Budžeta projekts

2016

pdfico

Lēmums Nr.25 28.01.2016.

Lēmums Nr.26 28.01.2016.

Pielikums Nr.1_pamatbudžets

Pielikums Nr.2_paskaidrojuma raksts

Speciālais budžets 2016.g.
Paskaidrojuma raksts speciālajam budžetam
Ziedojumu dāvinājumu budžets

2015 (Plāns 26.02.)

2015 (Grozījumi 26.05.)

pdfico Lēmums Lēmums-pamatbudžets
Pamatbudžets Lēmums-speciālais budžets
Paskaidrojums Pielikums 1 pamatbudžetam
Paskaidrojumi speciālajam budžetam Pielikums 2 pamatbudžetam
Speciālais budžets Pielikums 1 spec
Speciālais budžets-lēmums Pielikums 2 zied
Speciālais budžets-ziedojumi, dāvinājumi Pielikums 3 spec
Budžeta grozījumi 24.09.2015

Lēmums_spec
Lēmums_ pamatbudz_groz
Pamatbudžets_grozījumi
Paskaidr_raksts_specbudžets
Paskaidrojums_pamatbudž
Speciālais_budžets_grozījumi
Ziedojumu_budžeta_grozījumi

Budžeta grozījumi 23.12.2015

Lēmums Nr.310 23.12.2015.

Lēmums Nr.311 23.12.2015.

1pielikums_pamatbudžets

1pielikums_speciālais budžets

2pielikums_pamatbudžets

2pielikums_ziedojumi dāvinājumi

3pielikums_speciālais budžets


2014

pdfico PB_finansesana
PB_ienemumi
PB_izdevumi
PB_paskaidrojuma_raksts
SB_finansesana
SB_ienemumi
SB_izdevumi
SB_paskaidrojuma_raksts
SB_ziedojumi

2013

ico_xls Budžeta projekts 2013
ico_xls Specbudžets 2013
wordico Paskaidrojums budžetam 2013
wordico Paskaidrojums specbudžetam 2013