Lauksaimniekiem un uzņēmējiem

Informācija cūku audzētājiem

Sakarā ar Kalna pagasta (Kalna un Leimaņu pagastu robeža) teritorijā atrastajām ar Āfrikas cūku mēri inficētajām mežacūkām, visām saimniecībām, kurās tiek audzētas cūkas pārdošanai (sivēni) vai pašpatēriņam, atgādinājums – ievērot visstingrākos biodrošības pasākumus. Jēkabpils novads šobrīd (uz 22. aprīli) atrodas II ĀCM riska zonā. Šīs zonas ietvaros cūkas drīkst pārvietot  bez problēmām. Taču, ja cūkas vēlas izvest uz citu zonu (I, III vai brīvo), tad pārvadājamajām cūkām jāatbilst šādām prasībām: [..lasīt-->]

Āfrikas cūku mēra izplatīšanās

Latviju apdraud ļoti bīstama cūku infekcijas slimība – Āfrikas cūku mēris! Arī Tu vari mazināt tās izplatīšanās risku, sargāt novadu, pagastu un cūku turētāju saimniecību no slimībām, tāpēc: Iebraucot Latvijā no trešajām valstīm, nevediet dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus: gaļu un gaļas produktus, pienu un piena produktus! Tie tiks konfiscēti un nodoti iznīcināšanai! Neizvediet cūkgaļu un tās izstrādājumus no karantīnas teritorijas! Karantīnas teritorijā neievediet nezināmas izcelsmes gaļu, ja vien nav iespējams pierādīt tās izcelsmi (gaļai jābūt oriģinālajā iepakojumā, ar pievienotu pirkuma čeku)! [..lasīt-->]

Marta beigās notiks ikgadējās Jēkabpils novada iedzīvotāju sapulces

Marta beigās gaidāmas informatīvās dienas pagastos: 22.martā plkst 10.00 Rubenes pagasta pārvaldes zālē, plkst.13.00 Zasas kultūras namā, 23.martā plkst.10.00 Ābeļu pagasta pārvaldes zālē, 30.martā plkst.10.00 Leimaņu TN, plkst.13.00 Kalna pagasta Doktorāta zālē, 31.martā plkst.10.00 Dignājas pagasta pārvaldes zālē, plkst.13.00 Dunavas sab. centra zālē. Darba kārtība: Lauku atbalsta dienesta aktualitātes: lauku bloku precizēšana, platību maksājumi, elektroniskā pieteikšanās sistēma, plānotās projektu kārtas, projektu izvērtēšana- informē LAD speciālisti. Jaunākā informācija lauksaimniekiem un uzņēmējiem ( VID, VAAD, LDC, VTU, PVD)- lauku attīstības konsultante I.Sēle. Pagastu un novada aktualitātes – informē E.Meņķis, J.Subatiņš un novada pašvaldības darbinieki. Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. Jēkabpils novada pašvaldība   [..lasīt-->]

Pārnovadu uzņēmēju diena

19. martā Aizkrauklē notika piektā Pārnovadu uzņēmēju diena. Šogad dalībnieku skaits pietuvojās jau 200. Jēkabpils novada stendā bija aplūkojama Andas Svarānes keramika, SIA ,,Daugavmalas rapsis’’ dažādās eļļas, linsēklas, ziepes, Raismas Brandules pērļotās aproces, biedrības ,,Ūdenszīmes’’ darinājumi no stikla un koka , kā arī biedrības ,,Dzīves prasme’’ plašais rokdarbnieču veikums. [..lasīt-->]

Iedzīvotāji aicināti pieteikt idejas Jēkabpils novada attīstībai

“Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) projekta “LMT Latvijai” ietvaros piecu gadu laikā ir atbalstījis reģionu iedzīvotāju iniciatīvas vairāk nekā 320 tūkstošu eiro apjomā, bet šī gada atbalsts būs 64 tūkstoši eiro. LMT sadarbībā ar Jēkabpils novadu šodien, 29. februārī, izsludina pieteikšanos projektu konkursa jaunajam posmam. Iespēja iesniegt projekta ideju sava novada un novadnieku dzīves uzlabošanā ir ikvienam interesentam. “LMT kā stratēģiski svarīgs uzņēmums nodrošina plašāko 4G interneta pārklājumu visā Latvijā, ļaujot straujāk attīstīties reģioniem. Ātrgaitas interneta pieejamība veicina gan uzņēmējdarbību, gan arī plašākas atpūtas, izklaides iespējas katram iedzīvotājam. Savukārt ar projektu „LMT Latvijai” varam dot vēl papildu impulsu vietējiem darītājiem viņu ideju realizācijai. Apsveicama ir pieaugošā aktivitāte ne tikai iesniedzot projektu [..lasīt-->]

Par akciju “Esi nodarbināts laukos!”

Biedrība “Lauksaimnieku apvienība” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), Latvijas Pašvaldības savienību un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP), organizē lauksaimniecības darbu vakanču tirgus reģionālās akcijas Saldū (Jelgavas ielā 6, Saldū, Saldus sporta kompleksā, 02.04.2016, no plkst.10.00 – 14.00), Talsos (Krišjāņa Valdemāra ielā 2a, Talsos, Nodarbinātības valsts aģentūras telpās, 04.04.2016, no plkst.11.00 – 14.00), Limbažos (Vecās Sārmes iela 10, Limbaži, Nodarbinātības valsts aģentūras telpās, 04.04.2016, no plkst.10.00 – 14.00); Bauskā – Rātslaukumā 4, Bauskā, Nodarbinātības valsts aģentūras telpās, 05.04.2016, no plkst.10.00 – 14.00); Smiltenē (Gaujas ielā 1, Smiltenē – Smiltenes kultūras centrs, 06.04.2016, no plkst. 10.00 – 14.00); Madonā (Upes ielā 3, Madonā, Nodarbinātības valsts aģentūras telpas, 06.04.2016, no plkst.10.00 – [..lasīt-->]

Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju

Jēkabpils novada attīstības programma tika izstrādāta 2010.- 2011.gadā. Ir pagājuši 5 gadi kopš attīstības programmas apstiprināšanas. Daudzi uzdevumi, kas bija noteikti attīstības programmā ir jau izpildīti, citi ir zaudējuši aktualitāti, tāpēc Jēkabpils novada dome 2015.gada 23.decembrī pieņēma lēmumu Nr.317 “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācijas uzsākšanu”. Aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, kultūras un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī lēmumu pieņēmējus un citus interesentus iesaistīties attīstības programmas aktualizācijas procesā, sniedzot savus ierosinājumus par veicamajiem darbiem tuvāko 3 gadu periodā. Savus ierosinājumus par attīstības programmā noteikto prioritāšu sasniegšanu varat iesniegt, aizpildot pievienoto veidlapu. Aizpildītās veidlapas var iesniegt pagastu pārvaldēs vai [..lasīt-->]