Projektu jaunumi

Ar LMT atbalstu Jēkabpils novadā tiks labiekārtotas un izveidotas vietas aktīvai atpūtai

Otrdien, 7.jūnijā, Ābeļu Tautas namā svinīgi tika paziņoti un apbalvoti pieci “Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) projektu konkursa “LMT Latvijai” Jēkabpils novada uzvarētāji. Pateicoties iegūtajam finansējumam, projekta ietvaros tiks labiekārtots bērnu rotaļu laukums Brodos, radītas jaunas iespējas sportiskām aktivitātēm Dunavā, Sudrabkalnā labiekārtota atpūtas vieta, bet Dignājā izveidota atpūtas taka. Balsojumā vislielāko atbalstu guva iecere par atpūtas vietas izveidi Slates ciematā. [..lasīt-->]

Lauku partnerība „ Sēlija” noslēdz projekta „Aiz apvāršņa” īstenošanu

Ar 2014. gada gada 1. novembri  Lauku Partnerībā „ Sēlija” uzsākās  jauns darbības cikls – paralēli visām aktivitātēm, kas ir saistītas ar 2014. – 20120. gada attīstības stratēģijas sagatavošanu, tika īstenots projekts „ Aiz apvāršņa”. Šis projekts norisinājās līdz 2016. gada 31. martam, un tā vispārējais mērķis ir  „Uzlabot dzīves kvalitāti  maznodrošināto ģimeņu bērniem  un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.” [..lasīt-->]

Iedzīvotāji aicināti balsot par projektu īstenošanu Jēkabpils novada attīstībai

“Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) šogad izsludinātajā projektu konkursā “LMT Latvijai” sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldību saņemtas 19 projektu idejas. Sākot no pirmdienas, 9. maija, iedzīvotāji aicināti aktīvi balsot par kādu no 16 otrajā kārtā izvirzītajiem projektiem. Kopumā “LMT Latvijai” šogad saņemts rekordliels ideju skaits – 159. [..lasīt-->]

Raiņa muzeja “Tadenava” atjaunošanas projekta noslēguma publicitātes pasākums (FOTO)

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” iepriekš noteiktas projekts „Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana”, Nr. EEZLV04/INP/2013/2 Publicitātes pasākums 2016. gada 15. aprīlis no plkst. 12:30 – 15:00 Raiņa muzejs „Tadenava”, Jēkabpils novads, Dunavas pagasts Ar foto galeriju no pasākuma var iepazīties šeit >> [..lasīt-->]

Tadenavas bibliotēkā atvērts dabas lieguma „Eglone” informācijas centrs

LIFE+ projekta EREMITA MEADOWS ietvaros pabeigta dabas lieguma „Eglone” informācijas centra izveide. Aktivitātes ietvaros tika izstrādāts centra dizains, veikti remontdarbi vienā no Tadenavas bibliotēkas telpām, kā arī veikta centra mākslinieciskā noformēšana. Informācijas centrā izvietota informācija par dabas liegumā “Eglone” sastopamajām dabas vērtībām. [..lasīt-->]

LEADER projektu konkurss ir klāt!

Biedrības Lauku partnerība „Sēlija”  paziņojums Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Ar detalizētu informāciju un termiņiem var iepazīties, spiežot šeit >> . Administratīvā vadītāja Skaidrīte Medvecka [..lasīt-->]