Bāriņtiesa

 

 

Amats

Vārds,
uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Apmeklētāju
pieņemšanas
laiks

Priekšsēdētājs Ina Gusāre 29472881 ina.gusare@jekabpilsnovads.lv
jekab.nov.barintiesa@inbox.lv

,,Pagastmāja”,
Ābeļu pagasts,
Jēkabpils novads

Otrdienās 09:00-12:00
Ceturtdienās 13:00-15:00
(Iepazīšanās ar lietas
materiāliem)

Bāriņtiesas loceklis
Ābeļu
pagastā
Valentīna
Austruma
26364831
65207284
valentina.austruma@jekabpilsnovads.lv Otrdienās 8:00-12:00
Piektdienās 10:00-14:00
,,Pagastmāja”,
Ābeļu pagasts,
Jēkabpils novads
Bāriņtiesas loceklis
Dignājas
pagastā
Silvija Krēsliņa 29578595
65229065
silvija.kreslina@jekabpilsnovads.lv Otrdienās 14:00-17:00
Trešdienās 09:00-12:00
,,Kamenes”,
Dignājas pagasts,
Jēkabpils novads
Bāriņtiesas loceklis
Dunavas
pagastā
Ingrīda Irbe 26136196
65229347
ingrida.irbe@jekabpilsnovads.lv Pirmdienās 13:00-16:00
Ceturtdienās 09:00-12:00
,,Kastaņi-7”,
Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads
Bāriņtiesas loceklis
Kalna
pagastā
Ilze Krastiņa 29337905
65229306
ilze.krastina@jekabpilsnovads.lv Pirmdienās 9:00-12:00
Trešdienās 9:00-12:00
„Atvari”,
Kalna pagasts,
Jēkabpils novads
Priekšsēdētāja
Leimaņu
pagastā
Ina Gusāre 29472881 ina.gusare@jekabpilsnovads.lv
jekab.nov.barintiesa@inbox.lv
Pirmdienās 12:00-14:00
,,Mežgale”,
Leimaņu pagasts,
Jēkabpils novads
Bāriņtiesas loceklis
Rubenes
pagastā
Inga Kliģe 26039464
65228160
inga.klige@jekabpilsnovads.lv Trešdienās 13:00-17:00
Piektdienās 10:00-14:00
,,Svīres”,
Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads
Bāriņtiesas loceklis
Zasas
pagastā
Ieva Valtere 27095856 ieva.valtere@jekabpilsnovads.lv Pirmdienās 8:00-12:00
Ceturtdienās 13:00-17:00
,,Astras”,
Zasas pagasts,
Jēkabpils novads