NVO Ziņas

Pieejams finansiāls atbalsts ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

Uzņēmējiem, izglītības un ārstniecības iestādēm, kā arī kultūras institūcijām pieejams finansiāls atbalsts ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” piektās kārtas ietvaros. [..lasīt-->]

Izsludināti projektu konkursi nevalstiskajām organizācijām Vides politikas pamatnostādņu īstenošanai

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija izsludina projektu konkursus vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” sadarbības projektu starp NVO un vides institūcijām Vides politikas pamatnostādņu īstenošanai. Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sadarbības projektu īstenošanu starp nevalstiskajām organizācijām un vides institūcijām Vides politikas pamatnostādnēs 2014-2020. gadam noteikto rīcības mērķu īstenošanai. Projektu konkursā var piedalīties Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, par sadarbības partneri piesaistot vides institūciju. [..lasīt-->]

Biedrība ”Ūdenszīmes” rīko pasākumus

Maija mēnesī  biedrība organizē šādus pasākumus: 9. maijā plkst. 10:00  Kaldabruņas skolā  –  Divas radošās nodarbības:  Solvitas Kukles nodarbība “Dekoratīvie objekti dārzam – mirdzums un kustība” un  Jāņa Spēka nodarbība  “Apsveikuma kartiņas papīra locījumu tehnikā”. 15. maijā plkst. 10:00 Kaldabruņas skolā  – Initas Šteinbergas lekcija – nodarbība “ Dzīvžogu un augļu koku kopšana, vainagu veidošana” [..lasīt-->]

Izsludināts NVO konkursa pagarinājums

Sakarā ar to, ka, izskatot 2014. gada Jēkabpils novada NVO iniciatīvu konkursa 1. kārtas projektu pieteikumus, ir radies līdzekļu atlikums, ir izsludināts konkursa pagarinājums, un tiek pieņemti un izskatīti pēc 1. aprīļa iesniegtie pieteikumi. Tāpat arī jaunus pieteikumus līdz šī gada 30. aprīlim var iesniegt biedrības, kas 2014. gada konkursā vēl nav piedalījušās. [..lasīt-->]