Metodiskais darbs

[collapse id=”collapse_41″]
[citem title=”MA vadītāji” id=”citem_6″ parent=”collapse_41″]

ma_kontakti

Uzklikšķiniet uz kontaktu saraksta, lai to palielinātu!

[/citem]
[citem title=”MA darba plāni” id=”citem_59″ parent=”collapse_41″]

Anglu_val_MA Majtur_meit_MA
Bibliot_MA Majtur_zeni_MA
Biol_MA Matem_MA
Dabzin_MA Muzikas_MA
Dir_vietn_AD_MA Pirmssk_MA
Ekonom_MA Psihol_MA
Fizikas_MA Sakumsk_MA
Geogr_MA Soc_ped_MA
Inform_MA Soz_zin_MA
Kimijas_MA Sporta_MA
Krievu_val_MA Vacu_val_MA
Krist_mac_MA Vestures_MA
Latv_val_MA Viz_m_MA


[/citem]
[citem title=”Olimpiāžu grafiks” id=”citem_51″ parent=”collapse_41″]
Mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi 2015./2016.māc.gadā Jēkabpilī
[/citem]
[citem title=”Olimpiāžu organizēšanas kārtība” id=”citem_28″ parent=”collapse_41″]

pdfico Par macību priekšmetu starpnovadu olimpiāžu
organizēšanas kārtību

pdfico Mācību priekšmetu starpnovadu (Aknīstes novada, Jēkabpils novada.
Krustpils novada, Salas novada, Viesītes novada) olimpiāžu organizēšanas
kārtība 2015./2016. mācību gadam.


[/citem]
[/collapse]