Projektu konkursi

Aktuālie projekti pieejami LAD mājaslapā.

http://www.lad.gov.lv/lv/

Sadaļā – “Atbalsta veidi” -> “Projekti un investīcijas”