Projektu jaunumi

Projekts

Jēkabpils novada pašvaldībā tiek īstenots ELFLA līdzfinansēts Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts „Radošās attīstības centra rekonstrukcija Rubenes kultūras nama ēkā” Nr.13-05-LL13-L413203-000016. Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 6741.01, no kuras 90% finanšu resursu tiek līdzfinansēti no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. [..lasīt-->]

Jēkabpils novada pašvaldība uzsākusi Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. līdzfinansētu projekta „Bringing old traditions to modern life“ īstenošanu

Jaunā projekta, nosaukums latviešu valodā ir „Veco tradīciju ieviešana modernajā dzīvē”, bet projekta īsais nosaukums angļu valodā – ”Arts and Crafts, tā identifikācijas numurs. LV-LT/2.3./LLIV-275/2012/49. Projektā darbojas pieci partneri: Šauļu reģionālās attīstības aģentūra, kas ir projekta vadošais partneris, Jēkabpils novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība, nevalstiskās organizācijas no Luokes un Tytuvenai. Projekta īstenošanas laiks 01.01.2014.-31.12.2014. Kopējais projekta budžets 180 398,28 Eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums – 163 338,54 Eiro, kas sastāda 85% no kopējām izmaksām. [..lasīt-->]

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” līdz 22. aprīlim pieņem projektu pieteikumus

BIEDRĪBA „LAUKU PARTNERĪBA SĒLIJA” izsludina atklātu sestās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu 413.pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 04.oktobra noteikumiem  Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā ”Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks – no 2014. gada  18. marta  līdz 2014. gada 22. aprīlim. [..lasīt-->]

Realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā”

Jēkabpils novada Kalna pagasta pārvalde ir ieviesusi projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā” (Id. Nr. 3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/149/026). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, un tās ir 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 263 945,94, no kurām kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 214 075,02, bet neattiecināmās EUR 49 870,92. No kopējām attiecināmajām ERAF finansējums ir EUR 181 963,76, bet pašvaldības budžeta finansējums EUR 32 111,26. [..lasīt-->]

Angļu valodas apmācība pieaugušajiem Rubenes kultūras un sporta centrā

Starptautiskā projekta „Cross border cooperation between reģions in Latvia and Romania to improve educational  offer” /COACTION/ (Pārrobežu sadarbība starp reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai) ietvaros angļu valodas apmācība Rubenes kultūras&sporta centrā ir beigusies, saņemti pirmie sertifikāti, taču konsultācijas ar pasniedzēju turpinās gan elektroniski sarakstoties gan klātienē. Kursi uzlabojuši zināšanas, pārvarēta valodas barjera un daudzi jau paspējuši pielietot valodas zināšanas ārzemēs. Kursos daudz tika runāti dialogi, iemācītas sarunvalodā nozīmīgas frāzes un vārdi. Vairākkārt atkārtojām iemācīto, jo tikai sarunājoties var veidoties teikumi. Grupa izveidojās ļoti draudzīga un saliedēta un mēs esam gatavi rudenī turpināt iesākto. Paldies kursu pasniedzējai par zināšanām, iedrošināšanu, pozitīvo gaisotni kolektīvā. Inta Tomāne, projekta darba grupas locekle [..lasīt-->]