Dažādi

Izsaki savu viedokli!

Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemti lēmumi domes sēdē, kas notiks šī gada 25. augustā. Iedzīvotāji līdz šī gada 24. augusta plkst. 15.00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus šādiem saistošo noteikumu projektiem: Par grozījumiem Jēkabpils novada domes saistošajos noteikumos Nr.13/2015 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jēkabpils novadā”; Par grozījumiem Jēkabpils novada domes saistošajos noteikumos Nr.13/2014 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”; Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Jēkabpils novadā Savus priekšlikumus var iesniegt elektroniski, sūtot pa e-pastu: larisa.zeltina@jekabpilsnovads.lv [..lasīt-->]

Stārķīša svētki Kaldabruņā – piektdien, 26. Augustā, pl. 12:00

“Parādīsim stārķim, kādi izskatās bērni, lai viņš zinātu, ko pavasarī atnest!” – ar šo moto piemīlīgi svētki pie bijušās Kaldabruņas skoliņas norisinās jau vairākus gadus, jo bērns taču ir vissvarīgākā lieta mūsu nākotnei  un dzīvošanai…… Stārķu pāris uz senās ēkas jumta  mitinās vairāk nekā pusgadsimtu, un pēdējos pāris gados ir uzskatāmi ņēmis vērā pamudinājumu čaklāk darboties bērnu nešanas jomā. [..lasīt-->]

9. augustā Jēkabpils un Krustpils novadiem sniegs konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk tekstā – inspekcija) Daugavpils reģiona inspektores Iveta Plone un Edīte Milevska 2016. gada 9. augustā no plkst.9.00 līdz plkst.11.00 Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, Jēkabpils novada pašvaldības sanāksmju telpā sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Jēkabpils novada un Krustpils novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie inspekcijas inspektorēm par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem. Papildus informāciju variet saņemt pa tālruņiem 65422336, 26809432 vai 26808567. Uz tikšanos Jēkabpilī! [..lasīt-->]