Sociālās aprūpes nams “Mežvijas”

Sociālās aprūpes nams “Mežvijas”

IMG_9321

Adrese:  “Mežvijas”, Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223.

Sociālās aprūpes nams „Mežvijas” ir Jēkabpils novada  Sociālā dienesta struktūrvienība, kas nodrošina Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarētu pensijas vecuma vecu, vientuļu personu, II un III grupas invalīdu  aprūpi, kā arī nodrošina viņus ar pastāvīgu dzīves vietu. (Pielikumā “Mežvijas”nolikums)

Iesniedzamie dokumenti
1.Personas  iesniegums.

2. Pase.

3.Ģimenes ārsta medicīniskā izziņa (medicīnas dokumentācijas veidlapa Nr. 087/u).

4.Veselības un darbnespējas ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegta invaliditātes izziņas kopija (personām ar invaliditāti);

5. Iztikas līdzekļu deklarācija.

 

Klientus nodrošinām ar:

  • dzīvošanu vienvietīgās labiekārtotās istabiņās;
    • sociālo aprūpi, mājas un drošības sajūtu, darbinieku uzmanību, iespēju kontaktēties savā starpā un rast jaunus draugus;
    • pilnvērtīgu trīsreizēju ēdināšanu;
    • ģimenes ārsta pakalpojumiem
    • nepieciešamiem tehniskiem palīglīdzekļiem, atbilstoši funkcionālajam stāvoklim – ratiņiem, staigulīšiem un izpalīdzīgām aprūpētāju rokām, lai tiktu galā ar pašaprūpi, piedalītos pasākumos un nodarbībās un dodoties pastaigās;

 

Pakalpojumu izmaksas:

Par pārtiku 1 personai dienā EUR 3,00
 Par sociālo aprūpi mēnesī EUR 28.46
Komunālie maksājumi mēnesī, t.sk. īre, ūdens un kanalizācija, elektrība, apkure. EUR 18 – 25

 

Saziņai:

Amats Vārds,Uzvārds Telefons E-pasts
Sociālā dienesta vadītāja Larisa Zeltiņa 65220735 29344339 larisa.zeltina@jekabpilsnovads.lv
“’Mežvijas” vadītājs Kaspars Vaišlis 26558814 kaspars.vaislis@jekabpilsnovads.lv
Aprūpētāji 65229704

 

Attēli:

IMG_9504 IMG_9323 GOPR0250 IMG_0342 Mežvijas_23.03.2015 (23) Mežvijas_23.03.2015 (33)

K.Sēļa foto