Reglamentētie

Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā

2016.gads

Līguma
priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā Piegādātāja / izpildītāja nosaukums Līgumcena EUR
(bez PVN)
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Līguma
izpildes
termiņš
Piezīmes

 Pērtikas produktu piegāde Jēkabpils novada izglītības iestādēm

 

 JNP/2016/1.2-2/27  10.08.2016.

 1.daļa – SIA “Forevers”;

2.daļa- pārtraukta;

3.daļa – SIA “Dona”;

4.daļa – SIA “Kabuleti Fruit”;

5.daļa – SIA “Kabuleti Fruit”;

6.daļa -SIA “Kabuleti Fruit”

 1.gaļa – EUR 6894.30;

2.daļa – pārtraukta;

3.daļa – EUR 3396.00;

4.daļa – EUR 1470.23;

5.daļa – EUR 1231.80;

6.daļa – EUR 3941.94

 22.08.2016. plkst. 12:00  no 01.09.2016. līdz 31.08.2017. Lēmums

Būvprojekta “Brīvdabas estrādes būvniecība Rubenes pagasts, Jēkabpils novads” izstrāde un autoruzraudzības veikšana  

 

JNP/2016/1.2-2/26 02.08.2016.  SIA”ACITEKTURA”  EUR 15 500,00 15.08.2016. plkst.12:00 Projektēšanas darbi jāveic līdz 2016.gada 20.decmbrim Lēmums

Būvprojekta “Brīvdabas estrādes būvniecība Rubenes pagasts, Jēkabpils novads” izstrāde un autoruzraudzības veikšana 

 

JNP/2016/1.2-2/25 21.07.2016.  Pārtraukts 01.08.2016. plkst.12:00 Projektēšanas darbi jāveic līdz 2016.gada 20.decmbrim Lēmums

 Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ābeļu pamatskolā

 

 

JNP/2016/1.2-2/24 19.07.2016.  IK”Bīriņš L.S”  EUR 26 460,00  01.08.2016. plkst.12:00 Pakalpojums jāsniedz no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.maijam

Līgums

Lēmums

Ēkas “Kamenes”, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, vienkāršota atjaunošana un telpu grupas lietošanas veida maiņa, invalīdu uzbrauktuves ierīkošana 

 

 

JNP/2016/1.2-2/23 11.07.2016  SIA “LC Būve”  EUR 14 357,46

25.07.2016.

plkst.12:00

Darbi jāizpilda līdz 2016.gada 7.oktobrim

Līgums

Lēmums

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Jēkabpils novada grants ceļu pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

 

JNP/2016/1.2-./22/ELFLA/  28.06.2016.  Piegādātāju apvienība “Jēkabpils PMK un Būvmetrs”, galvenais dalībnieks “Jēkabpils PMK”  EUR 38 396.00  11.07.2016. plkst.12:00 Projektēšanas darbi jāveic līdz 2017.gada 16.janvārim

Līgums

 

Lēmums

Marķētas (kurināmās)degvielas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības izglītības ietāžu vajadzībām

 JNP/2016/1.2-2/21  28.06.2016.

1.daļa- SIA ““Euro Energo Company”;

2.daļa-SIA ““Euro Energo Company”;

 1.daļa -EUR 5 538.00 ;

2.daļa-EUR 3 834.00

11.07.2016. plkst.12:00  no 05.09.2016. līdz 04.09.2017.

Līgums

Lēmums

 Sporta inventāra piegāde Jēkabpils novada izglītības iestādēm

 

 JNP/2016/1.2-2/20  22.06.2016.  SIA “LĀSA-100” EUR 3134.21

 06.07.2016.

plkst.12:00

 Divu mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas Lēmums

Lietotu transporta līdzekļu piegāde Jēkabpils novada Sociālā dienesta un Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām 

 

JNP/2016/1.2-2/19  08.06.2016.

 1.daļa-SIA “Osmar”;

2.daļa – ID GINTS SEGLIŅŠ

 1.daļa – EUR 6299.00;

2.daļa-EUR 14 840.00

 20.06.2016. plkst.12:00  25 dienu laikā no līguma noslēgšanas

Līgums

Lēmums

Lēmums

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Jēkabpils novada grants ceļu pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros 

 PĀRTRAUKTS

JNP/2016/1.2-./18/ELFLA/  08.06.2016.  PĀRTRAUKTS  20.06.2016. plkst.12:00  Projektēšanas darbi jāveic līdz 2016.gada 15.decembbrim Lēmums

 Būvprojekta “Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā ” izstrāde un autoruzraudzības veikšana

 

JNP/2016/1.2-2/17/ELFLA/ 26.05.2016  SIA “Projektgrupa”  EUR 8299,00 06.06.2016. plkst.12:00 Būvprojekta izstrāde jāveic līdz 2016.gada 15.augustam

Līgums

Lēmums

Mēbeļu iegāde Zasas vidusskolas vajadzībām

 

 JNP/2016/1.2-2/16 18.05.2016

 1.daļa – SIA “Lazurīts S”;

2.daļa – SIA “Lazurīts S”;

3.daļa – SIA “ĒTOSS mēbeles”;

4.daļa – SIA “ĒTOSS mēbeles”;

5.daļa – SIA “NZ mēbeles”;

6.daļa – SIA “NZ mēbeles”

 1.daļa – EUR 593,25;

2.daļa – EUR 303,04;

3.daļa – EUR 356,69;

4.daļa – EUR 1917,08;

5.daļa – EUR 131,90;

6.daļa – EUR149,67

30.05.2016. plkst.12:00 Jāpiegādā līdz 2016.gada 12.augustam

Līgums

Līgums

Līgums

Lēmums

“Ielu apgaismojuma izbūve Jēkabpils novada, Dunavas pagasta, Dunavas ciemā” 

 

JNP/2016/1.2-2/15 15.05.2016.  SIA “AVITON”  EUR 16 785,67 24.05.2016. plkst.13:00 Darbi jāizpilda līdz 2016.gada 26.augustam

Līgums

Lēmums

 “Slates pamatskolas” ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un ēkas lietošanas veida maiņa bez pārbūves”

 JNP/2016/1.2-2/14 12.05.2016.  SIA “LC Būve”  EUR 24 387,16

24.05.2016.

plkst.11:00

Darbi jāizpilda līdz 2016.gada 30.septembrim

 

Līgums

Lēmums

Sporta aprīkojuma dažādošana Jēkabpils novada Dignājas pagastā

 

 JNP2016/1.2-./13 06.05.2016  SIA “MK Dizains” EUR 12 995,00

19.05.2016.

plkst.11:00

2 mēneši no iepirkuma Līguma noslēgšanas Lēmums

Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Jēkabpils novada Brodu, Dunavas un Zasas ciemos

JNP2016/1.2-2/12 03.05.2016  SIA “PRISTIS” EUR 10 206,00 17.05.2016. plkst.10:00 5 mēneši no projekta apstiprināšanas Lēmums

“”Ābeļu skoals” mājturības gaiteņu un WC telpu remonts” 

 

JNP2016/1.2-2/11 25.04.2016  SIA “BūvMax”  EUR 9169,79

09.05.2016

plkst.11:00

no 01.06.2016.līdz 15.07.2016.

 

Lēmums

Līgums

Kalna kultūras nama telpu remonts 

 

JNP2016/1.2-2/10 18.04.2016 SIA “BORG”  EUR 9899,79 29.04.2016 plkst.11:00 no 27.06.2016. līdz 29.07.2016.

Lēmums 

Līgums

 Zasas vidusskolas telpu remonts

 

 

JNP2016/1.2-2/9 14.04.2016  SIA “BūvMax”  EUR 19966,42 (bez PVN)

 25.04.2016

plkst.14:00

no 27.06.2016 līdz 05.08.2016.

Lēmums 

Līgums

Datortehnikas un programmatūras piegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām 

 

JNP2016/1.2-2/8 12.04.2016.

 1.daļa-SIA “LDC Datortehnika”

2.daļa-SIA “MERCURY DATA”

3.daļa-SIA “MERCURY DATA”

 

 1.daļa EUR 1129,98 (bez PVN)

2.daļa EUR 2338,00 (bez PVN)

3.daļa EUR 8867,00 (bez PVN)

25.04.2016.

plkst.11:00

15 darba dienu laikā no iepirkuma Līguma noslēgšanas

 

Lēmums

Degvielas  iegāde Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes vajadzībām

 

JNP2016/1.2-2/7 08.04.2016.  SIA”Siliņi”  EUR 16 000,00 (ar PVN)

 19.04.2016.

plkst.10:00

12 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas

 

Lēmums

Līgums

Rubenes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes kāpņu telpas remonts ar pacēlāja uzstādīšanu

 

 

JNP2016/1.2-2/6  08.04.2016.  SIA “BORG”  EUR 20 105,61

 19.04.2016.

plkst.10:00

2,5 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas

 

Lēmums

Lēmums 

Līgums

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbu veikšana

JNP 2016/1.2-2/5 03.03.2016.

 1.daļa – SIA “MIKOR”

2.daļa – VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

3.daļa –  SIA “MIKOR”

4.daļa – VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

5.daļa –  SIA “MIKOR”

6.daļa – VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

7.daļa – SIA “MIKOR”

8.daļa – VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

9.daļa – VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

10.daļa – SIA “MIKOR”

11.daļa – SIA “STERS”

12.daļa – SIA “STERS”

13.daļa – ZS “DZIĻGRĀVJI”

14.daļa – SIA “LINKS”

15.daļa – SIA “LINKS”

16.daļa –  ZS “DZIĻGRĀVJI”

17.daļa – SIA “STERS”

18.daļa – VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

19.daļa – VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

 1.daļa – 6786,00

2.daļa – 2887,50

3.daļa – 12696,00

4.daļa – 6263,40

5.daļa – 5412,00

6.daļa – 8770,00

7.daļa – 7375,75

8.daļa – 85 800,00

9.daļa – 7649,25

10.daļa – 11 036,50

11.daļa – 1773,00

12.daļa – 689,50

13.daļa – 1925,00

14.daļa – 1425,25

15.daļa – 1280,50

16.daļa – 1332,50

17.daļa – 480,00

18.daļa – 405,00

19.daļa – 522,90

 

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,

LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 14.03.2016. plkst.10:00

no 01.04.2016. līdz 31.03.2017.

 

Lēmums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

Lietotu vieglo pasažieru automašīnu iegāde Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes un Leimaņu pagasta pārvaldes vajadzībām 

JNP 2016/1.2-2/4 02.03.2016.  Gints Seglins  10149,00

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,

LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 14.03.2016. plkst.10:00

 25 dienu laikā no līguma noslēgšanas Lēmums

Degvielas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

JNP 2016/1.2-2/3 23.02.2016.

 1.daļa – SIA “ASTARTE-NAFTA”

2.daļa – pārtraukts

3.daļa -SIA “ASTARTE-NAFTA”

 1.daļa – 41 964,50

2.daļa – pārtraukts

3.daļa – 15 697,00

 

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,

LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 21.03.2016. plkst.13:00

 12 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas

 

Lēmums

 Ziņojums

LĪGUMS

Malkas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

JNP 2016/1.2-2/2 17.02.2016.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AGS Auto” 26 244,00

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī,

LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 29.02.2016. plkst.10:00

4 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

“Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Jēkabpils novada grants ceļu pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”  JNP 2016/1.2-2/1  15.01.2016.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „K-RDB”  25 421,57  Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 26.01.2016. plkst.10:00 100 kalendārās dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas

 Lēmums

Līgums

 

2015.gads

Līguma
priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā Piegādātāja / izpildītāja nosaukums Līgumcena EUR
(bez PVN)
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Līguma
izpildes
termiņš
Piezīmes

 Marķētas (kurināmas) degvielas piegāde Zasas vidusskolas vajadzībām

PĀRTRAUKTS

JNP/2015/33 21.12.2015. Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 06.01.2016. plkst.10:00 05.02.2016.-04.02.2017. Lēmums

Malkas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

JNP/2015/32 15.12.2015.

1.daļa –sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemzarīši AB;

 

2.daļa – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BestVersion”;

 

3.daļa – SIA “DLLA”;

 

 

4.daļa – SIA “DLLA”;

 

5.daļa – SIA “DĀLDERIS IP”;

 

6.daļa – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BestVersion”;

7.daļa – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BestVersion”

 

 

1.daļa –

25 674,00;

 

2.daļa –

17 037,00;

 

3.daļa –

11 940,00;

 

4.daļa – 4 577,00;

 

5.daļa –7 245,50;

 

6.daļa –

22 716,00;

 

7.daļa – 3 786,00

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 15.01.2016. plkst.13:00 6 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Lēmums

Ziņojums

Remontdarbu
pakalpojumu sniegšana Jēkabpils novada Ābeļu pagastā

JNP/2015/31 17.11.2015. IK “Kontakts – 2” 273,04 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 30.11.2015. plkst.10:00 12 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

Skolēnu
pārvadājumu nodrošinājums Ābeļu pamatskolai 2016.gadā

JNP/2015/30 03.11.2015. SIA “Jēkabpils autobusu parks” 33,21 EUR/dienā Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 16.11.2015. plkst.10:00 01.01.2016.-31.12.2016.

Lēmums

Līgums

ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas uzturēšanas
pakalpojumu sniegšana Jēkabpils novada pašvaldībai

JNP/2015/29

Iepirkums veikts piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2panta

16.daļas 2.punktu

SIA „ZZ Dats” 4200,00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, līdz 27.10.2015. plkst.16:00 01.01.2016.-31.12.2016.

Lēmums

Līgums

Jēkabpils novada informatīvā izdevuma „Ļaudis un darbi” iespiešana 2016.gadā

JNP/2015/28 18.09.2015 SIA “Erante” 4070,00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 29.09.2015. plkst.10.00 01.01.2016.-31.12.2016.

Lēmums

Līgums

Mēbeļu iegāde Zasas vidusskolas vajadzībām

JNP/2015/27 14.09.2015

1.daļa – pārtraukts

2.daļa – SIA “Ritmeks”;

3.daļa – SIA “Ritmeks”;

4.daļa – SIA “Ritmeks”;

5.daļa – SIA “Ritmeks”

 

2.daļa – EUR 400,00;

3.daļa – EUR 105,00;

4.daļa – EUR 288,00;

5.daļa – EUR 1026,00

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 25.09.2015. plkst.10.00 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Lēmums

2.daļa- Līgums

3.daļa- Līgums

4.daļa- Līgums

5.daļa- Līgums

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2015./2016.gada ziemas periodā

JNP/2015/26 11.09.2015

1.daļa – ZS “Pipariņi”;

2.daļa – ZS “Kalnāres”;

3.daļa – ZS “Dzelmes”;

4.daļa – ZS “Straumītes”;

5.daļa – ZS “Pipariņi”;

6.daļa – ZS “Dziļgrāvji”;

7.daļa – SIA “Livenhofa”

1.daļa – 5822,00;

2.daļa – 2900,00;

3.daļa – 4850,00;

4.daļa – 4071,50;

5.daļa – 6783,00;

6.daļa – 5694,00;

7.daļa – 5481,70.

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 22.09.2015. plkst.12.00 01.11.2015.-30.04.2016.

Lēmums

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

Līgums Nr.3

Līgums Nr.4

Līgums Nr.5

Līgums Nr.6

Līgums Nr.7

Marķētas (kurināmas) degvielas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības Ābeļu pamatskolas vajadzībām

JNP/2015/25 02.09.2015 SIA „LUKoil Baltija R” EUR 6344,00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 14.09.2015. plkst.10.00 1 (viens) gads no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

 

Marķētas (kurināmas) degvielas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības Ābeļu pamatskolas vajadzībām

JNP/2015/24 21.08.2015 PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 02.09.2015. plkst.10.00 1 (viens) gads no iepirkuma līguma noslēgšanas Lēmums

Pārtikas produktu piegāde Rubeņu pamatskolas vajadzībām

JNP/2015/23 12.08.2015

1.daļa – SIA “Forevers”

2.daļa – AS “Tukuma Piens”

3.daļa – SIA “Dona”

4.daļa – SIA “Kabuleti Fruit”

5.daļa – SIA “Kabuleti Fruit”

6.daļa – SIA “Kabuleti Fruit”

1.daļa – EUR 1642,60

2.daļa – EUR 908,74

3.daļa – EUR 2188,00

4.daļa – EUR 152,35

5.daļa – EUR 298,10

6.daļa – EUR 1281,77

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 24.08.2015. plkst.10.00 01.09.2015.-31.08.2016.

Lēmums

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

Līgums Nr.3

Līgums Nr.4

Līgums Nr.5

Līgums Nr.6

Pārtikas produktu piegāde Zasas vidusskolas vajadzībām

JNP/2015/22 12.08.2015

1.daļa – SIA “Forevers”

2.daļa – AS “Lazdonas Piensaimnieks”

3.daļa – SIA “Dona”

4.daļa – SIA “Laki Fruit”

5.daļa – SIA “Sudrabkaija”

6.daļa – SIA “Futurus Food”

1.daļa – EUR 4378,00

2.daļa – EUR 2895,36

3.daļa – EUR 2251,80

4.daļa – 872,50

5.daļa – EUR 320,00

6.daļa – EUR 1402,26

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 24.08.2015. plkst.10.00 01.09.2015.-31.08.2016.

Lēmums

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

Līgums Nr.3

Līgums Nr.4

Līgums Nr.5

Līgums Nr.6

Pārtikas produktu piegāde Dignājas pamatskolas vajadzībām

JNP/2015/21 12.08.2015

1.daļa – SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”

2.daļa – AS “Tukuma Piens”

3.daļa – SIA “Dona”

4.daļa – SIA “Kabuleti Fruit”

5.daļa – SIA “Sudrabkaija”

6.daļa – SIA “Futurus Food”

1.daļa – EUR 1670,802.daļa – EUR 1348,84

3.daļa – EUR 583,20

4.daļa – 437,90

5.daļa – EUR 102,00

6.daļa – EUR 761,51

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 24.08.2015. plkst.10.00 01.09.2015.-31.08.2016.

Lēmums

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

Līgums Nr.3

Līgums Nr.4

Līgums Nr.5

Līgums Nr.6

Žagariņu, Darbnīcu un
Kantora ielu brauktuvju seguma pārbūve Vandānu ciemā, Dignājas pagastā,
Jēkabpils novadā

JNP/2015/20 31.07.2015 VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 29988,04 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 11.08.2015. plkst.10.00

Lēmums

Līgums

Kokskaidu granulu iegāde Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām

JNP/2015/19 30.07.2015 SIA „AKVARIUS” 16875,00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 10.08.2015. plkst.12.00

Lēmums

Līgums

Ābeļu pamatskolas telpu vienkāršotā atjaunošana

JNP/2015/18 13.07.2015 SIA “BūvMax” 20188,49 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 28.07.2015. plkst.12.00 Līdz 15.10.2015.

Lēmums

Līgums

Mēbeļu iegāde Zasas vidusskolas vajadzībām

JNP/2015/17 30.06.2015 1.daļa – SIA
„EUROSKOLA Mēbeles”2.daļa – SIA
„EUROSKOLA Mēbeles”3.daļa – SIA
„EUROSKOLA Mēbeles”4.daļa – SIA
„EUROSKOLA Mēbeles”5.daļa – SIA
„EUROSKOLA Mēbeles”

1.daļa – 2074,32;

2.daļa – 423,40;

3.daļa – 135,00;

4.daļa – 333,75;

5.daļa – 1368,28

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 13.07.2015. plkst.10.00 Līdz 14.08.2015.

Lēmums

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

Līgums Nr.3

Līgums Nr.4

Līgums Nr.5

 

Rubeņu ciema Moču ielas un Slates ciema Skolas ielas ceļa seguma atjaunošana

JNP/2015/16 19.06.2015 SIA “MIKOR” 14874,53 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 03.07.2015. plkst.10.00 1 (viens) mēnesis no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

Zemes kadastrālā un topogrāfiskā uzmērīšana, zemes ierīcības projektu izstrāde un nekustamo īpašumu vērtēšana Jēkabpils
novada pašvaldības vajadzībām

JNP/2015/15 18.06.2015

1.daļa – SIA “DL Dati”;

2.daļa – SIA “DL Dati”;

3.daļa – SIA “DL Dati”;

4.daļa – SIA “LATIO”

1.daļa – 8000,00;

2.daļa – 2000,00;

3.daļa – 4000,00;

4.daļā – 6000,00

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 02.07.2015. plkst.12.00 2 (divi) gadi no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums Nr.1

Lēmums Nr.2

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

Līgums Nr.3

Līgums Nr.4

Detālplānojuma izstrāde Jēkabpils novada Kalna pagasta nekustamajam īpašumam „Bulīši”

JNP/2015/14 16.06.2015 SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI” 5400,00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 30.06.2015. plkst.10.00 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

Zasas vidusskolas telpu remonts

JNP/2015/13 04.06.2015 SIA “BūvMax” 14 844,69 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 16.06.2015. plkst.10.00 no 07.07.2015. līdz 05.08.2015.

Lēmums

Līgums

Lietotu vieglo pasažieru automašīnu iegāde Jēkabpils novada Kalna pagasta pārvaldes un Dunavas pagasta pārvaldes vajadzībām

JNP/2015/12 20.05.2015 Gints Seglins 7797,00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 03.06.2015. plkst.10.00 10 (desmit) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

 

Ambulances- aptiekas pārbūve Jēkabpils novada Zasas pagastā, Zasas ciemā

JNP/2015/11 14.05.2015 SIA “BORG” 117167,67 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 27.05.2015. plkst.12.00 Līdz 01.08.2016.

Lēmums

Līgums

Siltumapgādes sistēmas
pārbūve (būvdarbi) Jēkabpils novada, Dunavas pagastā, Dunavas ciemā

JNP/2015/10 30.04.2015 SIA “HEKTORS” 114649,44 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 19.05.2015. plkst.12.00 Līdz 2015.gada 1.oktobrim

Lēmums

Līgums

Ceļmalu appļaušana Jēkabpils novada Ābeļu, Dunavas, Kalna un Leimaņu pagastā

JNP/2015/9 21.04.2015

1.daļa – SIA “Sters”;

2.daļa – ZS “Dziļgrāvji”;

3.daļa – SIA “Links”;

4.daļa – SIA “Links”

1.daļa – 2000,00;

2.daļa – 3100,00;

3.daļa – 1650,00;

4.daļa – 1500,00

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 06.05.2015. plkst.12.00 No 01.06.2015. līdz 31.03.2015.

Lēmums Nr.1

Lēmums Nr.2

Līgums nr. 1

Līgums nr. 2

Līgums nr. 3

Līgums nr. 4

 

Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju, viengadīgo un daudzgadīgo stādu iegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām

JNP/2015/8 20.04.2015

1.daļa – SIA “Sant-Lī”

2.daļa – SIA “SEDUMI”

1.daļa – 11000,00;

2.daļa – 6500,00

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 06.05.2015. plkst.10.00 2 (divi) gadi no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums nr. 1

Līgums nr. 2

 

Lietota pasažieru autobusa iegāde Jēkabpils novada Leimaņu pagasta pārvaldes vajadzībām

JNP/2015/7 16.04.2015 Gints Seglins 20 660,00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 28.04.2015. plkst.12.00 10 (desmit) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

Bezvadu interneta zonu ierīkošana ERAF līdzfinansētā projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jēkabpils novada pašvaldībā” ietvaros

JNP/2015/6/ERAF 23.03.2015 SIA “Unistars” 1368,88 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 07.04.2015. plkst.10.00 Līdz 2015.gada 10.jūnijam

Lēmums

Līgums

Lietota pasažieru autobusa iegāde Jēkabpils novada Leimaņu pagasta pārvaldes vajadzībām

JNP/2015/5 16.03.2015 PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 27.03.2015. plkst.12.00 10 (desmit) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas Lēmums
Kanceles preču iegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām JNP/2015/4 12.03.2015 SIA “Hermess” 30 000,00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 23.03.2015. plkst.12.00 2 (divi) gadi no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu vasaras
ikdienas uzturēšanas darbu veikšana
JNP/2015/3 17.02.2015

1.daļa – SIA “MIKOR”;

2.daļa – VAS “Autoceļu uzturētājs”;

3.daļa – SIA “MIKOR”;

4.daļa – VAS “Autoceļu uzturētājs”;

5.daļa – SIA “MIKOR”;

6.daļa – VAS “Autoceļu uzturētājs”;

7.daļa – SIA “MIKOR”;

8.daļa – SIA “MIKOR”;

9.daļa – SIA “Krustpils”;

10.daļa – SIA “MIKOR”;

12.daļa – ZS “Kalnāres”;

16.daļa – ZS “Dziļgrāvji”;

11.,13.,14.,15. un 17.daļā – IZBEIGTS

 

1.daļa – 7 500,00;

2.daļa – 2 900,00;

3.daļa – 11 900,00;

4.daļa – 6 150,00;

5.daļa – 5 300,00;

6.daļa – 8 500,00

7.daļa – 7 000,00;

8.daļa – 96 500,00;

9.daļa – 4 050,00;

10.daļa – 8 250,00;

12.daļa – 700,00;

16.daļa – 2 300,00

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 02.03.2015. plkst.12.00

 

 

 

01.04.2015.-31.03.2016.

Lēmums

Līgums nr. 1

Līgums nr. 2

Līgums nr.3

Līgums nr.4

Līgums nr.5

Malkas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām JNP/2015/2 12.02.2015

1.daļa – SIA “DLLA”;2.daļa – SIA “INDĀRES”;

3.daļa – SIA “DLLA”;

4.daļa – SIA “DLLA”;

5.daļa – SIA “DĀLDERIS IP”;

6.daļa – SIA “DLLA”

1.daļa – 24 860,00;

2.daļa – 7 700,00;

3.daļa – 11 260,00;

4.daļa – 5 300,00;

5.daļa – 9 500,00;

6.daļa – 17 600,00

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 16.03.2015. plkst.12.00 6 (seši) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Ziņojums

 

Degvielas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām JNP/2015/1 04.02.2015

1.daļa – AS “VIRŠI-A”;

2.daļa – SIA “Siliņi”

1.daļa – EUR 98 000,00 (ar PVN);

2.daļa – EUR 16 000,00 (ar PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 09.03.2015. plkst.12.00 1 (viens) gads no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Ziņojums

2014

Marķētas (kurināmas) degvielas piegāde Zasas vidusskolas vajadzībām JNP/2014/51 30.12.2014 AS “VIRŠI-A” 7500,00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 14.01.2015. plkst.12.00 1 (viens) gads no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

Datortehnikas iegāde

JNP/2014/50 10.11.2014 SIA “LP Risinājumi” 1691,80 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 24.11.2014. plkst.12.00 1 (viens) mēnesis no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

Jēkabpils novada informatīvā izdevuma „Ļaudis un darbi” iespiešana 2015.gadā

JNP/2014/49 27.10.2014 SIA “Latgales druka” 4400,00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 07.11.2014. plkst.12.00 01.01.2015.-31.12.2015.

Lēmums

Līgums

Remontdarbu pakalpojumu sniegšana Jēkabpils novada Ābeļu pagastā

JNP/2014/48 20.10.2014 IK “ZUBOVS” 8500,00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 20.10.2014. plkst.12.00 1 (viens) gads no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

 

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas
uzturēšanas darbu veikšana 2014./2015.gada ziemas periodā

JNP/2014/47 01.10.2014

1.daļa – ZS “Pipariņi”;

2.daļa – ZS “Kalnāres”;

3.daļa – ZS “Niedrupītes”;

4.daļa – ZS “Straumītes”;

5.daļa – ZS “Pipariņi”;

6.daļa – ZS “Dziļgrāvji”;

7.daļa – PĀRTRAUKTS

1.daļa – 5893,00

2.daļa – 2950,00

3.daļa – 3375,00

4.daļa – 4165,00

5.daļa – 6783,00

6.daļa -5256,00

 

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 13.10.2014. plkst.11.00 01.11.2014.-30.04.2014.

Lēmums Nr.1

Lēmums Nr.2

Lēmums Nr.3

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

Līgums Nr.3

Līgums Nr.4

Līgums Nr.5

Līgums Nr.6

 

Dzesētavu un dezinfekcijas līdzekļu piegāde
Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai

JNP/2014/46 26.09.2014 1.daļa – SIA
„Arbor Medical Korporācija”;2.daļa – SIA
„Arbor Medical Korporācija”

1.daļa – 9080,00

2.daļa – 464,00

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 07.10.2014. plkst.10.00 1 viens) mēnesis no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

Ūdens skaitītāju rādījumu attālinātas
nolasīšanas sistēmas aprīkojuma un programmas piegāde un uzstādīšana Jēkabpils
novada Zasas pagastā un personāla apmācība Eiropas reģionālās attīstības fonda
finansētās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.
gadam projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” ietvaros

JNP/2014/45/ERAF 11.09.2014 SIA “Smart Meter” 7047,30 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 22.09.2014. plkst.10.00 4 (četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

Pārtikas produktu iegāde Dignājas pamatskolas vajadzībām

JNP/2014/44 08.08.2014

1.daļa – SIA “Forevers”;

2.daļa – SIA “LaFruta”;

3.daļa – SIA “Dona”;

4.daļa – ZS “Cielavas”;

5.daļa – SIA “LaFruta”;

6.daļa – SIA “LaFruta”;

7.daļa – SIA “LaFruta”

1.daļa – 1236,75;

2.daļa – 686,40;

3.daļa – 191,10;

4.daļa – 452,00;

5.daļa – 22,50;

6.daļa – 110,00;

7.daļa – 470,36

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 19.08.2014. plkst.10.00 01.09.2014.-31.08.2015.

Lēmums

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

Līgums Nr.3

Līgums Nr.4

Līgums Nr.5

Līgums Nr.6

Līgums Nr.7

Dignājas pamatskolas kanalizācijas sistēmas vienkāršotā rekonstrukcija

JNP/2014/43 05.08.2014 SIA “Apola-D” 31931,32
Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 18.08.2014. plkst.10.00 15.06.2015.

Lēmums

Līgums

Stacionārā datora komplekta iegāde Eiropas reģionālās attīstības fonda finansētās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” ietvaros JNP/2014/42/ERAF 01.08.2014 SIA “LP Risinājumi” 499,00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 12.08.2014. plkst.12.00 1 (viens) mēnesis no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

Pārtikas produktu iegāde Rubeņu pamatskolas
vajadzībām
JNP/2014/41 01.08.2014

1.daļa – SIA “Forevers”;

2.daļa – SIA “LaFruta”;

3.daļa – SIA “MORIS”;

4.daļa – SIA “LaFruta”;

5.daļa – SIA “LaFruta”;

6.daļa – SIA “LaFruta”;

7.daļa – SIA “Futurus Food”

1.daļa – 1916,75;

2.daļa – 1232,00;

3.daļa – 334,00;

4.daļa – 733,50;

5.daļa – 139,10;

6.daļa – 238,30;

7.daļa – 1360,04

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 12.08.2014. plkst.12.00 01.09.2014.-31.08.2015.

Lēmums

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

Līgums Nr.3

Līgums Nr.4

Līgums Nr.5

Līgums Nr.6

Līgums Nr.7

Pārtikas produktu iegāde Zasas vidusskolas vajadzībām JNP/2014/40 25.07.2014

1.daļa – SIA “Forevers”;

2.daļa – SIA “LaFruta” (atteicās slēgt iepirkuma līgumu);

3.daļa – SIA “MORIS”;

4.daļa – SIA “LaFruta”;

5.daļa – SIA “Kabuleti Fruit”;

6.daļa – SIA “Kabuleti Fruit”

1.daļa – 4703,20;

2.daļa – 3080,00;

3.daļa – 1530,50;

4.daļa – 971,00;

5.daļa – 785,00;

6.daļa – 1396,10;

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 06.08.2014. plkst.12.00 01.09.2014.-31.08.2015.

Lēmums

Līgums Nr.1

Līgums Nr.3

Līgums Nr.4

Līgums Nr.5

Līgums Nr.6

Kokskaidu granulu iegāde Zasas pagasta pārvaldes
vajadzībām
JNP/2014/39 25.07.2014 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 05.08.2014. plkst.12.00 1 (viens) gads no iepirkuma līguma noslēgšanas Lēmums
Marķētas (kurināmas) degvielas piegāde Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2014/38 23.07.2014 AS “VIRŠI-A” 9978,00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 04.08.2014. plkst.12.00 1 (viens) gads no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

Norādes zīmju piegāde un uzstādīšana Jēkabpils
novadā
JNP/2014/37 21.07.2014 SIA “Saava-LV” 8264,46 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 01.08.2014. plkst.12.00 1 (viens) gads no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

Sila
ielas rekonstrukcija Jēkabpils novada Zasas ciemā
JNP/2014/36 18.07.2014 SIA “Jēkabpils pakalpojumi” 41317,10 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 30.07.2014. plkst.10.00 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

Mēbeļu iegāde Zasas vidusskolas vajadzībām JNP/2014/35 15.07.2014 1.daļa – SIA “VITRUM
IEKĀRTA LV”;2.daļa – SIA “LIKRA”;3.daļa – SIA “Mebir S”;4.daļa – SIA “Mebir S”
1.daļa – 1980,00;2.daļa – 133,89;3.daļa – 396,90;4.daļa – 950,52 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 28.07.2014. plkst.12.00 27.08.2014.

Lēmums Nr.1

Lēmums Nr.2

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

Līgums Nr.3

Līgums Nr.4

Norādes zīmju piegāde un uzstādīšana Jēkabpils
novadā
JNP/2014/34 15.07.2014 PĀRTRAUKTS Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 28.07.2014. plkst.12.00 1 (viens) gads no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Ūdens skaitītāju rādījumu attālinātas
nolasīšanas sistēmas aprīkojuma un programmas piegāde un uzstādīšana Jēkabpils
novada Zasas pagastā un personāla apmācība Eiropas reģionālās attīstības fonda
finansētās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.
gadam projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” ietvaros
JNP/2014/33/ERAF 15.07.2014

1.daļa – PĀRTRAUKTS

2.daļa – IZBEIGTS

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 28.07.2014. plkst.12.00 5 (pieci) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums Nr.1

Lēmums Nr.2

Zemes kadastrālā uzmērīšana un zemes ierīcības
projektu izstrāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām
JNP/2014/32 07.07.2014

1.daļa – SIA „GEO Mērniecība”;

2.daļa – SIA “METRUM”

1.daļa – 4000,00;

2.daļa – 2000,00

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 18.07.2014. plkst.12.00 11 (vienpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

Būvniecība projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu ciemā” ietvaros JNP/2014/31/ERAF 27.06.2014 SIA “HEKTORS” 163 720,99 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 08.07.2014. plkst.12.00 3 (trīs) mēneši no būvatļaujas saņemšanas

TP

Lēmums

Līgums

Zemes kadastrālā un topogrāfiskā uzmērīšana, zemes ierīcības projektu izstrāde, nekustamo īpašumu un meža zemju un mežaudžu vērtēšana Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām JNP/2014/30 03.06.2014

1.daļa –PĀRTRAUKTS;

2.daļa – SIA „GEO Mērniecība”;

3.daļa –PĀRTRAUKTS;

4.daļa – SIA “DZIETI”;
5.daļa – Ivars Šapkins

2.daļa-1000,00;

4.daļa-2000,00;

5.daļa-1000,00

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 16.06.2014. plkst.12.00 1 (viens) gads no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

Līgums Nr.3

Jēkabpils novada Zasas vidusskolas iekštelpu remonts JNP/2014/29 23.05.2014 SIA „BūvMax” 19970,29 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 03.06.2014. plkst.12.00 Līdz 08.08.2014.

Lēmums

Līgums

Apkures katla iegāde un uzstādīšana Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2014/28 28.04.2014 SIA “Sedumi” 8385,95 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 12.05.2014. plkst.12.00 Divi mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

Par Jēkabpils novada
pašvaldības autoceļu Nr.7-6 „Dzintari – Desāres” uzturēšanas darbu veikšanu
JNP/2014/27 24.04.2014 SIA “MIKOR” 14092,41 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 07.05.2014. plkst.12.00 Viens mēnesis no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

Vienošanās

Jēkabpils novada Rubeņu pamatskolas iekštelpu remonts JNP/2014/26 15.04.2014 SIA “J-BŪVE” 15934,92 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 29.04.2014. plkst.10.00 Līdz 01.08.2014.

Lēmums

Līgums

Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma komplekta iegāde projekta „Bringing old traditions to modern life“ /Crafts&Culture/ (Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē) ietvaros JNP/2014/25 01.04.2014 1.daļa – AS “CAPITAL”; 2.daļa – AS “CAPITAL”; 3.daļa – AS “CAPITAL”; 4.daļa – SIA “BIT IT” 1.daļa – 856,55;2.daļa – 422,65;3.daļa – 55,01;4.daļa – 292,00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 14.04.2014. plkst.10.00 2 (divas) nedēļas no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums Nr.1

Lēmums Nr.2

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

Līgums Nr.3

Līgums Nr.4

Būvniecība projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Rubenes pagasta Slates ciemā” ietvaros JNP/2014/24/ERAF 26.03.2014 SIA “HEKTORS” 51667,51 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 07.04.2014. plkst.11.00 5 (pieci) mēneši no būvatļaujas saņemšanas

TP

Lēmums

Līgums

Apmācības amatniecībā projekta „Bringing old traditions to modern life“ /Crafts&Culture/ (Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē), Nr.LV-LT/2.3 LLIV-275/2012/49, ietvaros JNP/2014/23 20.03.2014 Biedrība „Sēļu pūrs” 6775,20 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 31.03.2014. plkst.10.00 07.04.2014. līdz 31.10.2014.

Lēmums

Līgums

Āra trenažieru un gultu iegāde projekta „Bērnu nometņu esošās infrastruktūras uzlabošana Jēkabpils novada Zasā” ietvaros JNP/2014/22/ELFLA 14.03.2014 1.daļa – SIA „ZE Projekti”;2.daļa – SIA „Ritmeks” 1.daļa – 2674,00; 2.daļa – 1800,00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 25.03.2014. plkst.12.00 3 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

Remontdarbu pakalpojumu sniegšana Jēkabpils novada Ābeļu pagastā JNP/2014/21 13.03.2014 IK „ZUBOVS” 336,27 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 27.03.2014. plkst.12.00 1 gads no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums

Līgums

Jēkabpils novada Leimaņu pagasta bibliotēkas iekštelpu remonts JNP/2014/20 10.03.2014 SIA „BūvMax” 17598,76

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 21.03.2014. plkst.12.00

Līdz 01.08.2014.

Lēmums

Līgums

Būvniecība projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Dubultu ciemā” ietvaros JNP/2014/19/ERAF 27.02.2014 SIA “Siltumkomforts” 125589,42

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 17.03.2014. plkst.12.00

5 (pieci) mēneši no būvatļaujas saņemšanas

Lēmums

Līgums

Līgums izbeigts

Jēkabpils novada pašvaldībasautoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2014.gada vasaras periodā JNP/2014/18 27.02.2014 1.daļa – SIA „MIKOR”;2.daļa – SIA „MIKOR”;3.daļa – SIA „MIKOR”;4.daļa – SIA „MIKOR”;5.daļa – SIA „MIKOR”;6.daļa – SIA „MIKOR”;7.daļa – SIA „MIKOR”;8.daļa – SIA „MIKOR”;9.daļa – SIA „Ošukalns”;10.daļa – SIA „MIKOR”;11.daļa – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”;12.daļa – ZS „Kalnāres”;13.daļa – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”;14.daļa – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”;15.daļa – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”;16.daļa – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”;17.daļa – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”. 1.daļa – 3465,41; 2.daļa – 1347,58; 3.daļa – 5651,30; 4.daļa – 2861,05; 5.daļa – 2458,94; 6.daļa – 4099,04; 7.daļa – 3393,87; 8.daļa – 139755,00 9.daļa – 4025,00; 10.daļa – 9965,80; 11.daļa – 1646,44; 12.daļa – 392,33; 13.daļa – 2555,57; 14.daļa – 1350,75; 15.daļa – 1160,91; 16.daļa – 1853,62; 17.daļa – 1534,74.

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 11.03.2014. plkst.11.00

no 01.04.2014. līdz 31.03.2015.

Lēmums

Līgums Nr.1

Līgums Nr.2

Līgums Nr.3

Līgums Nr.4

Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Rubenes pagasta Slates ciemā” ietvaros JNP/2014/17/ERAF 27.02.2014 PĀRTRAUKTS

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 17.03.2014. plkst.12.00

5 (pieci) mēneši no būvatļaujas saņemšanas

Lēmums

Etnogrāfiskās klēts celtniecība projekta „Klēts – latviskās dzīvesziņas krātuve” ietvaros JNP/2014/16/ELFLA 25.02.2014 SIA „LK Holding” 17490,09

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 10.03.2014. plkst.12.00

5 mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas Lēmums
Līgums
Datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras piegāde Jēkabpils novada pašvaldības (administrācijas) vajadzībām JNP/2014/15 17.02.2014 1.daļa – SIA „LP-Risinājumi”;2.daļa – SIA „PRINT & SERVISS”;3.daļa – SIA „ATEA”;4.daļa – SIA „ATEA”;5.daļa – SIA „LP-Risinājumi” 1.daļa – 12700,00;2.daļa – 1130,00;3.daļa – 2436,33;4.daļa – 414,18;5.daļa – 2290,00

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 28.02.2014. plkst.10.00

5 darba dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas

Lēmums nr.1

Lēmums nr.2

Līgums nr.1

Līgums nr.2

Līgums nr.3

Līgums nr.4

Degvielas piegāde Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2014/14 11.02.2014 SIA „RNS-D” 23197,00

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 24.02.2014. plkst.12.00

No 01.03.2014. līdz 28.02.2015.

Lēmums


Līgums

Degvielas piegāde Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2014/13 11.02.2014 SIA „Siliņi” 12073,60

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 24.02.2014. plkst.12.00

No 12.03.2014. līdz 11.03.2015. Lēmums


Līgums

Degvielas piegāde Jēkabpils novada Leimaņu pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2014/12 11.02.2014 SIA „LUKoil Baltija R” 6904,90

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 24.02.2014. plkst.12.00

No 01.03.2014. līdz 28.02.2015.

Lēmums


Līgums

Degvielas piegāde Jēkabpils novada Kalna pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2014/11 11.02.2014 AS „VIRŠI-A” 6840,50

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 24.02.2014. plkst.12.00

No 01.03.2014. līdz 28.02.2015.

Lēmums


Līgums

Degvielas piegāde Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2014/10 11.02.2014 AS „VIRŠI-A” 9437,00

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 24.02.2014. plkst.12.00

No 01.03.2014. līdz 28.02.2015.

Lēmums


Līgums

Degvielas piegāde Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2014/9 11.02.2014 AS „VIRŠI-A” 7861,50

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 24.02.2014. plkst.12.00

No 01.03.2014. līdz 28.02.2015.

Lēmums


Līgums

Degvielas piegāde Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2014/8 11.02.2014 AS „VIRŠI-A” 14670,00

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 24.02.2014. plkst.12.00

No 01.03.2014. līdz 28.02.2015.

Lēmums


Līgums

Degvielas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības (administrācijas) vajadzībām JNP/2014/7 11.02.2014 AS „VIRŠI-A” 16800,00

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 24.02.2014. plkst.12.00

No 01.03.2014. līdz 28.02.2015.

Lēmums


Līgums

Etnogrāfiskās klēts celtniecība projekta „Klēts – latviskās dzīvesziņas krātuve” ietvaros JNP/2014/6/ELFLA 30.01.2014 PĀRTRAUKTS

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 10.02.2014. plkst.12.00

No 15.03.2014. līdz 01.09.2014.

Lēmums

Marķētas (kurināmas) degvielas piegāde Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2014/5 16.01.2014 AS „VIRŠI-A” EUR 7434,00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 28.01.2014. plkst.12.00

No 05.02.2014. līdz 04.02.2015. Lēmums
Līgums
Malkas piegāde Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadam JNP/2014/4 16.01.2014 1.-2.daļa SIA „DLLA” 1.daļa: EUR 23220,00 (bez PVN)2.daļa: EUR 2322,00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 28.01.2014. plkst.12.00

No 01.03.2014. līdz 01.10.2014. Lēmums
Līgums
Lietotas vieglās pasažieru automašīnas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām JNP/2014/3 15.01.2014 Gints Seglins EUR 6065,00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 28.01.2014. plkst.12.00

17.02.2014

Lēmums


Līgums

Malkas piegāde Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadam JNP/2014/2 09.01.2014 1.-6.daļa: SIA „DĀLDERIS IP” 1.daļa: EUR 718,00 (bez PVN)2.daļa: EUR 2237,00 (bez PVN)3.daļa: EUR 2237,50 (bez PVN)4.daļa: EUR 2148,00 (bez PVN)5.daļa: EUR 179,00 (bez PVN)6.daļa: EUR 268,00 (bez PVN)

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 21.01.2014. plkst.12.00

No 01.02.2014. līdz 01.04.2014. Lēmums
Līgums

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Mežvijas”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, telpu grupas vienkāršota rekonstrukcija par sociāliem dzīvokļiem

JNP/2014/1 09.01.2014 SIA „LC būve” 163773,11

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 14.02.2014. plkst.11.00

Iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 03.03.2014. plkst.11.00

01.08.2015 Lēmums

2013

Kokskaidu granulu iegāde Zasas pagasta pārvaldei JNP/2013/44 20.11.2013 SIA “LATGRAN” LVL 8370,00 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 02.12.2013.plkst.12.00 10.12.2013 līdz 30.04.2014 Lēmums
Līgums
Ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana un tehniskā apkope Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2013/43 06.11.2013 SIA “WATEX” LVL 5240,00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 20.11.2013.plkst.10.00 20.12.2015 Lēmums
Līgums
Jēkabpils novada informatīvā izdevuma „Ļaudis un darbi” iespiešana 2014.gadā JNP/2013/42 30.10.2013 SIA „Erante” LVL 3850,00 Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 11.11.2013.plkst.12.00 01.01.2014-31.12.2014 Lēmums
Līgums
Kokskaidu granulu iegāde Zasas pagasta pārvaldei JNP/2013/41 22.10.2013 Izbeigts Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 04.11.2013.plkst.12.00 20.11.2013-30.04.2014 Lēmums
Kokskaidu granulu iegāde Zasas pagasta pārvaldei JNP/2013/40 11.10.2013 Izbeigts Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 22.10.2013.plkst.11.00 01.11.2013-30.04.2014 Lēmums
Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2013/2014.gada ziemas periodā JNP/2013/39 07.10.2013 1.daļa –ZS „Upmaļi”;
2.daļa – ZS „Kalnāres”; 3.daļa – ZS „Dzelmes”; 4.daļa – ZS „Straumītes”; 5.daļa – SIA „Sēlija”
6.daļa – SIA „Links” un ZS „Dziļgrāvji”; 7.daļa – SIA „Sters;

Cena LVL (bez PVN) par 1 pārgājiena km: 1.daļa – LVL 3,00 ; 2.daļa – LVL 3,90; 3.daļa – LVL 2,20; 4.daļa – LVL 3,50; 5.daļa – LVL 4,44; 6.daļa – LVL 3,48 un LVL 3,50;
7.daļa – LVL 4,48

Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab. līdz 18.10.2013.plkst.11.00 sk. Nolikumu Nolikums
Lēmums
Lēmums2
Lēmums3
Līgums
Līgums nr2
Līgums nr3
Līgums nr4
Līgums nr5
Līgums nr6
Līgums nr7
Līgums nr8
Tehniskā projekta „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA JĒKABPILS NOVADA RUBENES PAGASTA SLATES CIEMĀ” izstrāde JNP/2013/38/ERAF 29.08.2013 SIA „C PROJEKTI” LVL 1804,00 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 09.09.2013.plkst.12.00 4 mēneši Nolikums
TEP
Lēmums
Līgums
Tehniskā projekta „ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA JĒKABPILS NOVADA KALNA PAGASTA DUBULTU CIEMĀ” izstrāde JNP/2013/37/ERAF 22.08.2013 SIA „BELSS” LVL 2475,00 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 3.09.2013.plkst.12.00 4 mēneši Nolikums
TEP
Jautājumi un atbildes
Lēmums
Līgums
Zasas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā renovācija, Zasas vidusskolas jumta vienkāršotā renovācija, Zasas vidusskolas un Zasas vidusskolas sporta zāles apkures rekonstrukcija/apkures katlu maiņa, siltumapgādes tīklu rekonstrukcija JNP/2013/36/KPFI 22.08.2013 1.daļa – SIA „LC būve”
2.daļa – SIA „LC būve”
3.daļa – pārtraukts
1.daļa – 129724,39 LVL2.daļa – 28995,89 LVL Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 30.09.2013.plkst.11.00 ne vēlāk kā līdz 2014.gada 15.maijam Nolikums
Tāme1
Tāme2
Tāme3
TP
Lēmums
Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu Nr.1-12 Kuplejas – Rūķīši uzturēšanas darbu veikšanu JNP/2013/35 02.08.2013 SIA „Mikor” LVL 12658,21 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 13.08.2013.plkst.12.00 līdz 15.10.2013 Nolikums
Tāme
Lēmums
Līgums
Rubeņu kapsētas kapličas būvniecība JNP/2013/34 26.07.2013 SIA „J-BŪVE” LVL 57 176,55 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 06.08.2013.plkst.12.00 Ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.augustam Nolikums
Tāme
TP
Lēmums
Marķētas (kurināmas) degvielas piegāde Jēkabpils novada Ābelu pamatskolas sporta zāles apkures nodrošināšanai 2013./2014. gada sezonā JNP/2013/33 18.07.2013 AS “VIRŠI-A” LVL 7128,00 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 29.07.2013.plkst.12.00 2013.gada 2.septembris – 2014.gada 1.septembris Nolikums
Lēmums
Par pārtikas piegādi Jēkabpils novada Rubeņu pamatskolai 2013./2014.mācību gadā JNP/2013/32 05.07.2013 1.daļa – SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” 2.daļa – SIA “Tukuma piens” 3.daļa – SIA “Dona” 4.daļa – 5.daļa – 6.daļa – SIA “Futurus Food” 1.daļa – 1657,95 Ls
2.daļa – 1975,60 Ls
3.daļa – 438,80Ls 4.daļa –
5.daļa –
6.daļa – 858,56 Ls
Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 17.07.2013.plkst.12.00 2013.gada 1.augusta – 2014.gada 31.jūlijam. Nolikums
Rubeņu kapsētas kapličas būvniecība JNP/2013/31 05.07.2013 Pārtraukts! Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 17.07.2013.plkst.12.00 Ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.augustam Nolikums
Tāme
TP
Lēmums
Siltumtrašu rekonstrukcija Jēkabpils novada Zasas pagasta Zasas ciemā JNP/2013/30 17.07.2013 SIA PRO DEV un SIA NEWCOM Construction LVL 53363.43 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 15.07.2013.plkst.12.00 2013.gada 1.oktobris Nolikums
Tāme
Grozījumi
TP
Lēmums
Par pārtikas piegādi Jēkabpils novada Zasas pagasta Zasas vidusskolai 2013./2014.mācību gadā JNP/2013/29 02.07.2013 1.daļa – SIA “Forevers”
2.daļa – AS “Lazdonas piensaimnieks” 3.daļa – SIA “Dona”
4.daļa – ZS “Cielavas”
5.daļa –
6.daļa – SIA “Futurus Food”
1.daļa – 3335,40 Ls
2.daļa – 2265,00 Ls
3.daļa – 1748,25 Ls
4.daļa – 907,00 Ls
5.daļa –
6.daļa – 1603,17 Ls
Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 15.07.2013.plkst.12.00 No 2013.gada 1.augusta – 2014.gada 31.jūlijam Nolikums
Lēmums (I)
Lēmums (II)
Lēmums (III)
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jēkabpils novada Ābeļu pamatskolā JNP/2013/28 25.06.2013 IK BĪRIŅI L.S. Vienas ēdienreizes cena LVL 0.91 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 10.07.2013.plkst.11.00 3 gadi Nolikums
Lēmums
Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā” JNP/2013/27/ERAF 17.06.2013 SIA „Vide un būve” LVL 1389.00 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 01.07.2013.plkst.11.00 Līdz nodošanai ekspluatācijā Lēmums
Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbiem „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā” JNP/2013/26/ERAF 28.05.2013 Pārtraukts! Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 17.06.2013.plkst.11.00 Skatīt nolikumā Nolikums
Lēmums
Ābeļu pagasta pamatskolas telpu un labierīcību remontdarbi JNP/2013/25 22.05.2013 SIA Idegra LVL 12780,37 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 3.06.2013.plkst.12.00 22.08.2013 Lēmums
Tāme
Nolikums
Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā JNP/2013/24/ERAF 17.05.2013 SIA „Ventars” LVL 137865.77 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 17.06.2013.plkst.11.00 5 mēneši Lēmums
Drenāžas ierīkošana un teritorijas labiekārtošana Kalna kultūras namam „Zītari” JNP/2013/23 15.05.2013 SIA RAMDA C LVL 14 309,06 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 27.05.2013.plkst.11.00 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas Lēmums
Zasas vidusskolas pamatu hidroizolācijas atjaunošana un pagraba ventilācijas ierīkošana JNP/2013/22 15.05.2013 SIA RAMDA C LVL 35 519,71 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 27.05.2013.plkst.11.00 23.08.2013 Lēmums
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jēkabpils novada Ābeļu pamatskolā JNP/2013/21 Pārtraukts! Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 22.04.2013.plkst.11.00 3 gadi Protokols
iepirkums tiek veikts saskaņā ar PIL 8.panta 7.daļu, PIL 2.pielikuma “B”daļu
Ābeļu pagasta sporta centra aprīkojuma uzlabošana-trenažieru un elektroniskās sistēmas iegāde JNP/2013/20/ELFLA 05.04.2013 SIA SPORTA TEHNOLOĢIJAS LVL 3499,64 (bez PVN) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 18.04.2013.plkst.11.00 30 darba dienas no līguma noslēgšanas dienas Nolikums
Līgums ar uzvarētāju tiks slēgts, ja tiks apstiprināts projekts LEADER projektu konkursā
Lēmums
Līgums
Par Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 2013.gada vasaras periodā JNP/2013/19 04.04.2013 1.) AS “Latvijas autoceļu uzturētājs”;2.) Dunavas pagasta A.Stankeviča zemnieku saimniecība Dzelmes;3) Rubenes pagasta Graudiņa zemnieku saimniecība DZIĻGRĀVJI 1.) AS “Latvijas autoceļu uzturētājs”-kopējā līgumcena LVL 58708,26 (BEZ PVN);2.) Dunavas pagasta A.Stankeviča zemnieku saimniecība Dzelmes – kopējā līgumcena LVL 620.73 (BEZ PVN);3) Rubenes pagasta Graudiņa zemnieku saimniecība DZIĻGRĀVJI -kopējā līgumcena LVL 666.08 (BEZ PVN); Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 18.04.2013.plkst.11.00 31.12.2013 Nolikums
Lēmums
Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība “Siltumtrašu rekonstrukcija Jēkabpils novada Zasas pagasta Zasas ciemā.” JNP/2013/18 04.04.2013 AS Komunālprojekts LVL 2950.00 (bez PVN) – tehniskās dokumentācijas izstrāde, un LVL 650.00 (bez PVN) – projekta autoruzraudzība Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 18.04.2013.plkst.11.00 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas Nolikums
Jautājumi un atbildes
Lēmums
Jēkabpils novada Zasas vidusskolas ēku vienkāršotās renovācijas apliecinājumu karšu izstrāde un tehniskā projekta apkures katlu maiņai pret granulu konteineru ar kurināmā novietni un jaunu siltumapgādes tīklu izbūvi JNP/2013/17 14.03.2013 SIA „BM-projekts” LVL 4100,00 (bez PVN) kopējo punktu skaitu – 86,67 (samn. izdevīgākais piedāvājums) Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 15.04.2013.plkst.13.00 minimālais – 20 dienas Nolikums
Lēmums
Jēkabpils novada Zasas vidusskolas ēku vienkāršotās renovācijas apliecinājumu karšu izstrāde un tehniskā projekta izstrāde apkures katlu maiņai pret granulu konteineru ar kurināmā novietni un jaunu siltumapgādes tīklu izbūvi JNP/2013/16 14.03.2013 Pārtraukts!
Iepirkumu komisija konstatēja kļūdas iepirkumu dokumentācijā.
Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 27.03.2013.plkst.13.00 minimālais – 20 dienas Protokols
Ekspertu piesaiste ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei JNP/2013/15/ESF 13.03.2013 SIA Reģionālie projekti 2412 Ls Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 27.03.2013.plkst.13.00 2013.gada 30.septembris Instrukcija
Lēmums
Datortehnikas iegāde JNP/2013/14 11.03.2013 AS Capital 2857.73 Ls Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 22.03.2013.plkst.13.00 1 mēnesis Instrukcija
Lēmums
Būvuzraudzība “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju “Starenieki”, “Siliņi”, “Sīpulāni”, Prūsāni” rekultivācijai Jēkabpils novadā”. JNP/2013/13/KF 28.02.2013 SIA “K-RDB 1485,80 Ls Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 13.03.2013.plkst.12.00 5 mēneši no Būvdarbu uzsākšanas Instrukcija
Lēmums
Degvielas piegāde Jēkabpils novada Kalna pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2013/12 15.02.2013 SIA “LUKoil Baltija R” 95E-0,750Ls Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 26.02.2013.plkst.12.00 2013.gada 1. marts – 2014.gada 28.februāris Nolikums
Lēmums
Degvielas piegāde Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2013/11 15.02.2013 AS “Virši-A” 95E – 0.755 Ls DD- 0.748 Ls Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 26.02.2013.plkst.12.00 2013.gada 1. marts – 2014.gada 28.februāris Nolikums
Lēmums
Degvielas piegāde Jēkabpils novada domes vajadzībām JNP/2013/10 15.02.2013 AS “Virši-A” 95E – 0.755 Ls

DD – 0.748Ls
Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 26.02.2013.plkst.12.00 2013.gada 1. marts – 2014.gada 28.februāris Nolikums
Lēmums
Degvielas piegāde Jēkabpils novada Leimaņu pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2013/9 15.02.2013 SIA “LUKoil Baltija R” 95E-0,750Ls

DD-0.751 Ls
Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 26.02.2013.plkst.12.00 2013.gada 1. marts – 2014.gada 28.februāris Nolikums
Lēmums
Degvielas piegāde Jēkabpils novada Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2013/8 15.02.2013 SIA “RNS-D” 95E-0,769Ls

DD-0.762 Ls
Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 26.02.2013.plkst.12.00 2013.gada 1. marts – 2014.gada 28.februāris Nolikums
Lēmums
Degvielas piegāde Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2013/7 15.02.2013 SIA “Siliņi” 95E – 0.794 Ls DD – 0.787 Ls Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 26.02.2013.plkst.12.00 2013.gada 1. marts – 2014.gada 28.februāris Nolikums
Lēmums
Degvielas piegāde Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2013/6 15.02.2013 AS “Virši-A” 95E – 0.755 Ls

DD – 0.748 Ls
Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 26.02.2013.plkst.12.00 2013.gada 1. marts – 2014.gada 28.februāris Nolikums
Lēmums
Degvielas piegāde Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldes vajadzībām JNP/2013/5 15.02.2013 AS “Virši-A” 95E – 0.755 Ls

DD – 0.748 Ls
Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, 1.st., 2.kab.līdz 26.02.2013.plkst.12.00 2013.gada 1. marts – 2014.gada 28.februāris Nolikums
Lēmums
“Malkas piegāde Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes vajadzībām 2013.gadam” JNP/2013/4 04.02.2013 SIA Indāres 13,95 Ls par 1kub.m Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202 līdz
2013.gada 15.februārim plkst.14.00
līdz 2013.gada 1.maijam 700 m3, atlikusī daļa līdz 2013.gada 1.oktobrim Nolikums
Rezultāti
Sarunu procedūra “Jēkabpils novada pašvaldībā izmantojamās grāmatvedības un komunālo maksājumu, nekustamā īpašuma administrēšanas, sociālo pabalstu administrēšanas un nekustamā īpašuma nomas administrēšanas sistēmu programmatūras piemērošana pārejai uz Eiro”. JNP/2013/3 22.02.2013 SIA “ZZ dats” 3000ls Piedāvājumu iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202 01.10.2013 Pamatojums
Lēmums
Ūdenssaimneicības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā JNP/2013/2/ERAF 30.01.2013 Iepirkums pārtraukts finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, līdz
2013.gada 13.martam plkst.14.00
5 mēneši Lēmums
Malkas piegāde Jēkabpils novada Rubenes pagasta pārvaldes vajadzībām 2013.gadam JNP/2013/1 10.01.2013 SIA “Dālderis IP” 12,00 par 1 kub.m. Kopējā līguma summa: 5760 Ls Piedāvājumus iesniegt Jēkabpils novada pašvaldībā Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202, līdz
24.01.2013.plkst.12.00
No 01.02.2013.-01.04.2013. Nolikums
Lēmums