NVO Ziņas

Atbalsta iniciatīvu brīvprātīgā darba attīstībai

Ar mērķi veicināt brīvprātīgā darba kā pilsoniskas sabiedrības veidošanās viena no virzieniem attīstību Vidusdaugavas reģionā biedrībā “Jēkabpils NVO resursu centrs” tika izstrādāts projekts “Brīvprātīgais darbs sabiedrības aktivitātes veicināšanai Vidusdaugavas reģionā”. Projekts ir iekļauts atbalstāmo skaitā šogad pirmo gadu realizētajā Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds”. [..lasīt-->]

Saulgriežu laiks biedrībā “Ūdenszīmes” iegaismojas ar jaunu projektu uzsākšanu

Valsts Kultūrkapitāla fonds programmā “Latvijai -100” ir apstiprinājis mūsu projektu “Latvija sienā, salā un lapās”. Projekts ir neparasts, pat provokatīvs, un kopumā tā ietvaros notiks trīs akcijas: Akcija „Siena piramīda” . Piramīdu 7 metru augstumā Kaldabruņas skolas brīvdabas teritorijā sāksim veidot jau jūlijā – tradicionālo Siena dienu laikā, Piramīdas veidošanā piedalīsies biedrības „Ūdenszīmes” biedri, vietējās kopienas iedzīvotāji, bērni un jaunieši. Šīs akcijas Latvijas kultūras vērtību  akcents – siena kaudzīte kā latviskā piramīda, Dieva zīmes simbols lauku ainavā; Ēģiptei ir savas, un mēs būvējam latvisko. Vārds, dzeja, tautasdziesma skan visur – sienā, zālē, zaros; tā ir mūsu esamības daļa.  Publiskais pasākums – „Dzeja siena piramīdā” norisināsies Dzejas dienu ietvaros, 2016. Gada [..lasīt-->]

Lauku partnerībā „Sēlija” noslēgusies pirmā jaunā perioda LEADER projektu iesniegšanas kārta

Projektu pieņemšana šī perioda LEADER konkursā noslēdzās 9.jūnijā, un kopumā ir saņemti 45 projekti. Projektu pieņemšana notika 7 no kopumā 8 stratēģijas „Lauki – vide, kur vērts dzīvot 2014. – 2020.”  rīcībās. Rīcībā „Darbs un pārticība” iesniegti 11 projekti, kas patiešām priecē, jo tās ietvaros tiek sniegts atbalsts uzņēmējdarbībai. Šīs rīcības ietvaros saimniecisko darbību vēlas attīstīt arī 3 biedrības. Objektīvu iemeslu dēļ nav iesniegts neviens projekts rīcībā “Tirgojam kopā!”, taču pārējās  rīcībās ir līdzīgs projektu skaits( 5 -9 projekti katrā), nodrošinot pieejamo līdzekļu apgūšanu un arī veselīgu konkurenci. [..lasīt-->]

Projektu konkursā “LMT Latvijai” atbalstu ieguvušas piecas Jēkabpils novada iedzīvotāju idejas

Ābeļu Tautas namā norisinājies “Latvijas Mobilā Telefona” konkursa “LMT Latvijai” Jēkabpils novada uzvarētāju paziņošanas un apbalvošanas pasākums. No 19 saņemtajām projektu idejām balsošanai tika izvirzītas 16, no kurām piecas vislielāko iedzīvotāju atbalstu guvušās idejas tiks īstenotas ar “LMT” finansējumu. [..lasīt-->]

Ar LMT atbalstu Jēkabpils novadā tiks labiekārtotas un izveidotas vietas aktīvai atpūtai

Otrdien, 7.jūnijā, Ābeļu Tautas namā svinīgi tika paziņoti un apbalvoti pieci “Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) projektu konkursa “LMT Latvijai” Jēkabpils novada uzvarētāji. Pateicoties iegūtajam finansējumam, projekta ietvaros tiks labiekārtots bērnu rotaļu laukums Brodos, radītas jaunas iespējas sportiskām aktivitātēm Dunavā, Sudrabkalnā labiekārtota atpūtas vieta, bet Dignājā izveidota atpūtas taka. Balsojumā vislielāko atbalstu guva iecere par atpūtas vietas izveidi Slates ciematā. [..lasīt-->]

Satiec savu meistaru “Rūmē”!

Ap Lieldienu laiku senie latvieši gāja putnus dzīt mežā, tad tika lietotas rakstiem izgrieztas koka šautras un svilpaunieki. Šogad 1.,2.,3. aprīlī A/C “Rūme” norisinājās ikgadējais pasākums “Satiec savu meistaru”, kurā šoreiz tika veidoti svilpaunieki. Šos māla sīkplastikas darinājumus katrs meistars veido citādi. Atšķirīgi ir svilpaunieku ārējie veidoli un arī skanējums ir dažāds. [..lasīt-->]

Zināmi Jēkabpils novada 2016. gada NVO iniciatīvu konkursa rezultāti

Ir noslēgusies šī gada Jēkabpils novada NVO iniciatīvu konkursa pieteikumu izvērtēšana. Kopā saņēmām 12 pieteikumus, kuru kopējā pieprasītā finansējuma summa sastādīja 7327,58 eiro. Konkursa mērķiem pašvaldība bija atvēlējusi 4500 eiro, tādēļ, diemžēl, nebija iespējams atbalstīt visus projektus, un daļai nācās piešķirt nedaudz samazinātu finansējumu. Rezultātā atbalstīti 10 projekti: [..lasīt-->]