daina Alužāne, 22335439 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
41. Siltumskaitītāja uzstādīšana Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām 05.11.2013
plkst.17.00
Juris Putnis,
29615636
Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
40. Malkas iegāde Dignājas pagasta pārvaldes vajadzībām 05.11.2013
plkst.12.00
Jānis Raubiška, 29426300 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
39. Ierakstu veikšana un reproducēšana projekta „Kompaktdiska „Pī Daugavas loba dzeive” izdošana” ietvaros 05.11.2013
plkst.12.00
Ieva Dreimane, 26439901 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
38. Ierakstu veikšana un reproducēšana projekta „Kompaktdiska „Pī Daugavas loba dzeive” izdošana” ietvaros 22.10.2013
plkst.12.00
Ieva Dreimane, 26439901 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
37. Kurināmo ogļu iegāde Dignājas pagasta pārvaldes vajadzībām 14.10.2013
plkst.10:00
Jānis Raubiška, 29426300 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
36. Skaņas un gaismas aparatūras piegāde Kalna pagasta pārvaldei
Nolikums
09.10.2013
plkst.17.00
Maruta Cankale, 29282318 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
35. Ierakstu veikšana un reproducēšana projekta „Kompaktdiska „Pī Daugavas loba dzeive” izdošana” ietvaros 18.09.2013
plkst.12.00
Ieva Dreimane, 26439901 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
34. Finanšu revīzijas veikšana Jēkabpils novada pašvaldībā un tās iestādēs un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par 2013.gada pārskatu 16.09.2013
plkst.12:00
Biruta Vaivode, 65220734 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
33. Stendu iegāde pārvietojamas izstādes izveidei projekta „Atmiņu ugunskurs Jēkabpils novadā joprojām dzīvs” ietvaros 09.09.2013
plkst. 16:00
Gunta Dimitrijeva, 26625480 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
32. Dignājas sabiedriskā centra izveide un aprīkošana 13.08.2013
plkst. 16:00
Gunta Dimitrijeva, 26625480 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
31. Etnogrāfiskas klēts projektēšana un būvniecība 30.07.2013
plkst. 12:00
Sandris Dimants, 26375080 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
30. Leimaņu pagasta Mežgales ciema daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Mežvijas” telpu grupas vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājumu kartes izstrāde.
Specifikācija
29.07.2013
plkst. 12:00
Sandris Dimants, 26375080 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
29. Leimaņu pagasta Mežgales ciema daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Mežvijas” telpu grupas vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājumu kartes izstrāde.Specifikācija 15.07.2013
plkst. 12:00
Sandris Dimants, 26375080 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
28. Dignājas sabiedriskā centra izveide un aprīkošana 29.07.2013plkst. 12:00 Gunta Dimitrijeva, 26625480 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
27. Ābeļu pagasta pārvaldes administrācijas ēkas ieejas mezgla rekonstrukcijas darbu veikšanaSpecifikācijaTāme 11.07.2013plkst. 12:00 Sandris Dimants, 26375080 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
26. Jēkabpils novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošanaSpecifikācija 03.07.2013plkst. 11:00 Dzidra Nartiša, 28698128 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
25. Dignājas pamatskolas īstenotais starptautisks Comenius skolu sadarbības projekts „European Chamber Music”Specifikācija 25.06.2013plkst. 12:00 Gunta Dimitrijeva, 26625480 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
24. Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās ēkas Bebru ielā 108, Jēkabpilī, LV-5201, otrā stāva esošo logu nomaiņaNolikumsTāmeLogu skices 25.06.2013plkst. 12:00 Sandris Dimants, 26375080 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
23. Ābeļu pagasta pārvaldes administrācijas ēkas ieejas mezgla rekonstrukcijas darbu veikšanaNolikumsTāme 20.06.2013plkst. 12:00 Sandris Dimants, 26375080 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
22. Datortehnikas piegāde Zasas pagasta pārvaldei 19.06.2013plkst. 11:00 Andris Savickis, 28330079 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
21. „Autoceļa Nr 5 “Leimaņi – Sējeni” 0.950 – 2.100km ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai” 10.06.2013plkst.12:00 Sandris Dimants, 26375080 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
20. Datortehnikas piegāde Zasas pagasta pārvaldeiNolikums 27.05.2013 Andris Savickis, 28330079 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
19. Zasas vidusskolas kabinetu remontdarbi 21.05.2013 Sandris Dimants, 26375080 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
18. Izpētes pasākums skolēniem „Vasaras Akadēmija” Jēkabpils novada Zasas vidusskolā 03.06.-14.06Nolikums Pagarināts līdz 03.06.2013 plkst.12:00 Gunta Dimitrijeva,26625480 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
17. Dunavas pamatskolas kāpņu telpas remonts Pagarināts līdz27.05.2013 Sandris Dimants, 26375080 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
16. Etnogrāfiskas klēts projektēšana un būvniecība Pagarināts līdz18.04.2013 plkst.12:00 Aivars Vanags,29204384 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
15. „Dignājas sabiedriskā centra izveide un aprīkošanaNolikums Pagarināts līdz23.04.2013. plkst. 12:00 Ieva Dreimane,26439901 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
14. Tautas tērpu elementu iegāde Rubenes kultūras nama tautas deju kolektīviem 12.04.2013. plkst. 11:00 Inta Tomāne,26478498 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
13. Radošās attīstības centra rekonstrukcija Rubenes kultūras nama ēkā 11.04.2013. plkst. 12:00 Aivars Vanags,29204384 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
12. Aktīvās atpūtas laukuma izveide un aprīkošana ar bortiem Jēkabpils novada Rubeņu ciemā 11.04.2013. plkst. 12:00 Aivars Vanags,29204384 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
11. Ābeļu pagasta pamatskolas sporta zāles apkures sistēmas rekonstrukcijaNolikumsApkures shēmaLokālā tāme 11.03.2013 Raimonds Jaudzems,26587126 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
10. Autoceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas darbi 21.02.2013 Aivars Vanags,29204384 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
9. Rubeņu kapsētas kapličas tehniskā projekta izstrādeNolikumsKarteZemes plānsPlāns (*.dwg) 08.03.2013 Intra Kurme,29461988 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
8. Jēkabpils novada pašvaldība izsludina cenu aptauju par Jēkabpils novada pašvaldības ēku/būvju apdrošināšanu. 12.02.2013. plkst. 12:00 Rasma Mazulāne,26311373 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
7. Energoauditu pārskatu izstrāde Jēkabpils novada pašvaldības ēkām KPFI programmas „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” ietvaros, ievērtējot VARAM vadlīnijas. 11.02.2013.plkst. 12:00 Aivars Vanags,29204384 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
6. Tehnisko apsekojuma atzinumu izstrāde Jēkabpils novada pašvaldības ēkām KPFI programmas „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” ietvaros, ievērtējot vadlīnijas 11.02.2013.plkst. 12:00 Aivars Vanags,29204384 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
5. Datortehnikas piegāde Rubenes pagasta pārvaldei 08.02.2013.plkst.12:00 Andris Savickis,28330079 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
4. Zasas vecās ambulances 1.stāva telpu grupas vienkāršota rekonstrukcija 07.02.2013. Aivars Vanags,29204384 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
3. Kurināmās malkas iegāde Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām 2013.gada 18. janvāris plkst.16:00 Juris Krūmiņš,26800957 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
2. „Stendu un aprīkojuma iegāde pārvietojamas izstādes izveidei” Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Reģionālās partnerības” projekta “Cross border cooperation between regions in Latvia and Romania to improve educational offer” /Coaction/ (Pārrobežu sadarbība starp reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai) Nr. 2012-1-LV1-COM13-03584 1 ietvaros”. 2013.gada 21. janvāris plkst.16:00 Gunta Dimitrijeva,26625480 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202
1. Kurināmās malkas iegāde Kalna pagasta pārvaldes vajadzībām 06.02.2013 Maruta Cankale,29282318 Jēkabpils novada dome, Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5202