Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2016.gada 2.ceturksnī

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta 1. daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldībā ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem: N.p.k Vārds, uzvārds/Nosaukums Reģistrācijas Nr. 1 Jurijs Andrejevs – Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, Jēkabpils novada pašvaldībā ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem: N.p.k Vārds, uzvārds/Nosaukums Reģistrācijas Nr. 1 SIA [..lasīt-->]

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2015.gada 4.ceturksnī

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta 1. daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Jēkabpils novada pašvaldībā ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem: N.p.k Vārds, uzvārds/Nosaukums Reģistrācijas Nr. 1 Jānis Kusiņš –           [..lasīt-->]

Atjaunota infrastruktūra Zasas muižas parkā

“Meža dienas 2016.- 2018.gadā” Moto: „Kopā nākotnes mežam!”   Jēkabpils novada pašvaldība Latvijas Pašvaldību savienības un VAS “Latvijas Valsts Meži” projektā “Meža dienas” ir finansiāli atbalstīta ar piešķīrumu EUR 500,00. Darbi projektā plānoti Zasas muižas parkā. Piešķirtā finansējuma ietvaros tiek atjaunots viens no 5 tiltiņiem. Pārējo četru tiltiņu atjaunošana ir segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.Projekta īstenošanas plānā ietilpst sekojošas aktivitātes: [..lasīt-->]

Dunavā jauni ielu apgaismes ķermeņi

Dunavā augusta sākumā tika pabeigta apgaismes kabeļu trase 928 metru garumā. Projekta „Ielas apgaismojums Jēkabpils novada Dunavas pagasta Dunavas ciemā” rezultātā, tika uzstādīti 15 jauni apgaismojuma balsti ar jauniem gaismas ķermeņiem. 7 gabali ir jauni esošajos balstos uzstādīti jauni apgaismes ķermeņi (teritorijā pie skolas). Projektēšanas darbus un būvniecību veica SIA „Aviton”. [..lasīt-->]