Budžets

[collapse id=”collapse_5″]
[citem title=”2013. gads” id=”citem_87″ parent=”collapse_5″]

Nr. 2. Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam. Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4

Nr. 3. Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam. Pielikums Nr.1-4, Pielikums Nr.5


[/citem]
[citem title=”2012. gads” id=”citem_19″ parent=”collapse_5″]

Nr. 4. Par Jēkabpils novada pašvaldības pamatbudžetu 2012. gadam (ar pielikumiem)

Nr. 5. Par Jēkabpils novada pašvaldības speciālo budžetu 2012. gadam (ar pielikumiem)


[/citem]
[/collapse]