2015.g. atskaites

[collapse id=”collapse_912″]
[citem title=”Kultūras nami” id=”citem_6″ parent=”collapse_912″]
wordico Pārskats par Ābeļu tautas nama darbību 2015. gadā

Pārskats par Dunavas kultūras nama darbību 2015.g.

Pārskats par Rubenes kultūras nama darbību 2015.g.

Pārskats par kultūras darbību novadā 2015.g.

Pārskats par Kalna kultūras nama darbību 2015.g.

[/citem]
[citem title=”Skolas” id=”citem_91″ parent=”collapse_912″]
wordico

Pārskats par Dignājas pamatskolas darbību 2015. gadā

Pārskats par Rubenes pamatskolas darbību 2015. gadā

Pārskats par Zasas vidusskolas darbību 2015. gadā

Pārskats par Dunavas pamatskolas darbību 2015. gadā

[/citem]
[citem title=”Bibliotēkas” id=”citem_67″ parent=”collapse_912″]
wordico

Pārskats par Leimaņu bibliotēkas darbību 2015.gadā

Pārskats par Kalna pagasta bibliotēkas darbību 2015.gadā

Pārskats par Rubenes pagasta bibliotēkas darbību 2015.gadā

Pārskats par Liepu bibliotēkas darbību 2015.gadā

Pārskats par Tadenavas bibliotēkas darbību 2015.gadā

Pārskats par Mežzemes bibliotēkas darbību 2015.gadā

Pārskats par Slates bibliotēkas darbību 2015. gadā

Pārskats par Ābeļu bibliotēkas darbību 2015. gadā

Pārskats par Dignājas bibliotēkas darbību 2015. gadā

Pārskats par Dunavas bibliotēkas darbību 2015. gadā

[/citem]
[citem title=”Pārvaldes un administrācija” id=”citem_8″ parent=”collapse_912″]
wordico

Vadības ziņojums par darbību 2015. gadā

[/citem]
[/collapse]