Sveicam Mīlētāju svētkos!

Kas īsti ir Valentīna diena un kā tā radusies, ir daudz dažādu nostāstu un leģendu. Lai gan ir bijuši vairāki kristiešu mocekļi, kuriem vārds bija Valentīns, visticamāk Valentīna diena ir nosaukta par godu priesterim, kas bija moceklis aptuveni 270. gadā imperatora Klaudija II valdīšanas laikā. Saskaņā ar leģendu, priesteris rakstīja vēstules cietuma uzrauga meitai, ar kuru viņš bija sadraudzējies un kurā bija iemīlējies. Vēstules viņš esot parakstījis ar frāzi “no Tava Valentīna”. Šajos svētkos svinēja pavasara atnākšanu, tika veikti auglības rituāli, kā arī salozēja pa pāriem sievietes ar vīriešiem. Aptuveni 14. gadsimtā Svētā Valentīna diena kļuva par romantikas dienu un ieguva tradīcijas, kas vairāk līdzinās mūsdienu Svētās Valentīna dienas svinēšanas [..lasīt-->]

Realizēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā”

Jēkabpils novada Kalna pagasta pārvalde ir ieviesusi projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalas ciemā” (Id. Nr. 3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/149/026). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, un tās ir 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām. Kopējās projekta izmaksas ir EUR 263 945,94, no kurām kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 214 075,02, bet neattiecināmās EUR 49 870,92. No kopējām attiecināmajām ERAF finansējums ir EUR 181 963,76, bet pašvaldības budžeta finansējums EUR 32 111,26. [..lasīt-->]

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2014.gada februārī, martā

Ābeļu pagasts 15.02.plkst. 19.00 Tautas namā Valentīndienai veltīts koncerts „Mīlestības pinekļos…” Piedalās Ābeļu Tautas nama pašdarbības kolektīvi – VPDK „Kaupre”, sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija”, Eiropas deju kopa „Ābelietes” u.c. 15.02. plkst.21.00 Valentīndienas mīlestības ballīte kopā ar grupu „Pēc pusnakts” 22.02. plkst.13.00 Pasākums bērniem brīvā dabā „Ziemas prieki”(dažādas aktivitātes, ugunskurs, tējas vārīšana u.c. jautras izdarības) [..lasīt-->]

Uzmanību!

Sakarā ar nepastāvīgiem laika apstākļiem un gaisa temperatūras paaugstināšanos, atsākusies Jēkabpils novada autoceļu kušana. Jēkabpils novada pašvaldība brīdina, ka pēc nepieciešamības, sākot ar 17.02.2014., var tikt noteikti automašīnu kravnesības ierobežojumi vai slēgti Jēkabpils novada pašvaldībai piederošie autoceļi. Uzņēmēji, neatliekamu darbu veikšanai, kas saistīti ar regulāru meža, grants, lauksaimniecības kravu izvešanu, griezties Jēkabpils novada pašvaldībā vai attiecīgā pagasta pārvaldē, lai slēgtu vienošanos par Jēkabpils novada autoceļu izmantošanu. [..lasīt-->]