Pakalpojumi

 

Jautājumu gadījumā:

Tālr.: 65220730

e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv

 

[collapse id=”collapse_66″]

[citem title=”Jēkabpils novada pašvaldībā noteiktie komunālo pakalpojumu tarifi” id=”citem_34″ parent=”collapse_66″]

[/citem]
[citem title=”Namu apsaimniekošanas tarifi euro (bez PVN) un dzīvojamo telpu īres tarifi euro (bez PVN) Jēkabpils novada pašvaldībā ar 2014.gada 1.janvāri” id=”citem_92″ parent=”collapse_66″]

(pamats: Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmums Nr.298)

Nr.p.k. Pagasts

Namu apsaimniekošanas tarifu euro/m2

Dzīvojamo telpu īres tarifs euro/m2

1. Ābeļu pagasts „Brodi”Ārpus ciemata teritorijas

0.14

0.09

0.20

0.11

2. Dignājas pagastā

0.09

0.14

3. Dunavas pagastā

0.09

0.14

4. Kalna pagastā

0.07

0.14

5. Leimaņu pagastā

0.09

0.14

6. Rubenes pagastā

0.07

7. Zasas pagastā

0.09

Zasas pagastā centrā

0.17

dzīvojamās mājās bez iekšējām komunikācijām

0.11

 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas un dzīvojamo telpu īres maksa Jēkabpils novada pašvaldībā (bez PVN) no 01.11.2014.

(Jēkabpils novada domes 25.04.2014. sēdes. lēmums Nr.99)

Ābeļu pagastā

 

Nr. p. k.

Mājas adrese

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa euro/ m2

Dzīvojamo māju īres maksa euro/ m2

Ābeļu pamatskola 0,22
Aldaunes iela 2 0,34 0,38
Aldaunes iela 3 0,28 0,37
Aldaunes iela 5 0,31 0,36
Laši – 4 0,22
Sili 0,24
Slokas 0,22
Strauti 0,22

Dignājas pagastā

 

Nr. p. k.

Mājas adrese

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa euro/ m2

Dzīvojamo māju īres maksa euro/ m2

1.

Skolas māja 0,19 0,20

2.

Vārpas 0,19 0,20

3.

Veldres 0,19 0,20

4.

Laukmaļi 0,06

5.

Smilgas 0,08

6.

Stūrnieki 0,06

Dunavas pagastā

Nr. p. k.

Mājas adrese

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa euro/ m2

Dzīvojamo māju īres maksa euro/ m2

1.

Akācijas 0,13 0,14

2.

Alkšņi 0,13 0,14

3.

Bērzi 0,13 0,14

4.

Daugavas 0,13 0,14

5.

Kastaņi 0,15 0,16

6.

Kļavas 0,15 0,16

7.

Oši 0,15 0,16

8.

Puteņi 0,12

9.

Tūjas 0,13 0,14

Kalna pagastā

 

Nr. p. k.

Mājas adrese

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa euro/ m2

Dzīvojamo māju īres maksa euro/ m2

1.

Vaivari 0,13 0,14

2.

Vēsmas 0,13 0,14

3.

Salnas 0,13 0,14

4.

Sarmas 0,13 0,14

5.

Mežrozes 0,14

6.

Atvari 0,14

7.

Kalna grieķeri 0,06

Leimaņu pagastā

Nr. p. k.

Mājas adrese

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa euro/ m2

Dzīvojamo māju īres maksa euro/ m2

1.

Dālijas 0,16 0,17

2.

Ēnaviņas 0,16 0,17

3.

Mežvijas 0,16 0,17

4.

Noras 0,16

5.

Rasas 0,16

6.

Sarmas 0,16 0,17

Rubenes pagastā

Nr. p. k.

Mājas adrese

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa euro/ m2

Dzīvojamo māju īres maksa euro/ m2

1.

Dālijas 0,16 0,17

2.

Ēnaviņas 0,16 0,17

3.

Mežvijas 0,16 0,17

4.

Noras 0,16

5.

Rasas 0,16
Sarmas 0,16 0,17

Zasas pagastā

Nr. p. k.

Mājas adrese

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa euro/ m2

Dzīvojamo māju īres maksa euro/ m2

1.

Akmeņāres 2; 3; 4; 5 0,18

2.

Lauku 1; 3 0,20 0,25

3.

Liepas 5 0,25

4.

Liepas 10 0,16 0,18

5.

Liepas 2; 3; 8; 9; 11 0,18

6.

Sila 1; 2; 2a; 4; 5 0,20 0,25

7.

Zaļā 3; 5; 7 0,20 0,25

8.

Baltā māja 0,18

9.

Krustceles 0,18

10.

Virši 0,18
Nr. p. k.

Pagasts

Mājas adrese

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa euro/ m2

Dzīvojamo māju īres maksa euro/ m2

Ābeļi

Ābeļu pamatskola 0,22
Aldaunes iela 2 0,34 0,38
Aldaunes iela 3 0,28 0,37
Aldaunes iela 5 0,31 0,36
Laši – 4 0,22
Sili 0,24
Slokas 0,22
Strauti 0,22

Dignāja

Skolas māja 0,19 0,20
Vārpas 0,19 0,20
Veldres 0,19 0,20
Laukmaļi 0,06
Smilgas 0,08
Stūrnieki 0,06

Dunava

Akācijas 0,13 0,14
Alkšņi 0,13 0,14
Bērzi 0,13 0,14
Daugavas 0,13 0,14
Kastaņi 0,15 0,16
Kļavas 0,15 0,16
Oši 0,15 0,16
Puteņi 0,12
Tūjas 0,13 0,14

Kalna

Vaivari 0,13 0,14
Vēsmas 0,13 0,14
Salnas 0,13 0,14
Sarmas 0,13 0,14
Mežrozes 0,14
Atvari 0,14
Kalna grieķeri 0,06

Leimaņu

Dālijas 0,16 0,17
Ēnaviņas 0,16 0,17
Mežvijas 0,16 0,17
Noras 0,16
Rasas 0,16
Sarmas 0,16 0,17

Rubenes

Liepu gatve 3 0,22 0,23
Liepu gatve 5 0,22 0,23
Saulgrieži – 8 0,23
Slates internāts 0,16
Slates pagastmāja 0,16

Zasa

Akmeņāres 2; 3; 4; 5 0,18
Lauku 1; 3 0,20 0,25
Liepas 5 0,25
Liepas 10 0,16 0,18
Liepas 2; 3; 8; 9; 11 0,18
Sila 1; 2; 2a; 4; 5 0,20 0,25
Zaļā 3; 5; 7 0,20 0,25
Baltā māja 0,18
Krustceles 0,18
Virši 0,18

[/citem]
[citem title=”Jēkabpils novada kultūras iestāžu pasākumu biļešu cenas EUR bez PVN” id=”citem_38″ parent=”collapse_66″]

(pamats: Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmums Nr.300)

Pasākums

Cena euro bez PVN

Amatierkolektīvi (koncerti, izrādes)

0.70 -1.40

Viesmākslinieku (vieskoncerti, viesizrādes)

2.80- 7.10

Bērnu pasākumi (koncerti, izrādes)

0.70 -1.40

Deju vakari ar dzīvo mūziku

2.10- 4.20

Diskotēkas

1.40- 2.10


[/citem]
[citem title=”Maksas pakalpojumu cenas EUR bez PVN” id=”citem_23″ parent=”collapse_66″]

(pamats: Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmums Nr.300)

Nr. p. k.

Pakalpojuma veids

Daudzums

Cena Euro bez PVN

 

1. Kopēšana
 1. A4 formāta 1 melnbalta lapa (no vienas puses)
 2. A4 formāta 1 melnbalta lapa (no abām pusēm)
 3. A4 formāta 1 krāsaina lapa (no vienas puses)
 4. A4 formāta 1 krāsaina lapa (no abām pusēm)
 5. A3 formāta 1 melnbalta lapa (no vienas puses)
 6. A3 formāta 1 melnbalta lapa (no abām pusēm)
 1. 0.07
 2. 0.14
 3. 0.28
 4. 0.57
 5. 0.14
 6. 0.21
2. Izdruka no datora
 1. A4 formāta 1 melnbalta lapa (no vienas puses)
 2. A4 formāta 1 melnbalta lapa (no abām pusēm)
 3. A4 formāta 1 krāsaina lapa (no vienas puses)
 4. A4 formāta 1 krāsaina lapa (no abām pusēm)
 1. 0.07
 2. 0.14
 3. 0.14
 4. 0.36
3. Oriģinālu skenēšana A4 formāta 1 lapa

0.21

4. Faksa pakalpojumi (nosūtīšana, saņemšana)
 1. Pa Latviju 1 lapa
 2. Uz Eiropas valstīm – 1 lapa
 3. Uz citām ārvalstīm – 1 lapa

 

 1. 0.21
 2. 0.85
 3. 0.85


[/citem]
[citem title=”Komunālās saimniecības speciālistu maksas pakalpojumi par 1 stundu” id=”citem_90″ parent=”collapse_66″]

(Pamats: Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmums Nr.302;

Jēkabpils novada domes 24.10.2013. sēdes lēmums Nr.364;

Jēkabpils novada domes 26.06.2014. sēdes lēmums Nr.140)

Nr.

p.k.

Pagasts

Pakalpojums

Cena EUR bez PVN

1 Ābeļu pagasts

Santehniķis

elektriķis

4.27

3.56

2 Dignājas pagasts Komunālās saimniecības pārzinis

3.56

3 Dunavas pagasts elektriķis santehniķis

3.56

3.56

4 Kalna pagasts Komunālās saimniecības pārzinis

3.56

5 Leimaņu pagasts elektriķis – santehniķis

3.56

6 Rubenes pagasts Komunālās saimniecības darbinieki

3.56

7 Zasas pagasts Santehniķis

4.27

 

(Pamats: Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmums Nr.302)

 

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena euro bez PVN

Ābeļu pagasta pārvalde

 

2.1. traktortehnikas MTZ-82 ar agregātiem un PE -08 1 stunda

17.07

2.2. autobuss Mersedes-Benz 1 kilometrs

0.61

Autobusa Mersedes-Benz pakalpojuma cena piemērojama pēc komercpārvadājumu sertifikāta saņemšanas Autotransporta direkcijā

Zasas pagasta pārvalde

 

2.3. Traktortehnika T – 150 K sniega tīrīšana 1 stunda

21.34

2.4. Traktortehnika T150K kanalizācijas sūknēšana un izvešana 1 stunda

21.34

2.5. Traktortehnika MTZ-80 pakalpojumi ar piekabi 1 stunda

17.07

2.6. FORD TRANSIT pakalpojumi 1 kilometrs

0.50


[/citem]
[citem title=”Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu telpu nomas maksas  publiskiem un individuāliem pasākumiem” id=”citem_91″ parent=”collapse_66″]

:

(Pamats: Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmums Nr.302)

 

Nr. p. k.

Telpas

nosaukums

Maksa euro bez PVN vasaras sezonā

Maksa euro bez PVN apkures sezonā

Piezīmes

Zasas pagasta pārvalde
Zasas vidusskola
3.1. mācību telpa skolā h 2.85 h 5.69
3.2. datorklase h 5.69 h 8.54
3.3. interaktīvā klase h 5.69 h 8.54
3.4. ķīmijas kabinets h 5.69 h 8.54
3.5. zāle h 5.69 h 8.54
3.6. naktsmītnes internātā dienn.4.27dienn.2.85 ar savu gultas veļu dienn.5.69dienn. ar savu gultas veļu 4.27
3.7. virtuve internātā dienn.1.42 dienn.2.13
3.8. skolas ēdnīcas zāle pasākumiem h 2.85 h 5.69
3.9. skolas ēdnīcas virtuve ar inventāru un zāle un faktiskās elektrības izmaksas h 5.69 h 8.54
3.10. nometnēm skolas ēdnīcas virtuve ar inventāru un zāle, plus faktiskās elektrības izmaksas dienn. 7.11
3.11. Projektora izmantošana  2.85 euro/h diena 7.11euro
Rubenes pagasta pārvalde
Rubenes pamatskola
3.12. Mācību telpas  2.85 euro/h 5.69 euro/h
3.13. Pasākumu telpas 2.85 euro/h 5.69 euro/h
3.14. Pasākumu telpas ar virtuvi 4.27 euro/h 7.11 euro/h
Dignājas pagasta pārvalde
Dignājas pamatskola
3.15. Dignājas pamatskolas zāle 2.85 euro/h 5.69 euro/h
Dunavas pagasta pārvalde
Dunavas pamatskola
3.16. mācību telpas 2.85 euro/h 5.69 euro/h
3.17. pasākumu telpas (Tradīciju zāle) 2.85 euro/h 5.69 euro/h
3.18. pasākumu telpas ar virtuvi 4.27 euro/h 7.11 euro/h

 
[/citem]
[citem title=”Jēkabpils novada pašvaldības kultūras iestāžu telpu nomas maksas publiskiem un individuāliem pasākumiem” id=”citem_29″ parent=”collapse_66″]

(Pamats: Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmums Nr.302, Jēkabpils novada domes 19.12.2013. sēdes lēmums Nr.421,

Jēkabpils novada domes 26.06.2014. sēdes lēmums Nr.140, Jēkabpils novada domes 25.02.2016. sēdes lēmums Nr.46 )

Nr.p.k.

Telpas

nosaukums

Maksa euro bez PVN vasaras sezonā*

Maksa euro bez PVN apkures sezonā*

Piezīmes*

Ābeļu pagasta pārvalde

Ābeļu tautas nams
1. Par pirmo stundu 20 euro/h + PVN
2. Par katru nākamo stundu 4 euro/h + PVN
3. Ābeļu estrāde 7.11 euro/h 14.23 (ar telts uzstādīšanu un sabiedriskajām tualetēm, patērētās elektrības izmaksas pēc skaitītāja)

Kalna pagasta pārvalde

Kultūras nams „Zītari”
1. Kultūras nama telpas 4.27 euro/h 7.11 euro/h
„Doktorāts”
2. Atpūtas telpas 2.85 euro/h 5.69 euro/h
3. Atpūtas telpas ar virtuvi 4.27 euro/h 7.11 euro/h

Leimaņu pagasta pārvalde

Leimaņu tautas nams
1. zāle 2.85 euro/h 4.27 euro/h
2. Zāle ar virtuvi  3.56 euro/h 4.98 euro/h

Rubenes pagasta pārvalde

Rubenes kultūras nams
1. Lielā (skatītāju) zāle 4.27 euro/h 7.11 euro/h
2. Sporta (deju) zāle 4.27 euro/h 7.11 euro/h
Slates sabiedriskajā centrā
3. Zāle 2.85 euro/h 5.69 euro/h
4. Zāle un virtuve 4.27 euro/h 7.11 euro/h

Zasas pagasta pārvalde

Zasas kultūras nams
1. Lielā zāle 3.53 euro/h 5.88 euro/h
2. Izstāžu zāle 3.53 euro/h 5.88 euro/h
3. Atpūtas telpa 1.18 euro/h 1.65 euro/h
Zasas parks
4. Gida pakalpojumi pa Zasas parku – grupai 7.00 euro/ stundā
5. Telšu vietas noma (viena telts) 1.50 euro/ diennaktī
6. Ugunskura vietas noma 3.00 euro/ diennaktī


[/citem]
[citem title=”Jēkabpils novada sporta zāles, sporta laukumu nomas maksas pakalpojumus” id=”citem_233″ parent=”collapse_66″]

(Pamats: Jēkabpils novada domes 19.09.2013. sēdes lēmums Nr.302)


Nr. p. k.

Objekts

Cena par stundu euro bez PVN

Ābeļu pagasta pārvalde
Ābeļu pamatskola
5.1 stadions 7.11 euro/h
5.2. sporta zāle 14.23 euro/h
Dunavas pagasta pārvalde
Dunavas pamatskola
5.3. sporta zāle (grupām) 7.11 euro/h
5.4 sporta laukuma (dienā) 14.23 euro (dienā)
Zasas pagasta pārvalde
Zasas vidusskola
5.5. sporta zāle grupai 7.11 euro/h      vasaras sezonā8.54 euro/h     apkures sezonā
5.6. sporta zāles sektors individuāli 0.43 euro/h vasaras sezonā0.71 euro/h  apkures sezonā
5.7 sauna sporta zālē pirmā stunda 9.96 euro/hkatra nākamā 7.11 euro/h
5.8 sporta laukums 2.85 euro/hpasākums 14.23 euro


[/citem]
[citem title=”Brokastu, pusdienu, launaga porcijas cenu Jēkabpils novada skolās audzēkņiem un skolas darbiniekiem” id=”citem_5″ parent=”collapse_66″]

(Pamats: Jēkabpils novada domes 31.07.2014. sēdes lēmums Nr.161)

 

Nr. Skola Brokastis, EUR Launags, EUR

Pusdienas, EUR

Audzēkņiem Skolu darbiniekiem tsk. pārtika
 1. Ābeļu (pēc iepirkuma)

1,57 1.57

 2. Bērzgala 0,25 0,25 0,80 1,00 0,70
 3. Dignājas 0,25 0,25 0,80 1,00 0,70
 4. Dunavas 0,25 0,25 0,80 1,00 0,70
 5. Rubeņu 0,25 0,25 0,80 1,00 0,70
 6. Zasas 0,25 0,25 0,80 1,00 0,70

 

Ēdienu atkritumu cenu Jēkabpils novada skolās 0,04 EUR/ kg, vairāku pretendentu gadījumā pēc piedāvātās lielākās cenas. Pievienotās vērtības nodoklis ēdienu atkritumiem tiek aprēķināts atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajai kārtībai un apmērā.


[/citem]
[/collapse]

 

[button size=”normal” type=”info” value=”Pāriet uz ‘ Pašvaldības pakalpojumi un to apraksti’ sadaļu” href=”/?page_id=73″]