Kultūras jaunumi

Stārķīša svētki Kaldabruņā – piektdien, 26. Augustā, pl. 12:00

“Parādīsim stārķim, kādi izskatās bērni, lai viņš zinātu, ko pavasarī atnest!” – ar šo moto piemīlīgi svētki pie bijušās Kaldabruņas skoliņas norisinās jau vairākus gadus, jo bērns taču ir vissvarīgākā lieta mūsu nākotnei  un dzīvošanai…… Stārķu pāris uz senās ēkas jumta  mitinās vairāk nekā pusgadsimtu, un pēdējos pāris gados ir uzskatāmi ņēmis vērā pamudinājumu čaklāk darboties bērnu nešanas jomā. [..lasīt-->]

Tevi aicina novadpētniecības ekspozīciju telpas Zasā

* No 30. jūlija var apskatīt fotogrāfiju izstādi “Sēlijas dižgaram Jānim Akurateram – 140” (LVM atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2016 projekta “Ceļojums pa J. Akuratera literārā mantojuma takām” ietvaros). Fotogrāfijas “stāsta” par novadnieka Jāņa Akuratera ģimeni, vecākiem, literāro darbību, latviešu strēlnieka gaitām, darbu redakcijā “Jaunākās ziņas”, laikabiedriem u. c. * Šovasar var apskatīt fotogrāfiju izstādi “Pļaujas darbi novadā – tagad un agrāk” (veltīta J. Akuratera literārajam darbam “Kalpa zēna vasara”). * Var apskatīt izstādi “Izrakstīju stipru jostu, /Apjoz’ savu tēvu zem’”. Iespēja iepazīt novada jostu izrakstītājas Valijas Flanderes darbus. Jostu raksti aizgūti no Dignājas, Sudrabkalna, Līvānu, Slates un Dunavas senajām audējām. Apskatot jostu musturus, varēs jauki pavadīt laiku pie zāļu [..lasīt-->]