Eiropas atbalsts vistrūcīgākajām personām

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros 2015. gada aprīlī tika uzsākta pārtikas preču komplektu piegāde uz vairāk kā 450 atbalsta komplektu izdales vietām visā Latvijā.

Partnerorganizāciju, kas nodrošina pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali un papildpasākumu īstenošanu, saraksts pieejams Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā www.sif.gov.lv sadaļā “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”> “Partnerorganizācijas”. Sadaļā “Atbalsta vietas” pakāpeniski tiks publicētas visas izdales vietu adreses un to darba laiki.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros saņemt pārtikas preču komplektu, kā arī piedalīties papildpasākumos var tikai trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, balstoties uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 18 gadiem) un individuālos mācības piederumus vai skolas somas (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem).

Pārtikas preču komplektu izdale mērķa grupai tika uzsākta ar 2015. gada 5.maiju. Higiēnas un saimniecības preču komplektu izdale uzsākta ar 2015. gada jūniju. Mācību piederumu komplektu (vai skolas somas) izdale uzsākta 2015. gada vasarā.

***

Fonda atbalsta komplektus var saņemt tikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības sociālais dienests izdevis:

A)  izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam,

B)   izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.

Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.

 

Atbalsta komplektu katrai personai partnerorganizācija var izsniegt tikai par tekošo mēnesi (nevar izsniegt par iepriekšējo mēnesi, nevar par nākamo mēnesi).

Pārtikas preču komplekts Higiēnas un saimniecības preču komplekts Individuālo mācību piederumu komplekti vai skolas soma
Izziņa uz 1 mēnesi 1 paka katrai personai 1 paka katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus Viens komplekts vai skolas soma kalendārā gada ietvaros katram bērnam vecumā no 5-16
Izziņa uz 3 mēnešiem Kopā 2 pakas katrai personai uz izziņas periodu Kopā 1 paka uz izziņas periodu katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus
Izziņa uz 6 mēnešiem Kopā 4 pakas katrai personai uz izziņas periodu Kopā 2 pakas uz izziņas periodu katram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Sabiedrības integrācijas fonda Struktūrfondu uzraudzības nodaļas vadītāju Eviju Kleinu, 67078175, evija.kleina@sif.gov.lv, vai vadītājas vietnieci Guntu Landsmani, 67078179, gunta.landsmane@sif.gov.lv.

 

***

No 2015. gada 20. novembra pieejama jauna interneta mājaslapa http://atbalstapakas.lv . Tā izstrādāta ar mērķi lietotājiem draudzīgā vidē sniegt informāciju par aktualitātēm Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros;

Informācija par atbalsta paku izdales vietu adresēm un izdales laikiem Jēkabpils novadā

pakas_tabula
Spied uz tabulas, lai skatītu to lielāku

Informācija par SIF finansētajiem, Daudzbērnu ģimeņu apvienības organizētajiem pasākumiem

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmā „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām” ietvaros reizi ceturksnī Jēkabpils novadā tiek organizēti Izglītojoši un motivējoši semināri un pasākumi:

Jēkabpils novadā jau norisinājušies divi šāda veida informatīvi un izglītojoši pasākumi. Pirmais norisinājās 09.09.2015. Zasas pagastā. Seminārs trūcīgajām personām par darbā iestāšanās iespējām Jēkabpils  apkaimē. Tika apskatīti jautājumi par pieejamajām vakancēm, iestādēm, kas sniedz konsultācijas, nepieciešamajiem dokumentiem u.c. jautājumi. Semināru apmeklēja 21 personas.

Otrais pasākums norisinājās 15.12.2015. Rubenes pagastā. Semināra tēma bija “Drošāka rītdiena”, kurā tika sniegta informācija par palīdzības dienestiem, rīcības plānu un pirmās palīdzības sniegšanu dažādās situācijās.
Trešais pasākums norisināsies 29.03.2016. Zasas pagasta, “Astrās”. Semināra tēma- “Stress un tā pārvarēšana” Vairāk informācijas: http://jekabpilsnovads.lv/?p=9124 .