Izglītības jaunumi

Norisināsies Zaļās ceturtdienas zaļā vides izglītības misija Dignājas pamatskolā

24. martā Dignājas pamatskolā norisināsies pasākums „Zaļajā ceturtdienā – zaļas domas un zaļi darbi”. Pasākuma laikā „Zaļā josta” izglītos bērnus un vecākus ar prezentāciju par atkritumu šķirošanas nozīmi un sniegs ieteikumus pareizai atkritumu šķirošanai ikdienā, kā arī aicinās iesaistīties izglītojošās atrakcijās kopā ar dabas draugu Ezīti Jostiņu. Dignājas pamatskola jau vairākus gadus aktīvi iesaistās „Zaļā josta” rīkotajos makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai!”, kā arī veic citus darbus tīras Latvijas vides saglabāšanā. [..lasīt-->]

Agnesei Dzenei panākumi vokālistu konkursā “Cālis”

11. martā Jēkabpils Tautas namā jau 25. reizi notika mazo vokālistu konkurss “Cālis”. Ar lielu apņēmību tajā piedalījās Agnese Dzene, kura mācās Zasas pirmskolas 3 – 5 gadu grupiņā, kopā ar skolotāju Anitu Ķikuti. Kā teica Agneses skolotāja Anita: “Agnese ir atraktīva, pacietīga, centīga, ar lielām darba spējām un konkursam gatavojās ļoti rūpīgi”. Konkursā kopā piedalījās 21 dalībnieks un diviem no mazajiem cāļiem tika dota iespēja piedalīties starpnovadu konkursā “Cāļu cālis” Daugavpilī, kas notiks 28. martā. Ar savu centību un apņēmību Agnese ieguva šo titulu – iespēju piedalīties 2. kārtā “Cāļu cālī”. [..lasīt-->]

Zasas putni – labākie Latvijā!

Lieliskas, lieliskas ziņas! Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā notika profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu Valsts konkursa II kārtas darbu vērtēšana. Žūrija – Aira Lesiņa (keramiķe), Andris Maračkovskis (tēlnieks), Inese Pētersone (PIKC RDMV Keramikas nodaļas vadītāja) izvērtēja 352 jauno autoru keramikas materiālā veidotus putnus no 89 Latvijas mākslas skolām. Vērtēšanas kritēriji – 1. mākslinieciskais risinājums (1-10);2. stilizācijas prasme (1-10);3. tehniskais izpildījums (1-10). [..lasīt-->]

Lielie lasīšanas svētki

5. martā Rīgā notika Lielie lasīšanas svētki – lasītprasmes veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2015” noslēguma pasākums, kuru organizēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieki. Uz šo pasākumu kopā ar bibliotekārēm Guntu Jaunzemi un Ģertrūdi Avotiņu devās čaklākās grāmatu ekspertes, Zasas vidusskolas skolnieces Lita Kokina, Viktorija Bankova, Karolīna Kuzmenko (Zasas vidusskolas bibliotēka),  Sanda Rugaine (Mežzemes bibliotēka), Dana un Megija Pabērzas ( Kalna pagasta bibliotēka). [..lasīt-->]

Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju

Jēkabpils novada attīstības programma tika izstrādāta 2010.- 2011.gadā. Ir pagājuši 5 gadi kopš attīstības programmas apstiprināšanas. Daudzi uzdevumi, kas bija noteikti attīstības programmā ir jau izpildīti, citi ir zaudējuši aktualitāti, tāpēc Jēkabpils novada dome 2015.gada 23.decembrī pieņēma lēmumu Nr.317 “Par Jēkabpils novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācijas uzsākšanu”. Aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, kultūras un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī lēmumu pieņēmējus un citus interesentus iesaistīties attīstības programmas aktualizācijas procesā, sniedzot savus ierosinājumus par veicamajiem darbiem tuvāko 3 gadu periodā. Savus ierosinājumus par attīstības programmā noteikto prioritāšu sasniegšanu varat iesniegt, aizpildot pievienoto veidlapu. Aizpildītās veidlapas var iesniegt pagastu pārvaldēs vai [..lasīt-->]

Starpnovadu tautas deju kolektīvu sadancis “Pie mazā Pērtiķēna” Zasā

17. februāra pēcpusdienā uz interesantu pasākumu Zasas kultūras namā aicināja Pērtiķēns, pie kura norisinājās starpnovadu deju kolektīvu sadancis “Pie mazā Pērtiķēna”. Diena dejotājiem iesākās aktīvi, piedaloties un aizstāvot sava kolektīva godu sporta sacensībās, kuras notika Zasas vidusskolas sporta zālē. Azarts un cīņasspars nezuda līdz pat sacensību noslēgumam. Pēc spraigajām sacensībām dejotāji gatavojās galvenajam dienas notikumam – koncertam. Koncertā piedalījās 5 – 6 gadīgo bērnu deju kolektīvs “Solītis”, dejotāji no Ābeļu [..lasīt-->]

Ābeļu pamatskolēni ēno Daugavpils Universitātē

Ēnu dienā septiņpadsmit 5. un 7.klases Ābeļu pamatskolas skolēniem bija iespēja ēnot Daugavpils universitātes zinātniekus. Visu dienu ar mums kopā bija dabas zinātnieks, pasniedzējs Ainārs Bankjānis. Viņš mūs sagaidīja, veda nelielā ekskursijā pa jauno Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusu. Tas ir reizē gan laikmetīgs, gan videi draudzīgs, jo celts no videi draudzīgiem materiāliem, bet platas, melnas līnijas uz grīdas un rokturi sienu garumā palīdz telpās orientēties redzes invalīdiem, telpas piemērotas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. [..lasīt-->]

Ēnu diena Jēkabpils novada pašvaldībā

10. februārī skolēni no apkārtnes skolām iepazinās ar Jēkabpils novada pašvaldības darbu. Novada administrācijā šogad viesojās 4 ēnotāji. Kristiāna Baltmane un Aļona Aleksejeva no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 10. a un c klases ēnoja novada domes priekšsēdētāju un sabiedrisko attiecību speciālistu, bet Katrīna Beinaroviča no Jēkabpils pamatskolas 2.c klases un Alise Lakija Širve no Jēkabpils 3. vidusskolas 11.b klases – dzimtsarakstu nodaļas vadītāju. [..lasīt-->]

Meklē skolēnus un pedagogus, kuriem pateikt paldies

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) no 15. februāra līdz 22. aprīlim izsludina konkursu “Skolnieks, kuram es gribu pateikt paldies”, “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies”. Piesakoties dalībai konkursā, skolēniem jāizvirza pedagogi vai pedagogiem – skolēni, kuri viņu dzīvē bijuši īpaši svarīgi, devuši kādu nozīmīgu dzīves mācību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu rīcību. Pieteikumā jāapraksta vai jāattēlo, kas tieši bijis tas īpašais un svarīgais, ko šī persona devusi tās pieteicējam. [..lasīt-->]