Euro tuvojas!

Eiro naudas zīmes Eiro banknotes un monētas apgrozībā tika laistas 2002. gada 1. janvārī. Patlaban eiro zonai ir pievienojušās 17 Eiropas Savienības (ES) valstis, un 332 miljoni cilvēku veic skaidrās naudas darījumus vienā un tajā pašā valūtā. 2014. gada 1. janvārī Latvija kļūs par eiro zonas 18. dalībvalsti. Visām eiro zonas valstīm ir vienādas eiro banknotes, atšķiras katras valsts emitētās monētas – tām vienas puses dizainu katra valsts izvēlas pati. [..lasīt-->]

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2013.gada decembrī

Ābeļu pagasts 02.12. plkst.10.00 Klubiņā “Bitīte” šūšanas nodarbība un gatavošanās Ziemassvētku izstādei. 09.- 20.12.Ābeļu pārvaldes telpās Ziemassvētku izstāde- tirdziņš . 14.12. plkst.19.00 Ābeļu TN pašdarbības kolektīvu, biedrības “Ābeļzieds” un rokdarbu klubiņa “Bitīte” kopīgs pasākums. Koncerts. plkst.21. 00. Atpūtas vakars 26.12. plkst.11.00 Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.Teatrāls uzvedums “Ziemassvētku jampadracis rūķa Sarmuļa mājā…” [..lasīt-->]

Jēkabpils novada kultūras pasākumi 2013.gada novembrī

Ābeļu pagasts 06.11. plkst.18.00 Lāčplēša dienas skrējiens (pie Ābeļu kapsētas) 15.11. plkst.18.00 Tautas namā  Svinīgs pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai. Apbalvošana. Koncerts. Dunavas pagasts 16.11.plkst.18.00 Tadenavas klubā dokumentāla filma  “ Četreiz katrs viens”. Ata Klimoviča, Pāvela Širova un Sandija Semjonova kopdarbs. 02.11.plkst.22.00 skolā- tradīciju zālē -Balle.Spēlē- grupa “ Starpbrīdis” 15.11.plkst.12.00 skolā- tradīciju zālē Latvijas Valsts gadadienai veltīta svinīga pēcpusdiena. 22.11.plkst.19.00 skolā –tradīciju zālē tematisks pasākums pie tējas tases “ Es dzīvoju tepat starp jums”  Viesojas- Aivars un Skaidrīte Pugači [..lasīt-->]

Baltijas ceļa vienojošais spēks

Pirms 24 gadiem – 1989.gada 23.augustā – vairāk nekā divi miljoni Baltijas iedzīvotāju no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas sadevās rokās un vismaz 15 minūtes izveidoja 600 kilometrus garu dzīvo ķēdi, kas savienoja Tallinu, Rīgu un Viļņu. Šī demonstrācija tika sarīkota, lai pievērstu Pasaules uzmanību vēsturiskajiem faktiem, no kuriem cietušas Baltijas valstis. [..lasīt-->]

Angļu valodas apmācība pieaugušajiem Rubenes kultūras un sporta centrā

Starptautiskā projekta „Cross border cooperation between reģions in Latvia and Romania to improve educational  offer” /COACTION/ (Pārrobežu sadarbība starp reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai) ietvaros angļu valodas apmācība Rubenes kultūras&sporta centrā ir beigusies, saņemti pirmie sertifikāti, taču konsultācijas ar pasniedzēju turpinās gan elektroniski sarakstoties gan klātienē. Kursi uzlabojuši zināšanas, pārvarēta valodas barjera un daudzi jau paspējuši pielietot valodas zināšanas ārzemēs. Kursos daudz tika runāti dialogi, iemācītas sarunvalodā nozīmīgas frāzes un vārdi. Vairākkārt atkārtojām iemācīto, jo tikai sarunājoties var veidoties teikumi. Grupa izveidojās ļoti draudzīga un saliedēta un mēs esam gatavi rudenī turpināt iesākto. Paldies kursu pasniedzējai par zināšanām, iedrošināšanu, pozitīvo gaisotni kolektīvā. Inta Tomāne, projekta darba grupas locekle [..lasīt-->]

Jēkabpils novada svētki 2013

26. un 27.jūlijā Jēkabpils novadā Daugavas krasta pagastos tika svinēti IV Jēkabpils novada svētki ar dažādiem pasākumiem un „ Jēkabpils novada sakoptības skates2013”  dalībnieku apbalvošanu. Šogad svētki sākās ar vēl nebijušu pasākumu mūsu novadā „ Saldumu svētkiem”, kuri notika Ābeļu estrādē. [..lasīt-->]