2014.g. atskaites

 

[collapse id=”collapse_92″]
[citem title=”Kultūras nami” id=”citem_6″ parent=”collapse_92″]
wordico

Ābeļu Tautas nama pārskats par 2014.gadu
Dunavas kultūras nama darbība 2014.gadā
Kalna kultūras nama darbība 2014.gadā
Kultūras darbība 2014.gadā Jēkabpils novada pašvaldībā
Rubenes kultūras nama darbība 2014.gadā

[/citem]


[citem title=”Skolas” id=”citem_91″ parent=”collapse_92″]
wordico

[/citem]


[citem title=”Bibliotēkas” id=”citem_67″ parent=”collapse_92″]
wordico

Pārskats par Ābeļu bibliotēkas darbību 2014.gadā
Pārskats par Dignājas bibliotēkas darbību 2014.gadā
Pārskats par Dunavas bibliotēkas darbību 2014.gadā
Pārskats par Kalna bibliotēkas darbību 2014.gadā
Pārskats par Leimaņu bibliotēkas darbību 2014.gadā
Pārskats par Mežzemes bibliotēkas darbu 2014.gadā
Pārskats par Rubeņu bibliotēkas darbu 2014.gadā
Pārskats par Slates bibliotēkas darbību 2014.gadā
Pārskats par Tadenavas bibliotēkas darbu 2014.gadā


[/citem]
[citem title=”Pārvaldes un administrācija” id=”citem_8″ parent=”collapse_92″]
wordico

[/citem]
[/collapse]