Statistika

Kopš 2013. gada 1. janvāra visas dzimtsarakstu nodaļas civilstāvokļa aktus reģistrē un datus sinhronizē vienotā valsts civilstāvokļa aktu reģistrā– Civilstāvokļa Aktu Reģistrācijas Informācijas Sistēmā (turpmāk – CARIS). Strādājot ar CARIS, kas ir Iedzīvotāju reģistra apakšsistēma, jauninājums ir tāds, ka reģistrējot jebkura veida civilstāvokļa aktu, sistēma pati automātiski piešķir reģistra numuru, civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta (laulības, dzimšanas un miršanas apliecības) numuru un jaundzimušajam piešķir personas kodu.

Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā 2015. gadā reģistrētas 11 laulības ,tai skaitā, 3 noslēgtas baznīcā. Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 33 dzimšanas (21 meitene un 12 zēni). Miršanas reģistra ieraksti ir izdarīti 61. Salīdzinot 2015. gadu ar iepriekšējo gadu, laulības ir bijušas 2015. gadā vairāk nekā 2014.gadā. Dzimšanas reģistra ierakstu 2015. gadā sastādīts vairāk, bet miršanas reģistra ierakstu – mazāk. Izpētot Iedzīvotāju reģistrā esošo informāciju par sastādītajiem civilstāvokļa aktu reģistriem, par Jēkabpils novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, jāatzīst, ka kopumā mirstības rādītāji samazinājušies, bet dzimstības līmenis palicis nemainīgs.

grafika

Pēc Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 05.01.2015., Jēkabpils novadā deklarēti 5188 iedzīvotāji. Salīdzinot rādītājus ar šo gadu- 2016., jāsecina, ka iedzīvotāju skaits strauji sarūk, un, neskatoties uz mirstības samazināšanos, Jēkabpils novadā 2016. gadā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 119 cilvēku. Iedzīvotāju skaita samazināšanās Jēkabpils novadā joprojām ir saistīta ar iedzīvotāju došanos uz ārzemēm un deklarēšanos citu pašvaldību administratīvajās teritorijās.

Iedzīvotāju skaits Jēkabpils novadā uz 01.01.2016.

Pagasts

Iedzīvotāju skaits

Uz 05.01.2015.

Iedzīvotāju skaits

Uz 01.01.2016.

Dabiskais pieaugums
Ābeļu pagasts 940 930 -10
Dignājas pagasts 523 520 -3
Dunavas pagasts 670 643 -27
Kalna pagasts 607 590 -17
Leimaņu pagasts 517 491 -26
Rubenes pagasts 1021 1002 -19
Zasas pagasts 910 893 -17
KOPĀ 5188 5069 -119

Informāciju sagatavoja Alda Beinaroviča

Pēc PMLP datiem uz 01.01.2016.